Verbetering op komst voor de fietspaden van Wilderen

Vandaag werd op een raadscommissie de toekomst van de fietspaden aan de Zoutleeuwsesteenweg. Een drukke straat met zo’n 3000 passages per etmaal op sommige delen. Ook al is de snelheid hier beperkt tot 50km/u, zijn de fietspaden hier niet naar de normen. Het stadsbestuur wil dit probleem aanpakken, tot grote vreugde van Günther Dauw, inwoner van Wilderen.

Omdat een stuk van de Zoutleeuwsesteenweg veel fietspassage heeft van zowel inwoners als toeristen, is een goede fietsmobiliteit hier prioritair. Daarom zal er een 600.000 euro geïnvesteerd worden. De meest optimale optie is een tweerichtingsfietsstrook aan de noordkant die via een groenstrook (haag) wordt afgescheiden van de rijweg. Dat laat ook toe om een oversteekplaats te schrappen, namelijk die aan de Volmolen (tegenover Staaienhof).

Raadslid Günther Dauw uit Wilderen is alvast enthousiast over de plannen.

Dit is op zich al een verbetering qua fietsveiligheid. De resterende oversteekplaats aan de Truierweg zal zodanig ingericht worden dat het verkeer maximaal afgeremd wordt en fietsers veilig kunnen oversteken. Hier wordt de precieze invulling van de oversteekplaats nog verder uitgewerkt.”

Günther Dauw

Instagram