“Te weinig sociale woningen”, zegt Ludwig Vandenhove

19.000 Limburgers staan er op de wachtlijst voor een sociale woning. Volgens Vandenhove het resultaat van een structureel tekort aan sociale woningen.

Het thema werd weer actueel door een ingrijpende Pano reportage over sociale woningen.
De analyse is volgens Vandenhove simpel: er zijn te weinig sociale woningen in Vlaanderen en dat los je alleen op door meer te investeren in de bouw van sociale woningen en het investeren in huurpremies.

De cijfers

Volgens de cijfers die Vandenhove liet onderzoeken stonden in 2019 18.618 Limburgers op de wachtlijst voor een sociale woning.

“De Limburger moet gemiddeld 4,4 jaar wachten vooraleer ze in aanmerking komen voor een sociale woning. Als ik dan even mijn eigen stad Sint-Truiden bekijk: op 31 december 2019 stonden er 1.181 personen/of gezinnen op de wachtlijst. Ik merk dat ook via mijn zitdagen hoeveel mensen mij benaderen met een woningprobleem.”

Vlaams Parlementlid Ludwig Vandenhove

In 2019 stonden er in Sint-Truiden 1.181 kandidaat huurders op de wachtlijst, 180 minder dan in 2018. Voor 2011 waren er geen cijfers voor onze gemeente. Maar we zien wel dat het aantal personen dat moet wachten op een sociale woning stelselmatig stijgt.

© Ludwig Vandenhove Ludwig Vandenhove verzamelde de cijfers van heel Limburg van 2011 tot 2019.

Te weinig sociale woningen en geen controle

Volgens Vandenhove is een fundamenteel gebrek aan sociale woningen de oorzaak van de lange wachtlijsten. De Vlaamse Overheid heeft hier volgens hem onvoldoende in geïnvesteerd. Maar er is volgens hem nog een groter probleem: namelijk het gebrek aan controle en berisping voor gemeenten die te weinig sociale woningen bouwen.

“Sommige Limburgse besturen doen ook inspanningen. Maar de Vlaamse regering houdt geen stok achter de deur voor zij die het niet doen. Er is enkel het Bindend Sociaal Objectief (BSO). Hierin wordt beschreven hoeveel sociale woningen lokale besturen moeten realiseren tussen 2009 en 2025. Maar lokale besturen die amper inspanningen leveren worden niet op hun vingers getikt, dan sta je daar met je apparaat.”

Vlaams Parlementslid Ludwig Vandenhove

Het gebrek aan controle zorgt ervoor dat sommige gemeenten heel veel doen en anderen heel weinig. Er ontstaat een gebrek aan spreiding dat o.a. Schepen Jelle Engelbosch niet goedkeurt.

In de Pano reportage zagen we ook sociale woningen in slechte toestand. Daarom is het ook belangrijk dat bestaande sociale woningen worden gerenoveerd.

Sint-Truiden zet in op het renovaties

Schepen van Sociale Huisvesting Jelle Engelbosch geeft Vlaams Parlementslid Ludwig Vandenhove volmondig gelijk over het gebrek aan control.

“Ik ben het eens met Vandenhove dat steden die hun verplicht aandeel sociale woningen niet bouwen hiertoe verplicht moeten worden. Hij heeft in Sint-Truiden het goede voorbeeld gegeven, wij zijn 1 van de koplopers in Limburg. Nu eerst evenwichtig spreiden alvorens we hier verder bouwen.”

Schepen Jelle Engelbosch

De Schepen meldt dat Sint-Truiden momenteel investeert in de energetische renovatie van het bestaand patrimonium.
Zoals we zagen in de Pano bevinden sommige sociale woningen zich in erbarmelijke staat. Lekkend sanitair of een gebrek aan isolatie zorgen voor hoge water- en energiefacturen. Iets waar mensen in nood niet op zitten te wachten.

© VRT Pano Ronny trof iedereen die naar de Pano keek met de beelden van zijn woontoestand.

Centralisatie naar één woonmaatschappij per gemeente

Vandenhove kijkt kritisch naar de plannen van de Vlaamse Overheid om de verschillende sociale huur- en bouwmaatschappijen te centraliseren. Op die manier heb je één instantie (de woonmaatschappij) die in een gemeente instaat voor zowel het bouwen van sociale woningen als het toekennen van huurpremies.
Het parlementslid vreest dat door zo’n fusie er te weinig middelen zullen gaan naar het bouwen van sociale woningen.

Jelle Engelbosch ziet wel heil in één woonmaatschappij.

“Het centraliseren zal misschien een antwoord bieden op het probleem en zorgen voor een betere/ eerlijkere spreiding van sociale woningen over dat grote werkingsgebied..”

Schepen Jelle Engelbosch

Lees hier de integrale tekst van Ludwig Vandenhove.

Bekijk hier de volledige aflevering van Pano over sociale woningen.