Toekomstbeeld Veemarkt krijgt vorm

Zo’n anderhalf jaar gelden maakte het Truiense stadsbestuur bekend dat ze de Veemarktsite wouden ontharden en een nieuwe, groene, bestemming geven. Vandaag kondigden het stadsbestuur de concrete plannen aan voor de ontharden van deze site.

In kader van het project ‘Vlaanderen breekt uit,’ wil het stadsbestuur van Sint-Truiden zo’n 13.000 vierkante meter van de Veemarktsite ontharden. Bedoeling is dat de Veemarkthal ,die nog staat, behouden wordt. Lang was er weinig duidelijkheid over de concrete invulling van dit plan. We wisten alleen dat het stadsbestuur de site wou ontharden en rond/onder de hal een park wou aanleggen en de bestaande waterlopen onder de verharding wou blootleggen. Een idee dat jaren geleden ook al eens werd voorgedragen door gemeenteraadslid Gert Stas.
Het stadsbestuur trad in overleg met zijn bewoners door middel van een bevraging via Citizenlab. Op deze manier wouden ze de wensen van de buurtbewoners voor de site in kaart brengen. Het belang van groen maar vooral ook parking kwam sterk naar vore uit deze bevraging. Met deze punten in het achterhoofd werd een bureau aangesteld om de plannen uit te tekenen.

Parking en skatepark behouden

De parking van de Veemarkt zal de ontharding van de Veemarktsite overleven. Ook het skatepark moet niet wijken voor de verharding. Deze beide elementen worden in het nieuwe plan behouden, al krijgen ze een andere vorm.

“In een eerste fase wordt 13.000 vierkante meter verharde oppervlakte onthard en een ecologisch park aangelegd. Hiervoor zullen er meer dan 100 nieuwe bomen aangeplant worden. We willen het voormalige trac√© van de Trudobronbeek opnieuw openleggen. Dat is immers goed voor de watercaptatie, de klimaatbestendigheid en de biodiversiteit. Omdat de Cicindria hier op een diepte ligt van 4 meter zal er eerst een bijkomend technisch onderzoek uitgevoerd worden om na te gaan of en hoe deze aan de oppervlakte kan gebracht worden.”

Johan Mas, schepen van openbare werken

Onder de hal zal ook vergroening komen. Het belangrijkste element hier is de fietssnelweg die onder de hal dor zal lopen.

De parking op de Veemarkt wordt behouden maar hij wordt wel in twee gesplitst. De parkeerplaatsen kort aan de huidige locatie van het skatepark blijven bestaan. Zij zullen ook voorzien worden van 25 laadpalen. Het tweede deel van de parking verhuist naar de andere kant van de Veemarkthal. Op deze manier gaat er geen enkele parkeerplaats op de Veemarkt verloren, aldus het Truiense Stadsbestuur. De ruimte die wordt gemaakt door de afbraak van het oude slachthuis en de tweede Veemarkthal zou open blijven. Al doet het stadsbestuur geen uitspraken over een eventuele toekomstige invulling ervan.


Het skatepark zal gedeeltelijk overdekt worden en dus half onder de Veemarkthal komen. Dit op vraag van de skatende jongeren.

“We hebben nauw samengewerkt met de jongeren die gebruik maken van het huidige skatepark. Zij vroegen ons om de site een deel te overdekken. Op deze manier kunnen ze ook bij slecht weer gebruik maken van het skatepark.

Nina Kvikvinia, schepen van jeugd

Groene energie en evenementen

De Veemarkthal zal blijven staan maar wordt gerenoveerd. Het stadsbestuur bekijkt de mogelijkheid samen met het architectenbureau om zonnepanelen op de Veemarkthal te plaatsen. De energie die met deze panelen zal worden opgewekt zal niet alleen dienen voor de laadpalen en de gebouwen van het stad maar ook om te verkopen. De Vlaamse regering heeft immers een nieuwe wetgeving goedgekeurd waarbij steden hun duurzame energie kunnen doorverkopen indien ze dit willen. Dit plan is onder voorbehoud gezien eerst de mogelijkheden bekeken moeten worden en de aanwezige zekeringkast vernieuwd moet worden.
Mensen die graag de Sunday Market bezoeken moeten niet vrezen. Onder de hal zal een (kleiner) verhard deel worden voorzien voor evenementen. Momenteel wordt er gesproken met oa de organisatoren van de Sunday Market om te zien hoe naar de toekomst toe deze markt zal worden georganiseerd.

Instagram