Vooruit denkt aan klacht na bewogen gemeenteraad

De gemeenteraad van 27 maart 2023 ging er heftig aan toe nadat een toegevoegd punt van oppositiepartij Vooruit werd afgevoerd door gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans. Deze beweerde dat het punt niet van belang was voor de stad. Vooruit denkt erover na om een klacht in te dienen.

Voor de gemeenteraad van 27 maart voegde oppositiepartij Vooruit een punt toe op de agenda van de gemeenteraad. Zij meenden dat op 10 maart de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf AGOST had besloten om extra geld in Droneport te stoppen. Het ging om een kapitaalsverhoging van 1,7 miljoen euro die, volgens Vooruit, op schimmige wijze verwezenlijkt door voormalig burgemeester Veerle Heeren en schepen van financiën Jo François. Beiden zetelen in de raad van bestuur van Droneport.
Vooruit wou met hun toegevoegd punt voorkomen dat het geld van AGOST richting Droneport ging. Volgens hen zou de kapitaalverhoging op termijn de financiële situatie van AGOST erger maken.

Schrapping punt

Het agendapunt van Vooruit werd op de gemeenteraad geschrapt door gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans. Vlak voor de gemeenteraad was de raad van bestuur van AGOST bij elkaar geroepen om de kapitaalsverhoging van 1,7 miljoen in Droneport te bespreken. Schepen Jo François verliet na de vergadering de gemeenteraad. Er werd namelijk geen meerderheid gevonden in het college om de kapitaalsverhoging goed te keuren.
Bert Stippelmans besloot dan maar om het agendapunt af te voeren. De kapitaalsverhoging was bij AGOST namelijk niet gestemd/goedgekeurd volgens hem. Vervolgens ontstond er een grote discussie in de gemeenteraad of het punt al dan niet behandeld mocht worden. Uiteindelijk kwam het tot een stemming of het punt toch behandeld diende te worden. De meerderheid stemde tegen.
In HBVL stelt het Agentschap Binnenlands Bestuur dat een voorzitter niet zomaar een punt mag schrappen. Het is aan de gemeenteraad om te stemmen of een punt wel of niet wordt behandeld. De situatie rond het agendapunt blijft dus net als de kapitaalsverhoging voor Droneport in een grijze zone.

Vooruit zal nu stappen ondernemen om een klacht in te dienen tegen gemeenteraadsvoorzitter Stippelmans.

Wat nu met Droneport?

Waarom de kapitaalsverhoging voor Droneport er persé moest komen werd duidelijk na de gemeenteraad. AGOST zetelt in de personen van Veerle Heeren en Jo François in Droneport. Het autonoom gemeentebedrijf heeft 27% van de aandelen van Droneport in handen. Maar door de toetreding van Brussels Airport Company in het project zou het aandeel van AGOST en dus Stad Sint-Truiden in Droneport dalen naar 18%. Iets wat ervoor zou zorgen dat Stad Sint-Truiden niet genoeg meer zou wegen op beslissingen die de integriteit van het project vrijwaren.

De vraag is wel of Stad Sint-Truiden nog een positie van belang moet innemen in Droneport nu ze in Brussels Airport Company een sterke partner hebben gevonden. Een autonoom gemeentebedrijf zoals AGOST bestaat immers zodat een stadsbestuur kan investeren in vastgoed of projecten om de economie of het sociale weefsel van een stad aan te wakkeren. Denk maar aan de ‘stadskankers’ zoals het oude tankstation aan het Ridder de Menten de Horneplein dat door AGOST werd opgekocht en weer (met verlies) verkocht aan een projectontwikkelaar. Of in het verleden wanneer AGOST tussenkwam in de huurkosten van leegstaande winkelpanden om deze aantrekkelijker te maken voor handelaren. In beide gevallen nam AGOST een stap terug wanneer de markt een oplossing bood.
Droneport werd opgestart als project om in Brustem een hub van dronetesting en -technologie te vestigen om zo een nieuwe markt naar onze stad te halen. Met het aantrekken van Brussels Airport Company gaat het project een nieuwe fase in en staat het financieel sterk voor de komende jaren.

De raad van bestuur van AGOST gaat de kapitaalsverhoging nu opnieuw bekijken. Indien deze niet komt zal de deal met Brussels Airport Company echter niet in gedrang komen. Droneport is zeker van deze partner.

Instagram