Stadsbestuur komt met actieplan na audit.

In de gemeenteraad van 19 juni stelde het Truiense stadsbestuur zijn plan voor om de fraude binnen hun organisatie aan te pakken. De plannen komen er na de recentste audit van Audit Vlaanderen die problemen bloot legden binnen de financiële dienst. Verder werd op de gemeenteraad de financiële toestand van de stad besproken, die verre van ideaal is.

De laatste forensische audit naar de leningen die werden toegekend aan oud-burgemeester Jef Cleeren legden het een en ander bloot over de vroegere werking van de Truiense financiële dienst. Zo werd een bankkaart die al lang vernietigd had moeten worden nog jaren gebruikt en werd er niet correct omgesprongen met het principe van de dubbele handtekening die voor grote uitgaven moest neergeschreven worden.

Maatregelen

Het stadsbestuur zal nu maatregelen treffen om de financiële dienst door te lichten om zo de werking van de Truiense administratie te verbeteren en om de aanbevelingen van Audit Vlaanderen toe te passen. Hiervoor zullen ze gebruik maken van een externe firma die een interne doorlichting zal uitvoeren alsook de stad zal ondersteunen om de werkpunten in te voeren. Het gaat om de firma Q&A die via een raamcontract van de Vlaamse Overheid wordt aangeboden aan lokale besturen.
Ook zal de stad proberen om het geld van de lening aan Cleeren terug te vorderen.

“Het lokaal bestuur neemt de nodige maatregelen om het nog openstaande saldo van de betaalde bedragen terug te vorderen. Sint-Truiden neemt passende maatregelen in het betaalproces om misbruik met betaalkaarten tegen te gaan en een correcte toepassing van het principe van de dubbele handtekening te garanderen. Een uitgebreid actieplan met maatregelen werd uitgewerkt. 20 juni dient lokaal bestuur Sint-Truiden een actieplan voor de aanbevelingen van Audit Vlaanderen te bezorgen aan deze instantie. Zij volgen op regelmatige basis de stand van zaken van openstaande aanbevelingen op en brengt raadsleden hiervan op de hoogte.”

Günther Dauw, schepen van Financiën

Het stadsbestuur gaat nu verder uitwerken welke straf de betrokken financieel directeur zal ontvangen. Zij hebben zich ook juridisch laten bijstaan en gaan verder met het indienen van een klacht.

Onvoldoende voor Truiense oppositie

Voor de Truiense oppositie via monde van Gert Stas was de uitleg van de meerderheid echter niet voldoende. In een besloten vergadering hadden alle raadsleden voor de gemeenteraad thans gedetailleerde uitleg gekregen met naam en toenaam over de aanpak van het bestuur. Gert Stas begon zijn pleidooi met het uiteenzetten van de details maar werd al snel onderbroken door voorzitter van de gemeenteraad Bert Stippelmans. Het noemen van namen etc. uit geheime zittingen is namelijk niet toegestaan. Iets wat Stas lachwekkend vond gezien via lekken van het rapport de namen van betrokkenen al lang bekend zijn onder de bevolking. Hij meent voorts dat de Truienaren en de raadsleden recht hebben op transparantie over deze situatie.

Schepen Dauw benadrukt dat hij en de rest van het stadsbestuur voorstander zijn van transparantie. Zowel hij als burgemeester Ingrid Kempeneers melden dat het stadsbestuur de aanbevelingen uit de vorige audits reeds hebben uitgevoerd. Bovendien staan zij nog steeds onder toezicht van de gouverneur. Dauw benadrukt echter het belang van de bewijslast en het geheim van het onderzoek. Deze kan ondermijnd worden indien namen, details van het onderzoek etc. steeds gelekt worden aan de media. Iets wat volgens Dauw tot straffeloosheid kan leiden.

“Correct omgaan met overheidsmiddelen vind ik belangrijk, maar het is op dit moment niet verstandig om het geheim van het onderzoek te schenden want dat kan net leiden tot straffeloosheid. Te gepasten tijde beloof ik u alle transparantie te geven.” 

Günther Dauw, schepen van Financiën

4de audit

Momenteel voert Audit Vlaanderen een vierde audit uit naar de werking van Sint-Truiden. Dat meldde HBVL vandaag. Het zou gaan om een audit naar de aankoopdienst en is gebaseerd op klachten van enkele jaren geleden.

Instagram