Wall of Shame op Truiense politieraad tegen ‘leugens en roddels.’

Op de Truiense politieraad van dinsdag 26 oktober stelde het politiekorps zich op in een ‘Wall of Shame.’ Ze wouden daarmee een symbolische actie voeren tegen de ‘leugens’ die over hen worden verspreid.

Ludwig Vandenhove bond de kat de bel aan een tijd geleden. Hij had naar eigen zeggen bericht ontvangen van een bron binnen het Truiense politiekorps. Een transpersoon die in de cel zat bij de Lokale politie Sint-Truiden, Gingelom, Nieuwerkerken zou gefilmd zijn terwijl deze was aan het masturberen. De beelden zouden verspreid zijn onder het Truiense politiekorps.
Later werden ook via sociale media en de eigen website van Vandehove het gerucht verspreid dat een deel van het korps zou bijklussen bij een bepaalde bouwfirma. Zowel het bestaan van de videobeelden als het feit dat sommige korpsleden een nevenactiviteit hebben zijn bevestigd. Het comité P voert momenteel ook een onderzoek uit naar de situatie van de camerabeelden.

Gemiste kansen

Het was niet verbazingwekkend dat het politiekorps een actie voerde om te laten merken aan hun beherend orgaan, de politieraad, dat zij het niet eens waren met de aantijgingen. De manier waarop ze dat deden, zorgde wel voor gemengde gevoelens. Wij vroegen een reactie aan raadslid Carl Nijssens.

“Bij het binnentreden van het gebouw werd ons gevraagd ons mondmasker op te zetten. We wisten niet goed waarom tot we de gang vol zagen staan met medewerkers van het korps en leden van de vakbond. Zij hadden allemaal een zwart mondmasker op. Dat maakte de ervaring wel intimiderend. Je kon namelijk moeilijk de gezichtsuitdrukkingen van mensen aflezen door het mondmasker. Verschillende raadsleden waren onder de indruk.

Carl Nijssens, gemeenteraadslid

Eens in de vergaderzaal kwam een deel van de actievoerders mee binnen. De vakbondsvertegenwoordiging vroeg het woord. Iets wat niet gebruikelijk is. Na de uiteenzetting verlieten de actievoerders de vergaderzaal.

“Ik heb respect voor de actie van de politiemensen. Het kan zeker niet de bedoeling zijn dat hun werk wordt bemoeilijkt door geruchten die online verspreid worden. Maar het was spijtig dat zij niet bij de raad zijn gebleven. Op deze manier hadden ze kunnen luisteren naar de terechte vragen die raadsleden stelden en de antwoorden die er dan zouden komen. En die antwoorden konden alleen meer de werking van het korps verbeteren en de gemoederen bedaren.”

Carl Nijssens, gemeenteraadslid

Nijssens meldt in zijn reactie dat hij begrip heeft voor de acties van het korps maar dat de raadsleden er zijn om vragen te stellen als er zich problemen voor doen.

“Raadsleden moeten kritisch kunnen zijn en vragen kunnen stellen. Maar ik snap dat het niet de bedoeling is dat vragen en insinuaties op voorhand op sociale media worden gegooid.”

Carl Nijssens, gemeenteraadslid
Nijssens noemt het publieke debat in Sint-Truiden enorm gepolitiseerd. Iets wat ten nadelen is van een goed beleid voor de Truienaren en iedereen die dit mee vorm geeft.

Ludwig Vandenhove reageerde aan onze redactie dat hij zijn rechten als democratisch verkozen raadslid en Vlaams Parlementslid zal blijven uitvoeren.

“Het is ver gekomen in onze lokale democratie als politiepersoneel al actie voert, omdat een politieraadslid vragen stelt over een aantal feiten, die zouden zijn voorgevallen in het korps.
Ik zal dat blijven doen en verwacht antwoorden op de vragen, die ik gesteld heb.”

Ludwig Vandenhove, gemeenteraadslid

Korpschef krijgt steun van vakbond

Korpschef Steve Provost nam tijdens de raad het woord. Hij bevestigde dat er een onderzoek loopt naar de camerabeelden. Uiteraard zullen er ook sancties volgen aan de hand van de resultaten van het onderzoek.
Over het bijberoep van enkele van zijn korpsleden was de chef duidelijk: Er zijn inderdaad leden van de dienst die een bijberoep hebben. Dit gebeurt echter conform de regels. In totaal zouden 17 agenten van de 135 politiemensen een bijberoep hebben. 7 ervan in de bouw.
Zowat in alle instellingen van de Vlaamse en Federale Overheid hebben medewerkers een meldingsplicht aan de personeelsdienst en hoofdverantwoordelijke als zij een bijberoep opstarten. De verantwoordelijke diensten gaan dan na of er geen belangenconflicten zijn. Dit is ook het geval bij de politie. Sinds 2018 mogen politieagenten een bijberoep uitoefenen als en slechts als dit niet in strijd is met de integriteit van hun werk als politieagent.

Vakbondsvertegenwoordigers namen tijdens de raad ook het woord en spraken HBVL toe. De vakbond betuigde zijn steun aan Steve Provost en benadrukte dat de werking van het korps wordt bemoeilijkt door de flagrante leugens die worden verspreid. Steve Provost meldde later tijdens de vergadering dat er een klacht zou worden neergelegd tegen de personen die de geruchten verspreiden.

Dries Vandecruys van de vakbond noemt de beschuldigingen via sociale media leugens. Deze zouden volgens hem de werking van het korps verstoren.

Zoveelste klacht

Het is niet de eerste keer dat burgers, stadsmedewerkers en/of politiemensen klagen over ‘leugens’ die over hen verspreid worden via sociale media.
Het publieke debat in onze Trudostad is de laatste maanden enorm verhard. Positieve acties van de stadsdiensten worden herleid tot een debat over wie het eerste met het idee kwam waardoor de acties slechts een voetnoot worden in het politieke debat ipv een positieve toevoeging aan de beleving in onze stad.
Gemeenteraden zijn herleid tot groemelraden. Terechte opmerkingen van raadsleden en burgers worden vaak ook afgedaan als bagger. Iets wat het publieke debat alleen maar moeilijker maakt en goede beleidskeuzes en stadswerk in de schaduw werpt.


Ook Truienaren zonder publieke functie krijgen te maken met haatreacties op sociale media. ‘Ene goeiendag zeggen tegen de verkeerde is al genoeg om een bepaald kamp tegen u te krijgen,’ hoorden we recent een lokale handelaar zeggen.
Ich let nemee no dee gemeinteroad. Als ich hunnen ruzie wil leze, let ich wol op minne Féécebok,” meldt een lezer ons.

Het is nog maar de vraag welk effect dat dit ongenoegen bij de burgers in 2024 zal hebben.

Wil je beelden zien van de Wall of Shame? Bekijk dan zeker het volledige verslag van Jozef Croughs en Toon Royaeckers op HBVL via deze link.

Instagram