Verwijdering asbest zorgt voor onenigheid

Vooruit raadsleden Eddy Elherbouti en Ludwig Vandenhove waren verontwaardigd over een situatie waarbij asbest verwijderd werd door gemeentewerkers. Schepen Ingrid Kempeneers geeft uitleg over de situatie.

Bij Hangar 66 in Brustem werd illegaal asbest gedumpt. Op 11 juni werden 7 stadsarbeiders ingeschakeld om het materiaal te verwijderen. Volgens Vooruit een onverantwoorde actie. Zij menen dat voor dit soort situaties een gespecialiseerde firma moet worden ingeschakeld.

Geen gevaar

Schepen Ingrid Kempeneers meent dat de arbeiders van de stedelijke reinigingsdienst gewoon hun werk deden. Ze rukten uit om het afval op te ruimen zoals ze dat altijd doen bij sluikstortingen. De werkers spoten de asbestplaten nat terwijl een andere in volledig beschermde uitrusting de platen met de hand verwijderde.
De schepen meldt dat er op geen enkel moment sprake was van gevaar.