Slow Cabins Sint-Truiden leggen problemen in wettelijk kader bloot

In februari werd bekend gemaakt dat je in Sint-Truiden in Slow Cabins kon overnachten. In april werd de vergunning voor de Cabins echter vernietigd waardoor de toekomst van dit concept onzeker is. De uitbater gaat door met zijn concept tot er meer zekerheid is.

Slow Cabins zijn een concept van Xavier Leclair en geven landbouwers de optie een inkomen te verwerven uit gronden die ze op dat moment niet gebruiken. De cabins worden in samenspraak met de boer of grondeigenaar geplaatst. Ze zijn zelfvoorzienend met zonnepanelen, een waterreservoir, regenwaterton etc om ervoor te zorgen dat de Cabins zo weinig mogelijk impact nalaten op de omgeving.

Slow Cabins en concepten die hierop lijken, behoren tot een soort toerisme dat we in ons land weinig zien maar in het buitenland wel. In Nederland bijvoorbeeld zie je vaak boerderijen die naast hun reguliere activiteit een paar Cabins hebben die ze verhuren voor overnachtingen. Boerderij-toerisme zorgt niet alleen voor een extra inkomen voor de boer maar is ook een manier voor ‘stadsmensen’ om kennis te maken met de korte keten.
Het is dus niet verbazingwekkend dat verschillende politici zoals Hilde Crevits en Zuhal Demir hun enthousiasme voor zulke projecten hebben geuit. Ook Truiens schepen Hilde Vautmans was voorstander en haalde de Slow Cabins naar Sint-Truiden.

Slow Cabins is een mooi project dat natuur en landbouw met elkaar verbindt. Het zijn zelfvoorzienende ‘stiltehutten’ die landbouwpartners van Slow Cabins onder zeer strikte voorwaarden tijdelijk op specifiek aangeduide percelen mogen plaatsen. Het zorgt voor een bijkomende en zekere inkomstenbron voor onze landbouwers en geeft een boost aan de biodiversiteit in en rond het gebied waar de cabins gelegen zijn. Het brengt mensen ook dichter bij onze landbouw. Daarom heb ik dit project altijd gesteund.

Hilde Vautmans, schepen Citymarketing

Vergunning vernietigd

Het probleem met de Slow Cabins en projecten die erop lijken is echter dat er geen wettelijk kader is. Het Vlaamse Departement Omgeving had een negatief advies gegeven voor de plaatsing van de Cabins omdat het Truiense stadsbestuur en de provincie positief waren over het project en de betrokken landbouwers enthousiast waren keurden zij de vergunning goed. De ambtenaren van het Vlaams Departement Omgeving stapte daarom naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het departement vreest namelijk voor verrommeling van het landschap en druk op open ruimte en landbouw.
De vergunning werd vernietigd omdat provincie Limburg hun goedkeuring te weinig had beargumenteerd.

Het is nu het moment om een duidelijk kader neer te zetten, zodat er zekerheid komt voor onze ondernemers en landbouwers. We begrijpen dat er vanuit omgevingsperspectief een bepaalde onzekerheid is op het gebied van wildgroei en precedent voor dit soort concepten waar plattelandstoerisme, natuuropbouw en landbouwverbreding samenkomen. Maar dit is het debat van de toekomst, dat moeten we vastgrijpen. Het is vooral een bijkomende manier om koopkracht te genereren voor onze boeren en onze natuur nog biodiverser te maken door streekgebonden aanplantingen. Een duidelijk regelgevend kader is daarom belangrijk.

Hilde Vautmans, schepen Citymarketing

Het feit dat de Vlaamse administratie nu stappen onderneemt om de vergunning te laten vernietigen is volgens insiders een signaal naar de overheid om een nieuw wettelijk kader te voorzien.
Leclair blijft ondertussen zijn Cabins uitbaten en hoopt dat er snel duidelijkheid komt voor dit unieke toeristische project?

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!