Vooruit fractie klaagt doorlichting van personeel door externe firma’s aan

Oppositiepartij Vooruit, klaagt via monde van Ludwig Vandenhove de aanwending van externe firma’s door Stad Sint-Truiden aan. Onder andere het gebruik dit soort firma’s voor de doorlichting van het personeel vindt Ludwig Vandenhove problematisch.

Voor het peilen naar de tevredenheid een ‘Personeelsbehoeftemeting’ en een een opdracht ‘Transitie organisatie 2021’ werden twee aparte firma’s aangesproken. In totaal werd er bijna 260.000 euro uitgegeven aan deze studies. Een bedrag dat voor Vandenhove niet door de beugel kan.

“Ik geloof niet in al die private studiebureaus, zeker al niet om het personeel door te lichten en zogezegd beter te motiveren en beter te laten presteren. Ze kosten alleen veel geld. Je moet vertrouwen geven aan uw personeel en dat gebeurt net niet in Sint-Truiden.”

Ludwig Vandenhove

Het is niet abnormaal dat bedrijven of gemeentebesturen externe firma’s aanspreken om gespecialiseerde studies of plannen te maken. Zeker niet gezien Sint-Truiden een stad in transitie is die oa door de inkanteling van het OCMW zijn werking opnieuw moet uitdenken.


Onze redactie vroeg reactie aan Stad Sint-Truiden over deze materie maar wenste verder niet te reageren.