“Terug naar de oude structuur van de provinciale afdelingen,” Ludwig Vandenhove reageert op ontslag Rousseau

Deze week nam de nationaal voorzitter van Vooruit, Conner Rousseau, ontslag nadat details over zijn dronken uitlatingen aan café ’t Hemelrijk in Sint-Niklaas bekend werden. Voor lokaal Vooruit-kopstuk Ludwig Vandenhove werd de positie van Rousseau onhoudbaar.

Deze week raakte bekend dat Conner Rousseau door een rechter veroordeeld werd omwille van zijn dronken uitspraken tov de politie in Sint-Niklaas. Het was al bekend dat Rousseau de Roma gemeenschap op de korrel nam maar uit een artikel van Het Nieuwsblad bleek dat Rousseau naast racistische uitspraken ook vrouwonvriendelijk was, pochte over zijn loon en zichzelf oa ‘oppersos’ noemde. Ook een toevallige klant van ’t Hemelrijk kwam omwille van zijn uiterlijk in het vizier van de partijvoorzitter. Rousseau zag geen andere optie dan opstappen als voorzitter. Hij werd intussen vervangen door zijn vertrouwenspersoon en fractieleider in de Kamer, Melissa Depraetere.

Verdeelde reacties bij Limburgse kopstukken

Bij de Limburgse kopstukken van Vooruit zijn de reacties over het ontslag van hun voorzitter verdeeld.
Voor Fonda Oru en Kris Verduyckt moest de voorzitter niet stoppen, maar ze hebben begrip voor zijn keuze. Zeker Fonda Oru, die samen met Rousseau opkwam als duo voor de voorzittersverkiezingen, verdedigt de politicus. De reacties van Verduyckt en Oru vallen in de lijn van de partijtop. Sinds de bekendmaking vrijdagavond onderstrepen zij hoezeer Rousseau het laatste jaar werd belaagd door de media omtrent speculaties over zijn geaardheid, enkele uitspraken die hij deed etc.

Een andere teneur horen we bij de nestoren van de Limburgse socialisten. Ludwig Vandenhove noemt het ontslag een correcte keuze. Hij greep het ontslag ook aan om te pleiten voor een terugkeer naar de oude structuren van de provinciale afdelingen. Bij het aantreden van Rousseau werden deze immers geschrapt ten voordele van meer zeggenschap voor de nationale partij. Iets wat Vandenhove een foute keuze vond.

“Het is niet goed als een partij en een hele partijstructuur afhangt van één persoon. Naar mijn mening waren onze provinciale afdelingen goed werkende entiteiten die dichter bij de burger stonden.”

Ludwig Vandenhove, Vlaams parlementslid

Strijd tussen vernieuwing en traditie?

De centralisatie van de macht bij Vooruit kwam er niet toevallig. De partij moest immers terugschroeven op personeel bij de vorige verkiezingen door hun tegenvallende uitslag. Een nieuwe structuur waarbij het personeel van de provinciale afdelingen ook werd ingezet voor de nationale partij, werd de norm.
Elke provincie kreeg coaches die de lokale afdelingen moest ondersteunen. Dit alles natuurlijk onder het toeziende oog van de partijzetel in Brussel. Het was echter voor iedereen duidelijk dat deze herstructurering niet alleen te maken had met het efficiënter inzetten van middelen, maar ook met het breken van oude dynastieën en provinciale kliekjes die ingingen tegen de beslissingen van de leiding nationaal. Iets wat de vorige voorzitter John Crombez maar al te vaak meemaakte.
Geen beter bewijs van dit feit dan de regel dat alle bovenlokale lijsten moesten worden afgeklopt door de voorzitter nationaal.

Van bronnen binnen Vooruit weten we dat Limburg een problematische provincie was op vlak van vernieuwing. Jong talent werd vaak weggezet en kreeg amper de kans zich te ontwikkelen. Sprongen ze teveel in het oog dan pakweg de persoon die door de provinciale kopstukken werd naar voren geduwd, dan werden ze geschrapt van lijsten. Het voorbeeld dat we vaak horen in deze situatie is dit van Caroline Gennez. De Truiense politica zag haar kansen lokaal verdwijnen maar werd door de partij nationaal in Antwerpen ingezet. Vandenhove spreekt deze geruchten echter tegen.

“Ook onze provinciale structuur heeft voor veel vernieuwing gezorgd. Kijk maar naar Kris Verduyckt en Funda Oru.”

Ludwig Vandenhove, Vlaams Parlementslid

Oru was al enkele jaren actief als schepen voor ze ondervoorzitter werd. Verduyckt was schepen in Lommel. Beiden waren geparkeerd in het provinciale studiecentrum Willy Claes. Of ze daar weg waren geraakt zonder de vernieuwingsoperatie van Rousseau en zijn team, is nog maar de vraag.

Vernieuwing in Sint-Truiden

In de politieke wandelgangen werd bovendien gesteld dat de partij nationaal met lede ogen naar de afdeling in Sint-Truiden keek. Een afdeling die de afgelopen 3 verkiezingen met nagenoeg dezelfde lijst naar de kiezer trok. Vandenhove ontkent echter dat er spanningen waren.

“Laat me duidelijk zijn. Ik sta volledig ten dienste van de partij. De dag dat zij zeggen dat ik plaats moet maken voor iemand nieuw doe ik dit onmiddellijk.”

Ludwig Vandenhove, Vlaams Parlementslid

Gezien Vandenhove een waar stemmenkanon is, is iedereen die hem wil vervangen eraan voor de moeite. De oud-burgemeester krijgt nog steeds veel steun en respect in zijn eigen partij en over heel Limburg.

Tijd voor inhoud geen BV’s

Een jaar voor de verkiezingen wordt Rousseau vervangen door zijn vertrouwenspersoon Melissa Depraetere. De West-Vlaamse politica wil nu de focus leggen op de inhoud. Iets wat door de BV-status van Rousseau het afgelopen jaar op de achtergrond is verdwenen.
Verschillende politicologen menen ook dat dit zeker niet het einde is voor Rousseau. Sterker nog, het feit dat hij niet meer met het mandaat van voorzitter is belast opent het speelveld voor hem om na de verkiezingen andere mandaten op zich te nemen.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!