Stad Sint-Truiden organiseert burgerbevraging rond mobiliteit

Het stadsbestuur van Sint-Truiden wil zijn inwoners bevragen over de mobiliteit. Op die manier willen ze meer input verzamelen om hun visie uit te bouwen.

Mobiliteit is altijd een hot topic geweest in onze stad. Burgemeester Veerle Heeren zette al stappen om een beter fietsbeleid te garanderen. En ook de discussie rond de heropening van de Zoutstraat ligt vers in ons geheugen.
Nu wil het stadsbestuur de visie van de Truienaar horen over de mobiliteit van zijn stad.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden wenst dan een brede consultatie te doen van de bevolking om zo tot een breed gedragen mobiliteitsvisie te komen. Het participatietraject is opgebouwd uit drie fases.
In de eerste fase zullen we de burgers vragen om hun mening in een enquête en via stellingen. Daarna gaan we in dialoog. Tot slot zal er in mei een mobiliteitsvisie uitwerkt zijn.
Alle Truienaren zullen via verschillende stadskanalen geïnformeerd worden over het project. We roepen iedereen op om mee te denken rond de mobiliteitsvraagstukken van onze stad.

Wil jij je stem laten horen over? Vul dan de enquête in op www.sint-truiden.be/denk-mee . De bevraging zal 3 weken online staan.