Stad zkt Burgermoeder/vader

Sint-Truiden heeft nog geen nieuwe burgemeester. De meerderheidspartijen van onze stad verlieten zaterdag en zondag de onderhandelingstafel zonder akkoord. De politieke kluwen die achter blijft na het ontslag van burgemeester Veerle Heeren lijkt compleet.

Uiteindelijk was het CD&V zelf die Heeren dwong tot ontslag, alsook haar coalitiepartners. Het nieuws van de lening voor oud-burgemeester Jef Cleeren was net die ene druppel die nationaal voorzitter Sammy Mahdi nodig had om Heeren de deur te wijzen.
De voorzitter leidt CD&V sinds zijn aanstelling naar de weg van vernieuwing. Oud-leden en mandatarissen die het te bond maken moeten plaats ruimen.
In feite wou het Truiense stadsbestuur wachten met communiceren over het ontslag van Heeren tot na het weekend. Een manier misschien om te kunnen onderhandelen in alle rust zonder pottenkijkers? Maar dat was buiten Mahdi gerekend die met een slechte peiling als motivator knopen wou doorhakken.

Lening voor Cleeren

Jef Cleeren, oud-burgemeester, kreeg in 2017 en 2020 een lening van in totaal 65.000 euro. De lening diende voor het afbetalen van de schulden van zijn zoon Trudo. Cleeren maakte geen geheim van het feit dat hij in die periode naar geld zocht. Hij dreigde alles te verliezen door de schuld die op hem afkwam.
De lening zou (aldus de media) zijn ingeboekt als een voorschot op het pensioen van Cleeren. De jaren daarna werd er telkens 500 euro teruggevorderd van zijn pensioen. Dit is af te leiden uit loonbrieven die de laatste paar weken zijn verspreid onder de Truiense gemeenteraadsleden en pers.
Wie verantwoordelijk is voor het opzetten van deze ‘lening’ is niet duidelijk. Momenteel wordt vooral naar de financieel directeur, Luc Vandijck, gekeken. Deze zou zo snel mogelijk geschorst moeten worden volgens meerderheid en oppositie. In HBVL noemde Gert Stas, fractieleider van Vooruit, eerder vandaag het al onbegrijpelijk dat Vandijck nog steeds toegang had tot alle documenten en dus eigenlijk bewijzen zou kunnen laten verdwijnen.

Het stadsbestuur zal nu een tuchtprocedure starten tegen de financieel directeur. Hiervoor moeten ze een gemeenteraad samen roepen. Luc Vandijck is al sinds 2013 financieel beheerder van Sint-Truiden. En kwam dus het Truiense stadsbestuur binnen samen met CD&V. Vandijck is ook in zijn privésfeer verbonden met de partij. Hij is immers gehuwd met Karin Brouwers, Vlaams Parlementslid voor CD&V.

Stad zkt burgermoeder/vader

Voor de vervanging van Veerle Heeren als burgemeester werden de laatste dagen 4 namen prominent genoemd: Ingrid Kempeneers, Jelle Engelbosch, Pascy Monette en Carl Nijssens.

Ingrid Kempeneers

Bij de schorsing van Veerle Heeren door minister Bart Somers kwam niet zo onverwachts Ingrid Kempeneers in beeld. De politica had niet lang daarvoor haar schepensjerp aan de haak moeten hangen omdat haar mandaat ten einde kwam. Sint-Truiden had nood aan een neutrale figuur die de gemoederen tijdens de afwezigheid van Heeren kon bedaren.
Kempeneers werd positief onthaald in onze stad maar had niet direct zware dossiers om zich te bewijzen.
Kempeneers was ook in de periode rond 2017 schepen van financiën en personeelszaken was. Iets wat haar geloofwaardigheid in het dossier van Cleeren zou kunnen aantasten. Zowel zij als Nijssens (die in die periode ook schepen was) ontkennen iets te weten van de zaak.

Jelle Engelbosch

Ook Jelle Engelbosch nam tijdelijk het roer van onze stad over. De N-VA’er die normaal even scherp uit de hoek kan komen als Theo Francken liet zich opmerken door een zekere sereniteit. Hij trok waar kon ook de oppositie mee in het bad maar kreeg al snel te maken met beschuldigingen over vastgoedfraude. Momenteel is hier geen uitspraak over. Al is het wel een dossier die de Truiense oppositie geregeld nog boven het hoofd van de eerste schepen hangt.
N-VA heeft als tweede grootste fractie van de meerderheid wel de grootste claim op de sjerp als CD&V ze laat gaan.

Pascy Monette

Een volkspoliticus die tijdens de laatste jaren wat meer op de achtergrond bleef. Dit vooral door een schandaal in woonzorgcentrum Villa Rosa waar zorgkundigen ongepaste foto’s namen van bewoners. Monette heeft toen de daders ontslagen.
Ook Monette wordt genoemd in het dossier rond de lening voor Jef Cleeren, al zegt hij ook van niets te weten.
Open VLD is momenteel de kleinste partij in de meerderheid. Onder meer doordat een van hun zetels momenteel door onafhankelijke Luc Withofs wordt ingenomen. Monette is ook een van de weinige schepenen die momenteel uit de storm van de oppositie blijft. Insiders menen dat dit komt omdat Open VLD de laatste tijd veel toenadering zoekt tot Vooruit naar aanloop van de volgende verkiezingen in 2024. Al is dit speculatie.

Carl Nijssens

De naam die de meerderheid opvallend niet in de mond neemt, maar wel de persoon met de beste claim op de burgemeesterssjerp. Carl Nijssens staat binnen CD&V op nummer 2 als het op voorkeursstemmen aankomt. Iets wat volgens het nieuwe gemeentedecreet betekent dat hij de sjerp zou moeten krijgen. Immers de persoon met het meeste aantal voorkeursstemmen van de grootste fractie van de meerderheid, is de burgemeester. Maar ook bij de schorsing van Veerle Heeren wist de meerderheid dit feit te ontwijken om Ingrid Kempeneers naar voren te schuiven. Dit omdat de meerderheid bij elkaar bleef. Immers als de meerderheid stand houdt, moeten zij zich niet aan het nieuwe gemeentedecreet houden.
Sinds de breuk met zijn partij na de gemeenteraadsverkiezingen, vaart Nijssens zijn eigen koers. Hij was het die als eerste de vinger op de wonde legde van het parkeerbeleid aan Lago Bloesembad. Ook in het dossier rond de politieraad dat de afgelopen weken in de pers kwam, nam hij het voortouw. Zelf zegt hij niet met de postjes bezig te zijn:

“Op dit ogenblik wil ik niet bezig zijn met de postjes, maar wel met de problemen van de mensen. Ik kijk met verontwaardiging hoe onze stad steeds meer onbestuurbaar wordt.
De Truienaars verdienen nu een beleid met een andere politieke cultuur dat de komende jaren zich focust op problemen die iedere Truienaar wakker houdt: energiekosten, koopkracht, veiligheid, armoede en een propere stad. “

Carl Nijssens, gemeenteraadslid

En wat met Vandenhove?

In tegenstelling tot wat hun oppositiewerk doet vermoeden staat Vooruit niet te springen om in de meerderheid te stappen tijdens de laatste jaren voor de verkiezingen. Zowel aan onze redactie als aan andere media is de reactie hetzelfde:

“Ik ben geen vragende partij om nu burgemeester te worden. Ik wil mijn mandaat in het Vlaams parlement uitzitten. Als Sint-Truiden onbestuurbaar wordt zal mijn partij zijn verantwoordelijkheid nemen. Maar dan wel alleen als aan onze eisen wordt voldaan. Zo willen we dringend de financiële toestand van onze stad aanpakken.”

Ludwig Vandenhove, Vlaams Parlementslid

Voor Vandenhove speelt bovendien de decumulregel van Vooruit een rol. Hierin staat dat een mandaat van burgemeester niet te combineren valt met dat als parlementslid. Al maakt de partij hier geregeld uitzonderingen op. Dat Vandenhove het niet hoog opheeft met de persoon die hem zou vervangen in het Vlaams Parlement, kan ook wegen op zijn keuze.
Zijn partij lijkt momenteel ook comfortabel te zitten in de oppositie. Een verzwakte meerderheid zou voor Vooruit binnen 2 jaar wel eens een nodig cadeau kunnen zijn.

De schone lei

In HBVL haalde Liliana Casagrande aan hoe diep bepaalde gewoontes in het Truiense beleid zitten. “Familieleden van” krijgen sneller een job aan onze stad en veel wordt bedekt met de mantel van dienstbetoon. Ook Peter Van Dam, gemeenteraadslid voor Groen onderstreept dit sentiment. Hij roept op tot een crisismanager. Al lijkt het nog te vroeg in de onderhandelingen voor zo’n persoon.

Sint-Truiden is de laatste jaren getransformeerd. De kapotte stenen op de Groenmarkt hebben plaats gemaakt voor een modern plein met fontein. De stadsadministratie stapte over van grote schriften naar digitale systemen. Meer dan ooit staat de samenwerking tussen de (nieuwe) schepenen en de stadsambtenaren centraal. De opeenvolging van politieke crisissen van de afgelopen jaren zijn misschien wel een kans om komaf te maken met oude gewoontes. Van schepenen en burgemeesters die op het een podium kruipen voor eer terwijl de ambtenaren die het werk leverden toekijken. De gewoonte dat politieke kleur boven talent staat bij aanwervingen.

Misschien is het nu wel het moment om de sprong te wagen naar een nieuw begin. Enkele van de jongste schepenen hebben deze boodschap alvast begrepen.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!