Voorlopig geen invoering van blauwe zone in omgevingen Fruitwijk en Nieuw Sint-Truiden

Het lokaal bestuur Sint-Truiden organiseerde zaterdag 3 december een buurtoverleg rond parkeren in Sint-Truiden. Het overleg kwam er nadat de NMBS besliste om de stationsparking betalend te maken waardoor de parkeerdruk op de omliggende straten stijgt.

De vrees dat betalend parkeren op de stationsparkings en in de GAZO voor meer parkeerdrukte zou zorgen in de naburige straten, bestond al lang. Het lokaal bestuur van Sint-Truiden riep daarom de bewoners van de buurt bij elkaar om deze problematiek te bespreken. De invoering van een blauwe zone zou ontradend kunnen werken voor iedereen die in de straten rond het station wil parkeren. In de blauwe zone mag je met een parkeerschijf twee uur gratis parkeren. Bewoners hoeven niks te betalen indien ze een bewonerskaart aanschaffen. Zowel de bewoners omgeving Fruitwijk en de bewoners omgeving Nieuw Sint-Truiden verkiezen de invoering van een blauwe zone voorlopig uit te stellen.

Nog geen invoering van een blauwe zone in de Fruitwijk

Op dit moment zijn er geen beperkingen in tijd voor parkeren in de omgeving Fruitwijk. Zo’n zestig bewoners beslisten in overleg met het stadsbestuur om dat het komende half jaar ook zo te houden. Begin juni nodigen we de buurtbewoners uit en wordt de parkeerdruk opnieuw geëvalueerd.
Voor de bespreking van de verkeers- en parkeerdruk in Nieuw Sint-Truiden waren er 90 buurtbewoners aanwezig. Hier was er vooral bezorgdheid rond de projectontwikkelingen in de Fabrieksstraat. Het stadsbestuur belooft een apart overleg te organiseren rond deze thematiek.

De invoering van de blauwe zone is ook tijdens het overleg van Nieuw Sint-Truiden uitgesteld. Het stadsbestuur wil een analyse doen waarin de zone wordt herbekeken. Ook worden verschillende circulatieplannen en hun impact op de buurt en het verkeer bestudeerd. Deze informatie zal eind deze maand nog tijdens een nieuw overleg besproken worden.

Het Truiense stadsbestuur wil graag vaker de bewoners inspraak bieden in het beleid. Vandaag bleek immers dat er interessante voorstellen kunnen komen uit zulke overleggen.

“Een interessant voorstel kwam er onder meer van één van de buurtcomités. Hier werd aangegeven dat mensen die hun kinderen afhalen aan het station de buurt op dat moment belasten. Want ook zij rijden de betalende parking niet meer op sinds deze betalend is. Een kiss and ride zone waarbij men binnen het kwartier gratis kan uitrijden kan soelaas bieden. We leggen dit voor aan de NMBS en hopen dat zij ons hierin vinden. Ondertussen starten we ook een proefperiode waarbij de René Lambrechtsstraat eenrichtingsverkeer wordt. Dit zullen we na drie maanden evalueren.”

Hilde Vautmans, waarnemend burgemeester

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!