Vooruit wil burgerbudgetten in Sint-Truiden

Oppositiepartij Vooruit wil Truienaren meer mogelijkheden geven om Sint-Truiden/ hun buurt vorm te geven via burgerbudgetten. Het concept bestaat al in verschillende steden.

Een burgerbudget is een pot geld die een gemeente of stad jaarlijks ter beschikking stelt aan de burger. Via een aanvraagprocedure kunnen mensen op zichzelf of in groep projecten indienen. Hieruit worden dan initiatieven geselecteerd die door het stadsbestuur worden uitgevoerd.


“Er zijn variaties binnen die burgerbudgetten. Ze kunnen thematisch bepaald worden (bijvoorbeeld klimaat), territoriaal (bijvoorbeeld een bepaalde buurt, wijk of deelgemeente) of naar aanleiding van bepaalde (openbare) werken. Bovendien kunnen ze een goed middel zijn om bepaalde echte lokale problemen mee te helpen oplossen.”

Ludwig Vandenhove, gemeenteraadslid Vooruit

Volgens Vandenhove is een burgerbudget misschien wel een ideaal eindpunt van de geboden inspraakmogelijkheden en/of van de goede werking van buurtcomités. Hij kijkt naar Hasselt en Genk waar het concept van een burgerbudget al bestaat. Hij roept de Truiense meerderheid dan ook op om aan de slag te gaan met het concept.

Burgerparticipatie

In Sint-Truiden zijn er veel mogelijkheden voor mensen die hun steentje willen bijdragen aan de stad of zijn deelgemeenten/dorpen. Zo is er een brede vrijwilligerswerking, bloeiende buurtcomités etc. Je moet doorgaans wel een vereniging zijn (of lid zijn van) als je bepaalde premies wilt aanvragen om bijvoorbeeld een straatfeest te organiseren. (Meer info hier.)
Projecten rond vergroening of verfraaiing van straten zoals we zagen bij het project Kastkunst gaan meestal uit van de verschillende adviesraden die de stad rijk is.

Instagram