Stadsbestuur eist terugbetaling van Redosa

Het Truiense stadsbestuur zal met de voormalige bedrijfsleider van adviesbureau Redosa in gesprek gaan over de terugbetaling van een factuur. Het adviesbureau werkte ook mee aan de organisatie van een champagnefeest voor voormalig burgemeester Veerle Heeren.

Het bedrijf en het feest kwamen in opspraak nadat een factuur werd teruggevonden uit maart 2017. Hierin werd tot 3 keer toe het woord ‘causerie’ gebruikt. Het woord dat werd gebruikt om het evenement van vzw Vrienden van Veerle Heeren te beschrijven. Oppositiepartij Vooruit trok direct conclusies en beweerde dat het bedrijf de Truiense stadskas had aangerekend voor werk dat ze hadden geleverd voor een evenement van Veerle Heeren. Het stadsbestuur ging op onderzoek uit en gaat nu met het bedrijf in gesprek.

Factuur

In 2017 toen de wetgeving rond openbare aanbestedingen van stadsbesturen was veranderd, liet Sint-Truiden zich ondersteunen door adviesbureau Redosa. De samenwerking tussen het bedrijf/freelancer en de Stad Sint-Truiden kwam ten einde na een onderzoek van Audit Vlaanderen. Zij hadden een doorlichting uitgevoerd naar de financiële dienst van Stad Sint-Truiden. Hieruit bleek dat er aanpassingen moesten gebeuren aangaande de aankoopdienst en de financiële dienst.
De beide diensten waren ondergebracht onder één diensthoofd. Iets wat volgens Audit Vlaanderen beter niet gebeurt. Zij willen dat een lokale aankoopdienst en financiële dienst van elkaar gescheiden zijn om belangenvermenging te voorkomen.

De Causerie

Naar aanloop van de Causerie/ het Champagnefeest werd door Veerle Heeren aan Redosa gevraagd om een lijst op te stellen van de bedrijven waar een aankoopprocedure voor liep bij Stad Sint-Truiden. Dit om belangenvermenging te voorkomen. Redosa zou voor deze werkuren Stad Sint-Truiden hebben gefactureerd. Het bedrijf zelf zegt dat van zodra ze doorhadden dat deze vragen werden gesteld voor een evenement door derden, ze stopten met factureren.
De factuur waar het Truiense stadsbestuur nu terugbetaling voor vraagt is er een van zo’n 12.000 euro aan werkuren. Hierin wordt 3 keer het woord causerie vernoemd. Het bedrijf heeft toe dat ze enkele uren werk op deze factuur hebben ingegeven die normaal voor de causerie zouden zijn.

Veerle Heeren reageerde aan HBVL via haar advocaat dat ze niet op de hoogte was van een factuur. Zij zegt zelf geen enkele afspraak te hebben gemaakt over de factuur van de causerie en was naar eigen zeggen niet op de hoogte van de factuur voor Stad Sint-Truiden.
Heeren moest enkele maanden geleden door toenemende druk vanuit CD&V nationaal afstand nemen van haar burgemeestersambt. Haar vertrek heeft echter de stroom aan beschuldigingen vanuit verschillende hoeken aan haar adres niet doen stoppen. In HBVL zegt ze hierover dat ze de beschadigingen vanuit bepaalde hoek beu is. Zeker omdat deze vaak zonder bewijs wordt gemaakt. (Aldus Heeren.)

Dat Veerle Heeren nog steeds het doelwit is van de aanvallen van de Truiense oppositie is opvallend te noemen. Al wordt rond deze situatie in de media ook vaak de naam van Ingrid Kempeneers genoemd. Zij was in deze periode immers verantwoordelijke schepen. Al bekijken verantwoordelijke schepenen nooit individuele facturen. Ook anderen (voormalige)CD&V-schepenen worden in de wandelgangen vernoemd als verantwoordelijken.
Ondertussen krijgen de echte slachtoffers van de oppositietactiek, de Truiense ambtenaren, het hard te verduren. Een spijtige zaak gezien zij gewoon hun werk uitvoeren.

Het Truiense stadsbestuur gaat nu samen met de voormalige leiding van het bedrijf Redosa aan tafel zitten om de factuur van enkele 100 euro terugbetaald te krijgen. Oppositiepartij Vooruit eist nu dat het parket betrokken wordt in de zaak.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!