Stad blijft bewoners van Triamant steunen

Het Truiense stadsbestuur organiseerde vorige week vrijdag een infomoment voor bewoners en naasten van de serviceflats van Triamant. Ze wouden de getroffen bewoners informeren over hun verdere stappen. Ook de advocaat van Stad Sint-Truiden was aanwezig en gaf advies.

Op de vergadering waren een 100-tal mensen aanwezig. Het stadsbestuur legden aan hen uit welke stappen zij ondertussen al hebben genomen. Zo staat het Zorgbedrijf in voor de maaltijden en betaalt de stad zorgverleners die eerder al voor de flats aan de slag waren. Deze hadden het werk neergelegd omdat zij niet meer werden betaald. Of de stad een plan heeft op de korte/middellange termijn, vroeg onze redactie enkele dagen eerder aan burgemeester Kempeneers.

“Onze grootste bekommernis nu is zorgen dat de mensen die er wonen die zorg krijgen die ze nodig hebben. We betalen daarom zorgverleners maar dit kost ons natuurlijk veel geld. Dat is niet goed maar is ondergeschikt aan de nood van de bewoners van Triamant.”

Ingrid Kempeneers, burgemeester

Kempeneers alsook Pascy Monette, voorzitter van het Truiense Zorgbedrijf, verwijzen ook naar het kluwen van vennootschappen waaruit Triamant en de bedrijven achter haar zijn opgebouwd. Dit maakt het voor de stad niet alleen moeilijk om een juridische klacht in te dienen maar maakt het ook moeilijk voor hen om oplossingen te vinden voor bewoners.

“We willen zo snel mogelijk voor iedereen een oplossing maar zeker voor bewoners die niet op hun plaats zijn in de serviceflats. Het gaat dan over mensen die niet de juiste zorg krijgen en meer hulp nodig hebben. Maar die oplossingen vinden gaat traag want Triamant is een kluwen van contracten en vennootschappen. We willen voorkomen dat er fouten gemaakt worden die financiële gevolgen hebben voor de bewoners.”

Pascy Monette, voorzitter Zorgbedrijf en schepen

Stad Sint-Truiden gaat een juridische klacht indienen tegen het bestuur van Triamant en de constructie van ondernemingen achter de serviceflats. Al weten ze dat een juridische strijd lang kan duren en op dit moment geen oplossingen kan bieden voor de bewoners.

Vlaanderen stelt telleur

In het Vlaams Parlement werd Minister Crevits (verantwoordelijk voor het Vlaamse Zorgbeleid) ondervraagd over de situatie bij Triamant. Vooruit legde haar voor dat de administratie van het Agentschap Zorg al op de hoogte was van de twijfelachtige financiële toestand van het bedrijf achter Triamant. Crevits wees echter op het feit dat het bedrijf achter Triamant slechts één zorgsite met serviceflats had laten erkennen, deze in Bree. Hierdoor konden ze jarenlang de zorginspectie buiten spel zetten.
Vooruit herhaalde in het debat hun pleidooi om het privatiseren van woonzorgcentra te stoppen.

Ook schepen Monette is kritisch tov de Vlaamse overheid. Hij stelt dat er weinig tot geen hulp is gekomen vanuit het niveau. Thans heeft de minister wel in de Nationale media gereageerd op de situatie. Gezien de burgemeester van onze stad van dezelfde partij is als de minister, is dit nog extra wrang.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!