Sint-Truiden gaat waardevolle graven en graftekens inventariseren

Sint-Truiden telt vandaag maar liefst 22 begraafplaatsen. De graven en graftekens van 13 van deze kerkhoven zullen nu geïnventariseerd worden om zo waardevolle historische elementen te beschermen.

De opdracht omvat de inventarisatie van het funerair erfgoed van 13 kerkhoven te Sint-Truiden en de opmaak van een lijst met graven van lokaal historisch belang per kerkhof. De inventarisatie zal resulteren in een lijst met graven van lokaal historisch belang, die voor de toekomst bewaard en onderhouden zullen worden.

‘Er is dringend nood aan een algemene visie op het vlak van grafconcessies en begravingen. Door het ontbreken van een inventarislijst van historisch waardevolle graven, is het opruimen van graven en grafstenen vandaag een ad-hocbeslissing, waardoor belangrijke graven en graftekens in het verleden zijn verdwenen en ook in de toekomst nog dreigen te verdwijnen. Met dit project willen we hier verandering in brengen.’

Jelle Engelbosch, schepen van Erfgoed

Door een inventarislijst aan te leggen kan ook makkelijker een algemene visie worden opgesteld inzake ruimtelijke ordening en kerkhoven. Steeds meer kerken en hun domeinen (parochiezalen, pastorijne, etc) worden verkocht door het bisdom. Door een inventaris aan te leggen van graven en graftekens met historische waarde kan een duidelijke visie worden waardoor kerken en hun domeinen (inclusief kerkhoven) een waardige herbestemming krijgen zonder dat er historische waarde verloren gaat.

Meer dan een beschrijving met foto’s

Op het vlak van erfgoed, is funerair erfgoed, net als religieus erfgoed, een buitenbeentje. Een systematische, gelijkmatige inventarisatie ervan vraagt een uitgebreide expertise op het vlak van zowel roerend als onroerend erfgoed. Daarom doet het lokaal bestuur van Sint-Truiden een beroep op de deskundigheid van het externe bureau INTRO Cultuur en Media, dat zich al enkele jaren toelegt op de inventarisatie van funerair erfgoed.

‘Het inventariseren en waarderen van funerair erfgoed is meer dan enkel een beschrijving van de graven met eventuele foto’s’, aldus schepen Engelbosch. ‘De vormelijke aspecten en de zeldzaamheid bepalen de waarde op het vlak van onroerend erfgoed. Lokale bekenden en voorname personen die in de graven begraven liggen, of de reden van begraving, zoals oorlog, ziekte… bepalen de waarde op het gebied van immaterieel erfgoed.’

Jelle Engelbosch, schepen van Erfgoed

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!