Vooruit wil terug naar de basis qua stadsuitgaven

Het gaat niet goed met de stadsfinanciën, aldus Vooruit Sint-Truiden. Zij meldden op de gemeenteraad van 19 juni dat de stad een gecombineerde schuld van 140 miljoen euro zou hebben. Vooruit spreekt van wanbeleid en ziet alleen toekomst als de stad zich weer zou richten op zijn kerntaken.

Sint-Truiden heeft volgens de lokale Vooruit-afdeling een gecombineerde schuld van 140 miljoen euro. Ze komen tot dit getal door de schulden van het Zorgbedrijf (het vroegere OCMW) en de autonome gemeentebedrijven (Trupark, Patri en AGOST) bij elkaar op te tellen. Volgens het Agentschap Binnenlands Bestuur is dit echter niet de correcte methode om de stadsschuld te berekenen. Autonome gemeentebedrijven kunnen immers ook leningen aan de stadskas geven etc. De stad zou een jaarlijks inkomen van 110 miljoen euro hebben.

Meerderheid buigt zich over begroting

Schepen van Financiën Günther Dauw meldt aan onze redactie dat het getal dat Vooruit naar vore schuift niet correct is. Net als het Agentschap Binnenlands Bestuur zegt hij dat je de begrotingen van autonome gemeentebedrijven niet zomaar bij elkaar kunt optellen. Dauw ontkent echter niet dat de stadsschuld hoog is en er problemen zijn met de autofinancieringsmarge van de stad. Kort samengevat beschrijft deze term of de stad in staat is zijn leningen met eigen middelen af te betalen, en nog gezond kan functioneren. De marge ziet er voor onze stad echter niet goed uit.

De meerderheid maakt zich nog steeds sterk dat de tekorten het resultaat zijn van verschillende grote uitgaven die doorheen de jaren zijn gebeurd. Denk maar aan de heraanleg van de Grote Markt, de Groenmarkt, rioleringswerken doorheen het centrum etc… Het afbreken en bouwen van het nieuw zwembad behoort ook tot de uitgaven.
Verschillende leden van de meerderheid geven toe dat ze dringend met acties moeten komen om de stadskas weer op peil te krijgen. Er zouden verschillende plannen zijn waarbij het verkopen van bestaand patrimonium nog steeds de overmaat heeft.

Terug naar de basis

Oppositiepartij Vooruit ziet de stadskas echter leegbloeden. Ze zijn bovendien geen voorstander van het verdere verkoop van Truiens patrimonium. Fractieleider van Vooruit Gert Stas ziet in het behoud van eigen gebouwen namelijk een mogelijkheid om een duurzaam inkomen op te bouwen voor de stad.

“Er zijn mogelijkheden en kansen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van eigen locaties zoals het Oud Atheneum en de Veemarkt. Hier kan de stad betaalbare woningen ontwikkelen en dit is zowel goed voor de stadskas als voor de woonnood in Sint-Truiden.”

Gert Stas, Vooruit

Stas verwijst naar het feit dat Vooruit Sint-Truiden geen voorstander is van de provinciale sociale woonmaatschappij ‘Wonen in Limburg.’ Vooruit zat op provinciaal niveau mee aan tafel om deze woonmaatschappij op poten te zetten. De lokale afdeling van de partij is echter geen fan en meent dat Sint-Truiden een parallel social woontraject moet beginnen. Sint-Truiden wordt volgens hen te weinig vertegenwoordigd in de nieuwe overkoepelende woonmaatschappij.
Vooruit stelt ook dat het stadsbestuur terug moet plooien op zijn basisdiensten. Het is geen geheim dat de partij een koele minnaar is van de manier waarop de stad aan citymarketing doet. Al werd dit aspect niet expliciet vernoemd.
Ook als we hen vragen hoe het stadsbestuur aan personeelsbeleid moet doen, vertellen ze ons dat er meer naar de basistaken gekeken moet worden.

“Sint-Truiden moet terugplooien op het aanleveren van goede basisdiensten: straten, groenonderhoud, burgerzaken, rioleringen… En dan moet er vervolgens gekeken worden naar wat mogelijk is.
Onpopulaire maatregelen zullen moeten genomen worden, maar er is geen alternatief. Het volgend bestuur in Sint-Truiden zal verantwoordelijk moeten zijn, of het zal niet zijn.”

Gert Stas, Vooruit

Dauw zoekt middenweg

Onze redactie vroeg aan schepen Günther Dauw een reactie op deze plannen. Hij zei open te staan voor alle voorstellen maar wou toch nuance aanbrengen.

“Vooruit stelde op de vorige gemeenteraad dat de stad teveel uitgeeft aan dure consultants. Ik ben het eens dat onze stad geen geld moet uitgeven aan eindeloze onderzoeken maar sommige zaken, bijvoorbeeld IT security, zijn gespecialiseerde profielen die wij zelf niet in huis hebben. Het is dan in het belang van de burger dat wij als stad zulke profielen aantrekken.”

Günther Dauw, schepen van Financiën

Het voorbeeld van de schepen is niet toevallig gekozen. Recentelijk was Stad Antwerpen het slachtoffer van hackers. De stad betaalde de dwangsom van het collectief niet en krijgt nu te maken met schade aan hun cyberspace die oploopt tot 100 miljoen euro.
Qua personeelsbeleid wil Dauw ook niet denken aan ontslagen. Hij vindt wel dat er beter kan worden nagedacht over de inzet van het personeel.

“Onze stad heeft zeker niet teveel personeel maar sommige diensten hebben meer mankracht dan anderen. Hier kan zeker naar gekeken worden zodat alle diensten optimaal kunnen werken.”

Günther Dauw, schepen van Financiën

In ons gesprek met de schepen haalde hij ook aan dat het belang van citymarketing voor onze stad niet onderschat mag worden. Een stad met bruisende handel en horeca is immers een stad die meer mensen aantrekt die er komen winkelen, wonen en werken. Dauw roept daarom op om zeker te kijken naar de basistaken maar ook naar de mogelijkheid om Sint-Truiden beter te maken.

Instagram