Stad Sint-Truiden voorziet extra terrasruimte voor de heropstart van de horeca 8 mei. In totaal 5000 vierkante meter aan terrasoppervlak

Dit nieuws was al even aan gekondigd aan Het Belang van Limburg. Zij maakte een overzicht van heel Limburg. Stad Sint-Truiden wou echter wachten met de bekendmaking tot het Overlegcomité duidelijkheid gaf over de regels waaraan horecazaken moesten voldoen. De uitbreiding van de terrassen komt er nu en hij zal bovendien gratis zijn.

Grote Markt en Groenmarkt

De terraszone op de Grote Markt wordt tijdelijk uitgebreid vanaf 8 mei tot en met 31 oktober 2021. Hier mogen enkel tafels, stoelen en parasols op voet worden geplaatst. De vrije doorgang tussen de vaste terrasconstructie en de losse plaatsen blijft gegarandeerd omwille van veiligheidsredenen (doorgang brandweer).
De fietssuggestiestrook op de Grote Markt en de Shop&Go-parkeerplaatsen aan de lange zijde van de Groenmarkt zullen worden gebruikt als voetgangers- en fietszone. 

Heilig Hartplein

Op het Heilig Hartplein wordt een voetgangerszone langs de Onze-Lieve-Vrouwekerk gelegd. Hierdoor kan de resterende ruimte ingenomen worden door de losse terrassen. Vanaf 8 mei tot en met 15 september zal de zone achter de Onze-Lieve-Vrouwekerk bovendien verkeersvrij zijn gedurende het weekend vanaf 17u30 en op weekdagen vanaf 18u. Tijdens het bouwverlof, wanneer de werken stil liggen, kan dit tijdstip zowel voor de weekdagen als het weekend mogelijks nog vervroegd worden.
Ideaal dus voor het concept Sint-Zuiden dat zoals in (normale) voorgaande jaren de zone rond het Heilig Hart-plein gebruikt voor (coronaproof) evenementen.

Haspengouw Markt

Tijdens de Haspengouw Markt mag de extra terraszone op de Grote Markt en de Groenmarkt tot 14u. niet in gebruik worden genomen zodat voetgangers en bezoekers van de Haspengouw Markt elkaar op voldoende afstand kunnen passeren. De marktkramen worden slechts zeer beperkt verschoven zodat de doorgang voor voetgangers minstens 2,5 meter op de Grote Markt blijft en 1,85 meter op de Groenmarkt. Op deze plaatsen geldt ook éénrichtingsverkeer voor voetgangers. De looprichtingen worden duidelijk aangegeven met behulp van pijlen.

c NC

Heropstart horeca op andere plaatsen in Sint-Truiden

Ook in onze dorpen en elders in  Sint-Truiden is er een mooi horeca-aanbod. Vanaf 8 mei 2021 kunnen terrassen daar worden uitgebreid op aanpalende publieke ruimtes (pleinen, over breedte op voetpaden, parkeerplaatsen, …). Er wordt daarbij uitgegaan dat de bestaande terrassen maximaal in oppervlakte kunnen verdubbelen. Er worden in principe maximaal twee parkeerplaatsen ingenomen door een terraszone. De terrasruimte mag de bestaande toegankelijkheid (omliggende ruimte, voetpad, …) niet hinderen en een obstakelvrije doorgang van 1,5m voor voetgangers moet gegarandeerd zijn. De woonkwaliteit van omwonenden mag niet worden geschaad.

Kijken naar talent uit eigen stad

De regels gelijken dus sterk op deze die vorig jaar waren genomen betreft de uitbreiding van de terrasruimte al zegt het stadsbestuur dat ze ook tegemoetkomingen willen doen voor horeca uitbaters die geen terras hebben. Bovendien meldt schepen Jo François in HLN dat de stad naar de zomer toe voorrang zal geven aan lokale horeca voor zijn evenementen. Normaal werkt de stad vaak samen met externe uitbaters als zij activiteiten organiseren. Door de zware coronaperiode zal de stad nu eerst kijken naar het (horeca)talent uit eigen stad.

Instagram