Vrouw & Maatschappij Sint-Truiden wil meer mannen in de zorg

Op 8 maart vieren we Internationale vrouwendag. Vrouw & Maatschappij maakt van die dag jaarlijks gebruik om de balans te maken over gendergelijkheid in ons land. Ze doen dit onder de noemer #Cravattendag .

Dit jaar neemt Vrouw & Maatschappij op haar #Cravattendag de zorgsector onder de loep. Wat blijkt? Veel te weinig mannen kiezen voor een job als verpleeg- of zorgkundige.

Enkele cijfers op een rij

Als we de cijfers erbij halen zien we duidelijk dat het aantal mannelijke zorg- en verpleegkundigen niets is om over naar huis te schrijven.

  • 14% van de verpleegkundigen zijn man, amper 7% van de zorgkundigen zijn  man.
  • In het academiejaar 2020-2021 zijn 16,2% van de studenten van de  professionele bachelor verpleegkunde mannen in Vlaanderen.
  • In het  academiejaar 2010-2011 was dat nog 19%.  
  • In de HBO5-opleiding verpleegkunde zitten 13 % mannelijke studenten (2019- 2020).  
  • In de zorgrichtingen van het BSO waren in 2019 11% van de afgestudeerden  jongens.

De job van verpleeg- en zorgkundige moet dus duidelijk aantrekkelijker worden voor mannen.

Tackel de stereotypes. Laten we de vastgeroeste genderstereotypen rond  mannen in de zorg aanpakken.

Eveline Kevers; Anita Philtjens; Ann Sanchez

Maak de zorgsector aantrekkelijker

Vrouw & Maatschappij heeft verschillende beleidsvoorstellen om de job van zorg- en verpleegkundige aantrekkelijker te maken voor mannen. Zo willen ze dat de stereotypering van zorgberoepen wordt aangepakt, willen ze een betere verloning voor de zorgsector en meer loopbaan perspectieven. Ook stellen ze voor dat de zorg als sector evenveel promotie krijgt in het onderwijs als STEM-richtingen kregen in het STEM-actieplan.

Om hun plannen in de verf te zetten zet de afdeling Sint-Truiden verschillende acties op. Zo hebben ze vandaag mannelijke verpleegkundigen in de bloemetjes gezet en een filmpje gelanceerd met met thuisverpleger Hamid Sultanbie.

Bekijk de video hieronder:Instagram