Stad zet stappen voor restauratie Sint-Trudo Abdij

Op de gemeenteraad van 31 mei 2021 legde waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch de plannen van het stadsbestuur voor om de Sint-Trudo Abdij te restaureren.

De Sint-Trudo abdij en de daarbij horende gebouwen (poortgebouw, hoevemuseum etc.) behoren tot ons stedelijk erfgoed, maar de site heeft al het een en ander te verduren gekregen. In 1975 vond er een brand plaats waardoor een deel van de barokke abdijgebouwen werd verwoest en ook de seminariekerk (uit 1845) verloren ging. In 1992 werd door een gasontploffing de abdijmolen vernield waardoor ook een deel van de buitenmuur van de abdijsite gestut moest worden.
Wat overbleef van de toren was een charmante ruïne die beklommen kan worden door toeristen en voor een prachtig uitzicht zorgt over ons stadscentrum. Maar op de restauratie en herbestemming van de site was het lang wachten.
Op de gemeenteraad van 31 mei 2021 stelde waarnemend burgemeester en Schepen van Monumentenbeheer en Onroerend Erfgoed het plan voor om een ontwerper aan te stellen die de site onder de loep neemt om een plan uit te werken voor de conservering.

“Het is noodzakelijk een ontwerper aan te stellen voor de opmaak van dossiers rond het onderhoud, herstel, de renovatie en de restauratie voor verschillende beschermde bouwdelen op deze site. In het kader van deze opdracht werd een bestek opgesteld, waarin de uitgave wordt geraamd op 300.000 euro, exclusief btw of 363.000 euro inclusief 21% btw.”

Jelle Engelbosch, Schepen van Monumentenbeheer en Onroerend Erfgoed, waarnemend burgemeester

De waarnemend burgemeester haalde aan dat voor de plannen geen subsidies kunnen worden aangevraagd, maar dat voor de werken zelf wel naar de toekomst toe middelen bij de Vlaamse Overheid kunnen worden gezocht.

Oppositie stemt mee maar spreekt van zwaktebod

Zoals op deze tekening hebben we de abdij al lang niet meer gezien. Door een brand in 1975 ging er heel wat verloren. Het stadsbestuur wil nu de site zoveel mogelijk conserveren en restaureren zodat er niets meer van het erfgoed verloren gaat.

Oppositieraadslid Peter van Dam was positief over het plan maar stelde zich wel de vraag of het niet beter/goedkoper zou uitkomen om voor alle werken die er moeten gebeuren een aparte offerte uit te schrijven. Op deze manier zou de markt beter bevraagd kunnen worden.
Ook Vooruit (via monde van Gert Stas) sprak deze bedenking uit. Wat begon als een positief betoog veranderde echter snel van toon toen Stas sprak van een zwaktebod bij de meerderheid. Op een lacherige toon sprak de fractieleider van Vooruit over het feit dat er na al die jaren nog steeds geen herbestemming is voor de abdijsite.

Waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch reageerde op beide punten en werd daarin bijgestaan door schepen Jo François. Gezien de omvang van het project en het feit dat het om één site gaat waarop verschillende werken moeten gebeuren, is het logischer, efficiënter en goedkoper om met één grote opdracht te werken en deze in de markt te zetten.
Op het verwijt van het zwaktebod verwezen zowel Engelbosch als François naar het verleden waar ook onder socialistisch beleid geen oplossing werd gevonden voor de abdijsite. Bovendien is het volgens beiden cruciaal dat er nu stappen worden gezet om de site te conserveren. Dat is prioriteit. Daarna en parallel kan de discussie over de herbestemming volgen. Maar het is essentieel dat nu de eerste stappen worden gezet om te redden wat er te redden valt.

Truiens erfgoed gaat erop vooruit

Op vlak van erfgoed zijn er al verschillende stappen gezet binnen dit beleid. Zo is er een erfgoeddepot in de Gazo site, waar onder andere de archeologische resten liggen die tijdens bouwwerken op de Groenmarkt werden ontdekt.
Ook ’t Speelhof zal een herbestemming krijgen. Stad Sint-Truiden kon voor de herbestemming en restauratie zo’n 3,3 miljoen euro krijgen van Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele.
De Burcht van Brustem zal gerestaureerd worden zodat de houten stelling niet meer nodig is.

Een rendering van ’t Speelhof na herbestemming.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!