Tuchtcommissie zal Truiense financiën doorlichten

Maandag 26 september nam de eerste gemeenteraad van Sint-Truiden plaats zonder burgemeester Veerle Heeren. Heeren was aanwezig in de raad als gemeenteraadslid. De raad viel op in zijn sereniteit en besloot in gesloten zitting om een tuchtcommissie op te richten.

De gemeenteraad blonk uit in zijn sereniteit en snelheid. Hij begon met een minuut stilte voor gemeenteraadslid Gert Stas. Hij verloor vorige week zijn vader.
Voorzitter Bert Stippelmans bedankte Veerle Heeren voor alles wat ze als burgemeester voor de stad had gedaan. De rest van de punten op de agenda gingen vrij snel voorbij. Het hoofdthema van de avond, de situatie rond de lening van Jef Cleeren, zou immers in een gesloten deel van de raad besproken worden.

Gesprekken op voorhand

Engelbosch had tijdens het weekend in diverse media gecommuniceerd dat hij voor de gemeenteraad in gesprek zou gaan met vertegenwoordigers van alle partijen. Op deze manier wou hij de spektakeldebatten in de gemeenteraad tegengaan. De nood, zo meende hij, om dit dossier in alle correctheid en discretie, te laten onderzoeken is hoog. Andere partijen leken hiermee in te stemmen.

Vooruit vroeg op de gemeenteraad om een bedrijfsrevisor die de financiën van Stad Sint-Truiden moest doorlichten. Peter Van Dam vroeg dan weer om een regeringscommissaris. Deze laatste zou volgens Van Dam de toxische politieke relaties in onze stad en de effecten hiervan op de administraties, kunnen tegengaan. Gezien een regeringscommissaris pas kan aangesteld worden als een stad onbestuurbaar is, werd dit punt niet weerhouden.
Vooruit trok zijn voorstel over een bedrijfsrevisor in, omdat zowel de tuchtcommissie als Audit Vlaanderen een onderzoek gaan uitvoeren naar de financiën van onze stad.

Wat we weten

De tuchtcommissie werd in een besloten deel van de gemeenteraad opgericht. Hier werd besproken wat de volgende juridische stappen zijn en wie verantwoordelijk kan gesteld worden voor de situatie rond de illegale lening van Jef Cleeren. Mogelijks komt er een strafrechtelijk onderzoek. Dit idee werd voorgelegd door Vandenhove en kreeg bijval van andere partijen in de gesloten zitting.
Audit Vlaanderen zal ook een onderzoek uitvoeren. Zij zouden vorige week al zijn gearriveerd in Sint-Truiden om met betrokkenen te spreken. Dat werd ons gemeld door anonieme getuigen uit de stadsadministratie. Zij vertelden onze redactie ook dat de financieel directeur tot nu toe gewoon aan de slag is kunnen blijven.

Beloofd was om de besprekingen in de tuchtcommissie discreet te houden. Dit om te verzekeren dat gelekte informatie het juridische onderzoek niet zou schaden. Maar Ludwig Vandenhove uit openlijk zijn bedenkingen. Hij vindt een politiek opgerichte commissie niet ideaal. Bovendien stelt hij zich vragen bij wie precies mag toetreden tot de commissie.

“De commissie is nu samengesteld volgens het systeem D’Hondt en volgt de politieke samenstelling van de gemeenteraad. Vooruit heeft 3 leden in de commissie zitten plus recht op 1 plaatsvervangend lid.”

Ludwig Vandenhove, Vlaams Parlementslid

Ter verduidelijking: het systeem D’Hondt is het systeem dat wordt gebruikt om het aantal zetels te verdelen onder verkozen partijen. Volgens het systeem is de zetelverdeling in de commissie dus als volgt: Vooruit en CD&V 3, N-VA en Open VLD 2, Groen 1.

Vandenhove stelde tijdens de gemeenteraad ook dat Vooruit principieel tegen elke grote financiële uitgave zal stemmen die het Truiense stadsbestuur nog wil uitvoeren. Zij vertrouwen, gezien de recente gebeurtenissen, de cijfers niet meer.
Waarnemend burgemeester Engelbosch had tijdens de gemeenteraad al verwezen naar Audit Vlaanderen. De tuchtcommissie zou tevens dienen om een externe persoon met kennis van stedelijke financiën aan te stellen om de stadsdiensten te ondersteunen. Deze persoon zou ook oude transacties controleren.

Geen nieuw gemeenteraadslid

Opvallende aanwezige in de gemeenteraad was Veerle Heeren. Zij blijft, ondanks de geruchten, wel nog gemeenteraadslid voor CD&V. Dit zou ze doen op aandringen van haar fractie.
Al enige tijd gonst het dat ook de fractieleden van Heeren haar het liefst zien vertrekken. Haar aanwezigheid in de gemeenteraad is zeker veelzeggend over de toestand van de lokale CD&V afdeling.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!