Sint-Truiden zet in op bescherming Brustempoort

Sint-Truiden wil de ondergrondse restanten van Brustempoort bewaren voor de toekomst én de site opnieuw toegankelijk maken voor het publiek. Daarom dient ze een aanvraag in tot bescherming.

Erfgoedzorg staat hoog op de agenda van de stad Sint-Truiden. Sint-Truiden heeft immers een zeer rijk aanbod van onroerend erfgoed. Onroerend erfgoed behelst zowel gebouwen, landschappen als archeologie. Behalve de twee Unesco werelderfgoederen van het Begijnhof en de Belforttoren van het stadhuis, herbergt Sint-Truiden tal van beschermd onroerend erfgoed. De Benedictijnenabdij Sint-Trudo is al beschermd als archeologische site. De stad zet verder nog volop in op het bewaren van het verleden voor de toekomst. Zo werd recent, het inmiddels door Vlaanderen erkende, Onroerenderfgoeddepot GAZO opgericht. Hier worden archeologische ensembles bewaard en beheerd. Een volgende stap is de aanvraag tot bescherming van Brustempoort. Samen met de Clockempoort was deze een van de eerste stadspoorten. Dat er nog restanten bestaan van deee middeleeuwse stadspoort is uniek. Daarom wil het stadsbestuur deze site de bescherming bieden die ze verdient.

“Brustempoort was aanvankelijk een eenvoudige rechthoekige middeleeuwse poort met voorburcht en werd door de jaren heen omgevormd tot een voor artilleriegeschut aangepaste poort met rondeel”.

Jelle Engelbosch, schepen erfgoed

Geschiedenis van Brustempoort

De Brustempoort was één van de belangrijkste middeleeuwse stadspoorten van de stadsomwalling van Sint-Truiden. Dit bastion vormde een sleutelpositie in de stadsverdediging en ontstond rond 1082-1084. De Brustempoort was het meest bestreden bastion, omdat ze het zwakste punt van de vesting moest verdedigen.

De restanten van het onderste gedeelte van dit poortgebouw liggen nu onder het begin van de Luikerstraat en het Europaplein. Het geheel is ca. 7,70 meter diep en telt twee verdiepingen. Het bestaat uit kamers en gangen met schietgaten, schouwen voor kruitdamp en nissen om de lonten in te plaatsen. De muren in silex zijn vermoedelijk overblijfselen van de versterking van 1129, die deze van 1086 vervingen. Het gedeelte in baksteen werd voor het grootste gedeelte gebouwd omstreeks 1510.

Tijdens de 16de eeuw werd er voortdurend gewerkt aan de Brustempoort. Na de Franse Revolutie verdwenen de laatste bovengrondse puinresten van de vestingmuren en de stadspoorten. In 1897 stootte men voor het eerst op de resten van de oude Brustempoort, naar aanleiding van de plaatsing van een rioleringsbuis.

Het beschermen van onroerend erfgoed heeft als doel de belangrijke erfgoedlocaties in Vlaanderen te behouden voor toekomstige generaties. Als erfgoedstad hoopt het stadsbestuur ook de Brustempoort te kunnen bewaren. Het bestuur kijkt ook naar de toekomst. Zo willen ze de site weer toegankelijk maken voor bezoekers zodat de Brustempoort een functioneel deel van de stad wordt.

Erfgoed is de afgelopen jaren een belangrijk beleidsonderwerp geweest in onze Trudostad. Verschillende projecten werden gestart om het erfgoed van Sint-Truiden te beschermen. Zo werden de werken aan de Burcht van Brustem gestart en werden plannen gemaakt voor de herbestemming van ’t Speelhof.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!