Straat ZKT naam!

Via het online participatieplatform van Stad Sint-Truiden kan je nu suggesties doen voor nieuwe straten in Sint-Truiden.

Het lokaal bestuur Sint-Truiden wil Truienaars laten meedenken over nieuwe straatnamen. Sint-Truiden kreeg de laatste jaren verschillende nieuwe straten bij door woonprojecten. De komende jaren komen er nog veel nieuwe wijken bij. Om de burgerparticipatie te vergroten kan je nu zelf suggesties doen voor straatnamen. Om je naam door te geven via het participatieplatform knik je op de knop op de website www.sint-truiden.be/straatnamen. Mailen kan naar straatnamen@sint-truiden.be. In het infoblad van november kan je een pagina vinden waarop je straatnamen kan noteren. Dit blad kan je dan op de post doen naar het stadskantoor.

“Tussen de Fabriekstraat en de Boomgaardenstraat is de realisatie van woonproject ‘De Kavel’ gestart. Binnen deze zone komen drie nieuwe straten. Daarnaast is er nog een straat zonder naam: De Kalemanstraat van Zoutleeuw loopt door in Sint-Truiden. Voor dit gedeelte rekenen we op voorstellen van de Truienaars.”

Johan Mas, schepen van Openbare Werken

Regels

De suggesties voor straatnamen dienen te voldoen aan een aantal voorwaarden:

  1. De regels zoals vastgelegd in het ‘Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen’ van 28 januari 1977.
  2. De plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde.
  3. De naam van een nog levende persoon mag niet worden gebruikt.
  4. Enkel namen vanuit historisch, wetenschappelijk of algemeen-maatschappelijk oogpunt worden aanschouwd als belangrijke figuren.
  5. De naam van een lid van de koninklijke familie, overleden of nog in leven, mag enkel worden gebruikt als de regering vooraf haar toestemming geeft.

Aan het toekennen van een straatnaam gaat een hele procedure vooraf. De cultuurrraad en het stadsarchief zullen advies geven op de voorstellen. Zowel het schepencollege als de gemeenteraad zullen de definitieve namen goedkeuren. Op de website www.sint-truiden.be/straatnamen vind je meer info over deze procedures.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!