Stad Sint-Truiden voorziet in noodopvang kinderen

Door het ingaan van de nieuwe coronamaatregelen zullen scholen sluiten, ook kleuterscholen. Stad Sint-Truiden gaat daarom inzetten op noodopvang.

Niet alle (alleenstaande) ouders kunnen snel voorzien in opvang voor hun kinderen. Daarom zal Stad Sint-Truiden inzetten op noodopvang. Dit als aanvulling op Bubbelpret dat sowieso tijdens de paasvakantie ging georganiseerd worden in aangepaste vorm conform de huidige coronamaatregelen.

  • De stad voorziet noodopvang tot 19 april voor de ouders die onmogelijk zelf hun kinderen kunnen opvangen in deze periode, omdat ze een in een cruciaal beroep of essentiële sector werken.
  • Van 29 maart tot en met 2 april organiseren het lokaal bestuur en de onderwijsnetten van Sint-Truiden samen de noodopvang voor alle basisschoolkinderen die niet thuis of via het thuisnetwerk opgevangen kunnen worden. Alle ouders met kinderen in het basisonderwijs ontvangen vandaag nog alle informatie hierover via de schoolplatformen Smartschool of Gimme.
  • Tijdens de paasvakantie van 6 april tot en met 16 april zal er noodopvang in bubbels van tien kinderen georganiseerd worden. Een hele week kunnen uitsluitend dezelfde tien kinderen in de noodopvang terecht. Dat betekent dat het aantal opvangplaatsen beperkt is voor kinderen van: Ouders die in cruciale beroepen en essentiële diensten werken. Dit zijn bijvoorbeeld: zorgberoepen, politie, kinderopvang, voedingssector…Ouders van wie de sociale, familiale gezinstoestand extra ondersteuning vraagt.

Wie meer informatie wilt of in aanmerking komt voor deze opvang dient voor 29 maart te mailen naar info.kinderopvang@sint-truiden.be