Tweede forensisch onderzoek van Audit Vlaanderen in Sint-Truiden

Audit Vlaanderen zal een tweede forensisch onderzoek starten in Sint-Truiden. De organisatie zal nagaan of er frauduleuze handelingen zijn gebeurd bij de aankoop van vastgoed. Aanleiding was een klacht van oppositiepartij Vooruit tegen schepen Jelle Engelbosch. Deze zou volgens hen een stuk grond hebben gekocht met voorkennis.

Oppositiepartij Vooruit is al enige tijd bezig met een dossier tegen schepen Engelbosch. De partij meent bewijzen te hebben over mogelijke vastgoedfraude. De aanklacht samen met stukken die volgens hen de schuld van Engelbosch bewijzen maakten ze over aan Audit Vlaanderen. Fractieleider Gert Stas noemt het een lijvig dossier waarin verschillende aantijging gemaakt worden tegen de eerste schepen.

Ik heb documenten die niet alleen wijzen op voorkennis, maar ook belangenvermenging en onwettelijke procedures. 
Onder meer: de schattingsverslagen, de verslagen van de vergaderingen van de kerkfabriek, de verslagen van de notaris, documenten van Agost, uittreksels uit het schepencollege, verslagen van het Vlaams Parlement, het RUP, het kerkenplan, de verkoopsakte,  … ‘

Gert Stas, Fractieleider Vooruit

Niet alleen Engelbosch is onderwerp van de klachten van Stas. In het bericht aan Audit Vlaanderen wordt ook de naam van schepen Jo François genoemd. Stas en zijn partij menen immers dat de financiële dienst van Sint-Truiden, onder leiding van schepen Jo François, deze vermeende frauduleuze praktijken had moeten opmerken.
De kloof van vertrouwen tussen Vooruit en N-VA lijkt dus steeds groter te worden.

Geitenweide?

Waar gaat heel het dossier over?

In 2019 kocht Engelbosch een stuk grond (47,6 are) van de kerkfabriek van Velm voor een bedrag van 90.000 euro. Volgens oppositiepartij Vooruit gebruikte Engelbosch voor de aankoop zijn kennis over het Ruimtelijke Uitvoeringsplan van de stad en deelgemeenten om de grond voordelig te krijgen. Nadien, in datzelfde jaar, besliste het stadsbestuur volgens Vooruit dat de zone achter de kerk van Velm (waar de geitenweide ligt) woonuitbreidingsgebied zou worden.
Het feit dat het gebied in het ruimtelijk uitvoeringsplan als woonuitbreidingsgebied, dus bouwgrond, werd aangeduid kwam de waarde van de gronden alleen ten goede. Dit werd aan onze redactie bevestigd door twee aparte vastgoedmakelaars.
Belangrijk ook om te weten is dat in de periode 2013-2019 Engelbosch vanuit zijn taak als oppositielid bestuurder was in het autonoom gemeentebedrijf Agost. In die periode kocht het AGB ook gronden van de kerkfabriek. Iets dat volgens Vooruit wijst op het feit dat het stadsbestuur al de intentie had om het gebied achter de kerk van Velm om te vormen tot woonuitbreidingsgebied. Omdat Engelbosch bestuurder was, zou hij hiervan op de hoogte zijn geweest.

In het kort: volgens Vooruit kocht Engelbosch landbouwgrond van de kerkfabriek die uiteindelijk bouwgrond zou worden en zo dus in waarde zou toenemen.
Bovendien deed de schepen dit volgens Vooruit zonder de verplichte openbare verkoop die altijd moet bij zulke transacties.

Update: In een reactie aan onze redactie meldt schepen Jelle Engelbosch dat het gebied achter de kerk van Velm als sinds de jaren 70 woonuitbreidingsgebied zou zijn. Volgens de schepen zou er niks omgevormd zijn.

Antipolitiek

De beschuldigingen tegen Engelbosch zijn al enige tijd aan de gang. In eerste instantie werd zijn woning in Velm onder de loep genomen. Volgens Vooruit had Engelbosch immers het recht niet om deze te kopen gezien hij zetelt in de gemeenteraad en het Truiense stadsbestuur. De pastorij werd uiteindelijk opgekocht door een bekende vastgoedmakelaar uit Sint-Truiden die de woning vervolgens verkocht aan Engelbosch en zijn partner. De vraagtekens bij deze aankoop vormen geen onderwerp in het dossier tegen de schepen dat naar Audit Vlaanderen werd gestuurd. Vermoedelijk omdat er geen harde bewijzen konden worden gevonden.
Na de beschuldigingen over de woning kwamen de vragen over de grondaankoop van Engelbosch.

Opvallend is dat de aantijgingen tegen Engelbosch beginnen op te flakkeren nadat hij tijdelijk de sjerp van burgemeester voor zijn rekening nam.
Zelf zegt Stas dat dit niks te maken heeft met de persoon maar eerder met het, volgens hem, slechte stadsbestuur.

“Ik vind het helemaal niet fijn om constant de waakhond te moeten spelen, maar ik word helaas in die rol gedwongen. Het is de taak van de oppositie om de meerderheid te controleren en wanneer ik telkenmale constateer dat de wet gewoonweg wordt overtreden moet ik wel reageren. Ik geef eerst opmerkingen in de gemeenteraad, waar vervolgens dan niets mee gedaan wordt. Dan rest er mij geen andere keuze dan een klacht in te dienen.”

Gert Stas, oppositiepartij Vooruit

Stas zegt zelf dat hij begrijpt dat de Truienaar de politieke spelletjes beu is. Hij bevestigt dat hij het politieke debat in Sint-Truiden ziet verharden en zegt daarom dat hij een verzoenende toon probeerde aan te nemen tijdens de vorige gemeenteraad (31 januari) waar de tijdelijke schorsing van Veerle Heeren op tafel lag.

Verdeelde reacties

Toen de schorsing van 6 maanden werd uitgesproken door Ministers Somers waren de reacties verdeeld in Sint-Truiden. De straf was volgens velen te lang gezien Heeren al een paar maanden uit het publieke beeld was verdwenen nadat ze haar schuld had toegegeven. Veerle Heeren kreeg in tegenstelling tot wat de oppositie hoopte, veel sympathie van de Truienaren na het aankondigen van de sanctie.
Stas gebruikte zijn spreektijd tijdens de gemeenteraad dan ook om uit te leggen aan de kijkers waarom de sanctie goed was. Het feit dat Heeren momenteel zich wel nog in het publieke oog toont in haar functie als gemeenteraadslid, is voor hem een doorn in het oog. Dit en niet de toon van de oppositie voedt volgens hem de antipolitiek.

“Ik hoopte dat de burgemeester op zijn minst haar sanctie zou aanvaarden, zodat er met een schone lei kon worden begonnen. Maar dat werd onmiddellijk van tafel geveegd. Veerle Heeren is nu bvb op sociale media en in vergaderingen nog meer aanwezig dan anders. Daardoor zullen vele Truienaren weer ontgoocheld zijn in de politiek: als zij hun werk 6 maanden verliezen, dan mogen zij niet meer op de werkvloer komen. Een half jaar even uit de spotlights gaan, is het einde niet. Ik betreur dat allemaal.”

Gert Stas, Vooruit

De schorsing van Veerle Heeren had, voor alle duidelijkheid, geen betrekking op haar functie als gemeenteraadslid, nog werd in de sanctie vermeld dat zij zich uit het publieke beeld moest terugtrekken.
Toen haar om een reactie werd gevraagd bevestigde zij aan verschillende nieuwsmedia dat zij haar sanctie aanvaardde.


Engelbosch

Audit Vlaanderen bevestigde dat zij voldoende aanleiding zien in de klacht om tot een forensisch onderzoek over te gaan.
Jelle Engelbosch zelf zegt tevreden te zijn dat het onderzoek van start gaat. In het verleden reageerde hij op een gelijkaardige manier als de oppositie dreigde om met het dossier naar Audit Vlaanderen te stappen.
Aan onze redactie zei hij het volgende:

“Ik ga niet op het onderzoek vooruitlopen. Kan alleen maar tevreden zijn dat hieruit minstens zal blijken dat alle fraude-insinuaties over mij de kop zullen worden ingedrukt.”

Jelle Engelbosch, schepen Sint-Truiden

Engelbosch heeft ondertussen ook een rechtszaak aangespannen tegen bepaalde politieke blogs en hun auteurs.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!