Truiense politici zetten meer stappen om bewoners Residentie Platanus te ondersteunen

Zowel het lokale bestuur van Sint-Truiden als Ludwig Vandenhove hebben aan Minister Diependaele gevraagd de gedupeerden van residentie Platanus vrij te stellen van de krotbelasting.

De gedeputeerden van residentie Platanus kregen eind vorig jaar een onaangename verrassing in de bus. Een factuur voor een krotbelasting van zo’n 2300 euro. 25 appartementen van Residentie Platanus werden onbewoonbaar verklaard nadat er houtrot werd vastgesteld in de constructie van hun woonst. Dit doordat tijdens de constructie het hout niet goed werd gedroogd en begon te rotten in de constructie. De bewoners moesten noodgedwongen hun woonst verlaten.

De krotbelasting, die ze nu voorgeschoteld krijgen, is een belasting die betaald moet worden aan de Vlaamse overheid voor onbewoonbare woningen. Deze is niet dezelfde als de leegstandsbelasting die op gemeentelijk niveau wordt geïnd. De getroffen bewoners van de residentie waren al vrijgesteld van de leegstandsbelasting op gemeentelijk niveau. Maar de Vlaamse belasting wordt automatisch aangerekend.
Vlaams minister Matthias Diependaele adviseert de eigenaars van de appartementen nu om contact op te nemen met oa Wonen Vlaanderen en een vrijstelling aan te vragen voor de belasting. Hij meldt wel dat de verantwoordelijke diensten de aanvragen één voor één zullen bekijken om dan de vrijstelling toe te kennen.

“De eigenaars werden in de loop van 2022 aangeschreven door Wonen Vlaanderen met de mogelijkheid om een vrijstelling door overmacht of ramp aan te vragen op de zogenaamde krotbelasting. Helaas moeten alle eigenaars deze vrijstelling individueel aanvragen en kan dat niet in één dossier gebeuren. 20 eigenaars hebben tijdig hun aanvraag ingediend bij Wonen Vlaanderen en hebben zo hun vrijstelling gekregen. De overige eigenaars die alsnog de belasting hebben ontvangen, kunnen nu een bezwaar indienen. Hiervoor hebben ze tot 13 maart 2023 tijd.”

Mieke Claes, schepen van wonen en ruimtelijke ordening

Zolang de onbewoonbare residentie niet van de Vlaamse inventaris wordt geschrapt, zullen de eigenaars telkens tijdig een nieuwe aanvraag voor vrijstelling moeten indienen. Het Truiense stadsbestuur raadt de bewoners dan ook aan om via hun syndicus de vrijstelling steeds tijdig aanvragen en deze te bundelen.

Factuur van huisvuilbelasting

Eind vorig jaar vroeg Vlaams Parlementslid Ludwig Vandenhove, Minister Diependaele nog of er geen structurele oplossing kon komen voor de gedupeerden. Hij haalde ook aan dat het niet kon dat bewoners nog steeds een huisvuilfactuur moesten betalen. Dit probleem kwam aan het licht toen HBVL enkele bewoners interviewde over de krotbelasting. Bewoners die hun domicilie nog steeds op het adres van hun appartement hadden staan, kregen een factuur voor huisvuilverwerking toegestuurd van Limburg.net. Bewoners hadden ook gemeld dat ze hun adres niet durfde veranderen omdat sommige bewoners een belasting voor een tweede verblijf werd aangerekend.
Het Truiense stadsbestuur komt na de oproep van Vandenhove nu dus tussen ivm de huisvuilfactuur. Ze gaan in gesprek met Limburg.net om een gebundelde vrijstelling te vragen voor alle gedupeerden van de residentie. Ook ontkennen ze dat inwoners een belasting voor tweede verblijf zouden moeten betalen.

“Residentie Platanus staat ondertussen al een hele tijd leeg. Onbewoonbare panden worden niet opgenomen in het leegstandsregister. We kunnen uiteraard niet vragen dat een onbewoonbaar pand bewoond moet worden. Ook stelden we vast dat er geen tweede verblijven zijn ingeschreven op Luikersteenweg 177. In deze mogen de eigenaars gerust zijn, noch vanuit leegstand, noch vanuit een tweede verblijfsreglement zal er een belastingsaanslag volgen.”

Mieke Claes, schepen wonen en ruimtelijke ordening

Instagram