Vooruit staat alleen in debat rond ondergrondse parking. Burgemeester en Schepen leggen visie uit

Vandaag op de gemeenteraad van Sint-Truiden wakkerde het debat weer op rond de aankoop van de ondergrondse parking aan de Clockempoort.

Gert Stas nam het woord en herhaalde de twistpunten van de Vooruit fractie met de aankoop van de ondergrondse parking:

De parking zou met zo’n 5,5 miljoen per parkeerplaats een totale miskoop zijn. De plaatsen zijn te smal en kunnen niet uitgebreid worden omdat de parkeergarage moest voorzien worden van verschillende peilers. Bij de bouw waren er immers problemen met het grondwater waardoor er verzakkingen kwamen.
Ook is de parking zwaar onderbenut. Het feit dat de parkeerplaatsen niet kunnen worden aangepast aan moderne noden, dat de Truienaren de parkeeropties op de Grote Markt verkiezen en het (volgens Vooruit) gebrek aan visie, zorgen ervoor dat deze aankoop volgens Vooruit geldverspilling is.

Schepen François en Burgemeester Veerle Heeren verdedigen toekomstvisie

Schepen Jo François en Burgemeester Veerle Heeren namen de verwijten niet. Zij namen de kans om de parkeervisie van het toekomstige Sint-Truiden uiteen te zetten.
Stad Sint-Truiden wil naar de toekomst toe evolueren naar een groener en ecologischer stadscentrum. De Groenmarkt is daar al een voorbeeld van. Het stadsbestuur beseft echter dat een modern stadscentrum ook ruimte moet maken voor de auto, zeker als het aankomt op bezoekers. Daarom kozen zij ervoor om de ondergrondse parkeerplaats aan de Clockempoort aan te kopen. Dit is namelijk de enige plaats in het centrum van Sint-Truiden waar een ondergrondse parking is. Op andere plaatsen in onze binnenstad zorgt de bodemtoestand of het gebrek aan ruimte beperkingen om een degelijk ondergronds parkeeraanbod aan te bieden.

Stad Sint-Truiden maakte bij de heraanleg van de Groenmarkt deze parkeervrij ten voordele van een fontein en groene elementen. Is dit waar de Grote Markt op termijn ook naar evolueert?


Burgemeester Veerle Heeren verwees naar de fouten die in het verleden zijn gemaakt door de burgemeester voor haar bij de bouw van het complex op de Sluisberg waar de ondergrondse parking van de Clockempoort toe behoord. Hier waren problemen met het bodemwater die voor verzakkingen zorgde waardoor er extra stutting moest komen.
Het stadsbestuur heeft verschillende studies laten doen maar wil deze fouten niet opnieuw maken. Daarom was de aankoop van de parking die er was essentieel. Bovendien willen ze niet dezelfde fout maken als Hasselt waar alle grote parkeermogelijkheden in handen zijn van private bedrijven. Gevolg is dat er geen controle is op de kostprijs van de parking.
Het stadsbestuur engageert zich met deze aankoop om naar de toekomst toe een betaalbaar (ondergronds) parkeerbeleid uit te bouwen voor Truienaren.

Vooruit staat alleen

Bij de stemming van de het dossier gaf aan dat Vooruit alleen stond in zijn standpunt. Alleen zij stemden tegen het meerjarenplan van Trupark en de daarbij horende aankoop van de parking. Oppositepartij Groen en alle meerderheidspartijen stemden voor.

Enkele minuten na de stemming in de gemeenteraad communiceerde N-VA Sint-Truiden met tarieven die ze voor ogen hebben voor de ondergrondse parking. Eerste uur gratis parkeren en een abonnement van 50 euro per maand.

Instagram