Velm, Aalst, Kerkom, Bevingen en Halmaal krijgen informatie over nieuwe RUP

Vanavond kregen inwoners van Velm, Aalst, Kerkom, Bevingen en Halmaal informatie over het ruimtelijk uitvoeringsplan dat de komende jaren hun dorpen vorm zal geven.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP, is een plan waarin een stads- of gemeentebestuur zijn plannen vastlegt voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van een deel van die stad of gemeente. In zo’n plan kan onder andere beslist worden hoeveel handelsruimte er in een bepaalde straat moet zijn, of er een groene zone wordt aangelegd etc.
Met de opmaak van het RUP Zuidwestelijk dorpengeheel wenst het stadsbestuur een vernieuwende dynamiek op het vlak van wonen, onroerend erfgoed, dorpsidentiteit, natuur, landbouw en recreatie te introduceren in dit gebied. Bestaande kwaliteiten, die onder andere liggen in de woonkwaliteit van de dorpen, maar ook de voor zich sprekende productieve eigenschappen van het landschap worden verder ondersteund en uitgebouwd.


Opstartfase

In de startnota wordt het plangebied verduidelijkt, de doelstellingen omschreven en een aanzet gegeven van de milieueffecten van het plan. De doelstellingen van het RUP zijn thematisch opgedeeld in:

  • wonen
  • onroerend erfgoed
  • dorpsidentiteit
  • groenblauwe structuur (met bijvoorbeeld de waterproblematiek)
  • landbouw
  • recreatie en handel

Per dorp wordt een doorvertaling gemaakt vanuit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan naar de gebiedsgerichte ambities.
In de procesnota wordt aangegeven welke stappen zullen gevolgd worden en wie daarbij op welk moment betrokken zal worden.

Adviesronde

De start- en procesnota worden onderworpen aan een adviesronde waarbij het gewest, de provincie, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) en de in het proces aangeduide adviesinstanties naar input zullen gevraagd worden. Ook het brede publiek, de bewoners en gebruikers van dit gebied kunnen opmerkingen en bezwaren indienen. Dit laatste werd gisteren dus georganiseerd in Velm.

De adviezen, bezwaren en opmerkingen uit dit openbaar onderzoek, worden behandeld door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). Op basis van de adviezen, bezwaren en opmerkingen zal het plan verder uitgewerkt worden en aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Daarna volgt een nieuw openbaar onderzoek waarbij het planvoorstel en het voorstel van voorschriften 60 dagen ter inzage zullen liggen.
Het openbaar onderzoek duurt nog tot 2 oktober. Tot die tijd kan je als bewoner steeds opmerkingen of bezwaren indienen. Dit kan per mail of aangetekende zending.

  • Per e-mail: info.ruimtelijke.ordening@sint-truiden.be
  • Per aangetekende zending: GECORO, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden
  • Tegen ontvangstbewijs aan het ContactCenter, tijdens de openingsuren van het stadskantoor. Dit is van maandag tot en met vrijdag van 9u00 tot 16u00 en op zaterdag van 9u00 tot 12u00 (gelijkvloers stadskantoor: Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden).

Kon je niet bij het infomoment zijn? Geen probleem. Je kan de documenten raadplegen via deze link. Wil je opmerkingen of bezwaren indienen? Dat kan volgens de gegevens hierboven uitgelegd.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!