Vivos Artes zorgt voor een thuis voor kwetsbare jongeren

Op 13/06 werd op de Montenakenweg het project Vivos Artes, ingehuldigd. Het is een gezamenlijk project van de sociale huisvestingsmaatschappij cv Nieuw Sint-Truiden, vzw Vistha en vzw het Heft wil zwetsbare jongvolwassenen helpen om zelfstandig te leren leven.

Het project aan de Montenakenweg bestaat uit vier gewone sociale appartementen en zes wooneenheden voor kwetsbare jongvolwassenen. Tijdens hun verblijf zullen zij leren om zelfstandig te leven. Via vzw Het Heft kreeg cv Nieuw Sint-Truiden het terrein voor het project in erfpacht. vzw Vistha zal na de ontwikkeling van het woonproject instaan voor de begeleiding van de bewoners.
Aanwezig op de voorstelling van het project was Vlaams minister van Jeugd, Media en Armoedebestrijding Benjamin Dalle.


“Psychiatrische problemen en armoede gaan vaak hand in hand. Daarom is het zó belangrijk dat de sociale huisvestingsmaatschappij hierop inspeelt. Met het aanbieden van betaalbare huisvesting geeft het de
jongeren de kans hun leven terug op rails te zetten. We mogen jongeren met psychische
kwetsbaarheden niet loslaten. Daarom moeten we hen goed begeleiden. Een project als Vivos Artes
speelt daar een belangrijke rol in.”

Benjamin Dalle, Vlaams minister van Jeugd, Media en Armoedebestrijding


Een innovatief project


Door de drie hoofdactoren van dit project werd gezocht naar de mogelijkheid om een visie te realiseren
van sociale woongelegenheden, waarbij een aantal wooneenheden voorbehouden zouden worden
voor jongvolwassenen en dit specifiek voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid.

“Vivos Artes wil dan ook een veilige en geborgen haven bieden voor deze jongvolwassenen. Om hen te helpen de nodige vaardigheden te ontwikkelen na een moeilijke en kwetsbare periode in hun leven en ze te begeleiden in hun hersteltraject om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Dankzij de goede samenwerking met cv Nieuw Sint-Truiden kunnen de jongeren in een betaalbare studio werken aan hun herstel. De studio is op hun maat ontworpen: privacy kan, maar er is ook plaats voor onderlinge interactie en ondersteuning in de gemeenschappelijke ruimte.”

Bart Maes,voorzitter Vistha vzw

Voor de locatie van het woonproject werd niet toevallig gekozen voor de Montenakenweg. Dit stadsdeel omvat onder andere 17 andere sociale woningen, het buurtrestaurant ‘Den Teluur’, woonzorgcentrum ‘Den Akker’, het psychiatrisch ziekenhuis ‘Asster’, het psychiatrisch verzorgingstehuis ‘De Passer’ en private woningen. De mix van zorgcampussen en reguliere woning vormt een geborgen omgeving, waar ze deel zullen uitmaken van een gemeenschap.

Laatste wapenfeit cv Nieuw-Sint-Truiden

Het project is het laatste wapenfeit van cv Nieuw Sint-Truiden. Zij zullen vanaf 1 juli opgaan in de maatschappij ‘Wonen in Limburg,’ de nieuwe, gefuseerde sociale woonmaatschappij van Limburg.
Deze maatschappij zal 24.000 sociale woningen beheren van 19 lokale sociale woonmaatschappijen.

De maatschappij beloofde dat 375 personeelsleden van alle lokale maatschappijen hun job kunnen houden.
De grote fusie heeft al voor heel wat politieke discussie gezorgd in Sint-Truiden. Sint-Truiden is volgens de oppositie onvoldoende vertegenwoordigd in de organisatie. Bovendien vinden zij dat er te weinig sociale woningen zijn in Sint-Truiden. Vooruit werkte echter mee aan de ontwikkeling van de overkoepelende sociale woonmaatschappij Limburg. Het Truiense bestuur moedigt daarom elke politieke partij in Sint-Truiden aan om bij hun provinciale vertegenwoordiging te pleiten voor onze stad.

Instagram