Stad bevraagt inwoners over bereikbaarheidsplan

Stad Sint-Truiden vraagt voor zijn bereikbaarheidsplan van 2022 de hulp van zijn bewoners. Via een online platform vragen ze om de mening van de Truinaar over de mobiliteit van de stad.

De stad Sint-Truiden kent, net zoals elke bruisende woon-, werk-, school- en handelsstad, heel wat mobiliteitsuitdagingen zoals doorgaand verkeer door het stadscentrum maar ook sluipverkeer in woonbuurten. Daarom werd in het voorjaar een grote mobiliteitsenquête afgenomen. In een volgende stap wil de stad deze bedenkingen concreet maken door een nieuwe bevraging in te lassen. Op deze manier hopen ze voorbeelden van bewoners te achterhalen over pijnpunten in de stedelijke mobiliteit.
Wie zich inlogt kan namelijk per straat een opmerking nalaten en beeldmateriaal opladen. Zo kan je duidelijk weergeven waar jij iets zou willen veranderen in de Truiense mobiliteit.

Aan de hand van deze bevraging wordt dan een bereikbaarheidsplan opgesteld. Deze heeft als doel:

  • Een aantrekkelijk, autoluwer stadscentrum, aangenaam voor iedereen.
  • Het verbeteren van de bereikbaarheid van het stadscentrum, o.a. door een duidelijke parkeerroute.
  • Een verhoging van de verkeersveiligheid.
  • Een verduurzaming van de mobiliteit en zo onze bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen.

Denk mee met de stad

Het participatieproject van Stad Sint-Truiden verloopt in verschillende fases.

“We willen de stem van de Truienaren horen in dit verhaal daarom kiezen we er opnieuw voor om een participatieproject op te stellen. Om ervoor te zorgen dat iedereen mee is, zal er op ons participatieplatform, en ook op de straat, de mening en ideeën van de inwoners van Sint-Truiden gevraagd worden.  In de eerste fase zullen we polsen naar knelpunten en voorstellen vragen om de situatie te verbeteren. Er is hiervoor een kaart beschikbaar waar mensen dit echt op locatie kunnen aangeven. Het doel is om met het bereikbaarheidsplan oplossingen te maken voor de reële problemen. Daarvoor hebben we de kennis en de ervaringen van al onze inwoners nodig!”

Veerle Heeren, burgemeester

In de fase die daarop volgt zullen de bijdragen worden geanalyseerd en via werkgroepen worden uitgediept. Ook hier zal via participatie verder advies worden ingewonnen. Handelaars, zorgverleners, scholen, fietsersbond, wijkcomités en adviesraden zullen gevraagd worden om feedback en input te geven. Daarna zullen een aantal maatregelen geanalyseerd en geëvalueerd worden. Eind december 2022 zou het bereikbaarheidsplan opgesteld zijn.

Denk mee met de stad en geef je input via het digitale participatieplatform:  
www.sint-truiden.be/denk-mee . Nog tot 24 november 2021 verzamelen we digitaal feedback.
Burgers die de weg naar het platform iets moeilijker vinden kunnen vrijdag 12 november van 09-16u en zaterdag 13 november van 9-13u terecht in het digipunt op het stadhuis voor hulp.