Voorstellen oppositie goedgekeurd maar niet zonder discussie

Partners

Verschillende voorstellen van oppositiepartij Vooruit inzake het tegengaan van deontologische inbreuken en belangenvermenging, zijn goedgekeurd door de Truiense gemeenteraad. Maar dat gebeurde niet voor Vooruit een veeg uit de pan kreeg van bestuurspartijen CD&V en N-VA.

Na de al 4de forensische audit moest het Truiense stadsbestuur van Audit Vlaanderen actiepunten opstellen om inbreuken tegen de regels inzake deontologie en belangenvermenging te voorkomen. De actiepunten focussen zich vooral op het informeren van de mandatarissen en in kaart brengen van alle ‘belangen’ van een mandataris. De voornaamste verdediging die immers steeds naar vore kwam in alle audits is het feit dat mandatarissen van niks wisten. De maatregelen die het stadsbestuur nam draaien dan ook voornamelijk rond het informeren van zowel personeel als mandatarissen.

“Door het jaarlijks herhalen van de sessies (rond deontologie en regels openbare aanbestedingen) voorkomen we dat in de toekomst personeelsleden of mandatarissen die over de schreef gaan, kunnen beweren dat ze de regels niet kenden.”

Günther Dauw, schepen financiën

Hieronder kan je de concrete actiepunten specifiek voor mandatarissen van het stadsbestuur lezen. Klik op het artikel voor het overzicht van alle maatregelen.

Discussie over ‘stemmingmakerij’

Nadat het Truiense stadsbestuur hun concrete actiepunten tijdens de raadscommissie van 14 mei had voorgesteld, meldde Vooruit al snel dat ze met hun eigen voorstellen zouden komen. Vooral het feit dat er geen voorstellen specifiek voor het schepencollege werden gemaakt, was voor hen een probleem. Thans golden de actiepunten en nieuwe regels voor alle politieke mandatarissen. Vooruit heeft echter weinig vertrouwen in het bestuur en wilde strengere maatregelen specifiek voor hen. Dat meldde ook Stas tijdens de gemeenteraad.

“Deze voorstellen hebben inderdaad weinig te maken met deontologie maar dienen om het schepencollege meer te kunnen controleren. Zeker het voorstel rond het delegatiebesluit dient om meer dossiers weer naar de gemeenteraad te halen zodat we ze kunnen controleren.”

Gert Stas, fractieleider Vooruit

Een sentiment dat door schepen Günther Dauw op de gemeenteraad werd neergezet als stemmingmakerij.

“In het verleden zijn er inderdaad fouten gebeurd. Maar ik en mijn fractie voelen ons niet aangesproken door wat de heer Stas zegt. Wij hebben concrete maatregelen neergelegd en hebben al heel veel van de aanbevelingen uitgevoerd die Audit Vlaanderen ons eerder heeft geadviseerd.”

Günther Dauw, schepen financiën

Vooruit Sint-Truiden kwam uiteindelijk met deze voorstellen:

  • Vooruit wilde dat de notulen van het Truiense schepencollege uiterlijk een week na het college aan de mandatarissen wordt bezorgd in een leesbaarder medium.
  • Vooruit stelde voor dat mandatarissen verplicht worden een vermoeden van belangenvermenging te melden en dat deontologie wordt toegevoegd aan de bevoegdheden van de burgemeester.
  • Vooruit wilde het delegatiebesluit terugschroeven. Het gaat dan specifiek over financiële beslissingen tot een bepaald bedrag waarvoor het schepencollege geen goedkeuring van de gemeenteraad nodig heeft om deze uit te voeren. Momenteel staat dit bedrag op 143.000 euro. Vooruit wou dit terugschroeven naar 25.000 euro.

Alleen het laatste voorstel werd niet weerhouden door de meerderheid omdat het de werking van het bestuur zou kunnen vertragen. Een gemeenteraad komt immers slechts één keer per maand samen. Bovendien werden de andere twee toevoegingen slechts met lauw enthousiasme aanvaard door de meerderheid.

“Bij het eerstvolgende schepencollege worden de notulen van het vorige college goedgekeurd en aan de gemeenteraadsleden bezorgd. Wat Vooruit vraagt, voerden we dus al uit in de praktijk. Dat er wordt gevraagd dat deze in een duidelijkere vorm worden gegoten, snap ik. Maar er wordt een beeld opgehangen alsof wij doelbewust informatie achterhouden. Dit klopt niet.”

Günther Dauw, schepen van financiën

Ook burgemeester Kempeneers was duidelijk niet opgezet met de toon van Stas. Ze beschuldigde hem ervan steeds naar dezelfde leden van de meerderheid te kijken maar nooit eens zijn blik te werpen op andere collega’s. Bovendien is volgens haar de informatie die wordt verspreid over het verscherpt toezicht van het stadsbestuur niet correct.

“Onze stad staat niet onder een nieuw of strenger verscherpt toezicht. Het verscherpt toezicht is nooit opgeheven en wordt nu gewoon verder gezet.”

Ingrid Kempeneers, burgemeester

Ook gouverneur Jos Lantmeeters bevestigde dit feit aan onze redactie.

“Het Truiense stadsbestuur staat al even onder ons toezicht. Dit is nooit opgehouden. Wij stellen hen geregeld vragen, zeker naar aanleiding van de onderzoeken van Audit Vlaanderen. Maar ik herhaal: het toezicht is niet nieuw en niet strenger.”

Jos Lantmeeters, gouverneur Limburg

Kloof

De discussie in de Truiense gemeenteraad toonde vooral aan hoe diep het water momenteel is tussen Vooruit, CD&V en de Truiense N-VA.

Vooruit blijft het huidige bestuur afschilderen als een corrupte bende. Thans hebben de probleemfiguren zoals Veerle Heeren, Bert Stippelmans en Jelle Engelbosch allemaal het toneel verlaten. Ze richten hun pijlen echter niet op Open VLD, waarmee ze een goede band onderhouden. Al ontkent lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Pascy Monette met klem dat er een akkoord tussen de twee partijen zou zijn. Ingrid Kempeneers is een populair figuur in onze stad die al verschillende keren duidelijk heeft gemaakt dat ze zich wil opstellen als een gewillige bruid als het aankomt op de vorming van een nieuwe meerderheid. Het problematische verleden tussen de partijen CD&V en Vooruit in onze stad vormt echter een groot obstakel. Of zouden het eerder de ambities van de lijsttrekkers zijn, die niet te vereenzelvigen zijn? Hoe het ook zij, blijft ze de breuk met het verleden van haar partij benadrukken door met een zo goed als vernieuwde ploeg naar de verkiezingen te trekken. Maar dit lijkt vooralsnog niet voldoende voor Vooruit.

N-VA Sint-Truiden blijft momenteel ver weg van gesprekken en akkoorden. Strategisch gezien kan dit in hun voordeel spelen. Ongeacht de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen kan N-VA zich een sleutelrol toekennen door nu vooral geen akkoorden te sluiten. Gezien de toenemende populariteit van Vlaams Belang in onze stad en de versnippering van het landschap door de komst van WOW Sint-Truiden, lijkt het immers onwaarschijnlijk dat drie partijen voldoende zullen zijn om een meerderheid te vormen, laat staan twee. In dat opzicht kan WOW Sint-Truiden ook een belangrijke rol spelen. Tenminste als zij erin slagen hun potentieel te verzilveren. De resultaten van onze laatste Truiense peiling bevestigen dit beeld.

Op een dikke vijf maanden voor de lokale verkiezingen op 13 oktober is het dus zoeken naar bondgenoten in de Truiense gemeenteraad.

Lees ook

Truienaar is kandidaat voorzitter Open VLD

Truienaar Maxime Natus is kandidaat voorzitter bij Open VLD. De jonge Truienaar is momenteel actief als lid van de studiedienst van de partij.

Onderzoek naar voormalig Truiens schepen Jelle Engelbosch afgerond en geseponeerd

Na een uitgebreid onderzoek van meer dan anderhalf jaar heeft het parket besloten om geen vervolging in te stellen tegen Jelle Engelbosch met betrekking...

Cinema Cameo komt terug

Na de sluiting van Cinema Cameo komt Trudo Carlier met leuk nieuws: de cinema zal opnieuw zijn deuren openen, en dat in samenwerking met...

Instagram

Goed nieuws voor de Truiense filmliefhebbers!🎥

Cinema Cameo gaat weer open en dat in samenwerking met de Lumière Group. Deze baten
Breaking! Cinema Cameo zal opnieuw openen! 🎥

Cinema Cameo zal rond kerst of begin 2025 opnieuw openen. Dat maakten ze vandaag
Truiense handelaar denkt aan verdere stappen tegen stadsbestuur na weigering evenement in Minderbroederskerk.⛪️

Peter Landerloos, eigenaar van Hooch Sint-Truiden, denkt aan
Marleen Thys, gemeenteraadslid voor Vooruit, stopt met de lokale politiek. 📰

Marleen Thys, Truiens gemeenteraadslid, stopt met de gemeentelijke politiek. Dat
Vandaag 4 juli gaan de Parkies van start met L’Adele. 🎤

Ga jij kijken naar een van de voorstellingen in ‘t
Nieuw speelpleintje geopend aan de Burcht van Brustem! 🦄

Aan de Burcht van Brustem werd vandaag een nieuw speelpleintje geopend! Het
Maison Folie, de nieuwe zomerbar aan het Truiense Speelhof, is open! 😎☀️

De zomerbar biedt een mooie rustplek in het midden
𝗧𝗿𝘂𝗶𝗲𝗻𝘀𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗸𝗶𝗲𝘇𝗶𝗻𝗴𝘀𝗸𝗼𝗼𝗿𝘁𝘀 𝗻𝗲𝗲𝗺𝘁 𝘁𝗼𝗲.🌡

Ludwig Vandenhove, voormalig burgemeester en parlementslid, maakte bekend dat hij lijsttrekker is voor de lokale verkiezingen van
Truienaar opgepakt op de Grote Markt na conflict over onbetaalde rekening. ⛓️‍💥

Een 29-jarige man werd op woensdag 26 juni opgepakt

Advertentie

Nieuwsbrief