Werken Schepen Dejonghstraat en Houtmarkt van start op 26 april

Op maandag 26 april start fase 1 van de riolerings- en wegeniswerken in de Schepen Dejonghstraat en Houtmarkt. Tijdens fase 1 wordt daarbij de Houtmarkt aangepakt. De werken focussen zich in een eerste fase op de Houtmarkt en zullen tot de eerste helft van juli duren.

De bestaande verharding zal worden opgebroken waarna het hoofdriool wordt aan gelegd. Voor de aanleg van het hoofdriool wordt gewerkt vanaf het kruispunt met de Plankstraat/Clement Cartuyvelsstraat x Stenaertberg richting Schepen Dejonghstraat. Gelijktijdig met de aanleg van het hoofdriool volgen de aansluitingen van de afvoeren van de woningen op het nieuwe hoofdriool.
Zodra de rioleringswerken zijn uitgevoerd volgen de wegenwerken met achtereenvolgens het grondwerk, de funderingen, de straatkolken, de goten en borduren en de wegverharding zelf.
Pas wanneer de werken op de Houtmarkt volledig afgerond zijn zal er worden overgegaan naar fase 2, de werken in de Schepen Dejonghstraat. Het einde van fase 1 wordt voorzien voor de eerste helft van juli. Hierna volgt het bouwverlof waarna fase 2 van de werken starten.
Bewoners worde, gevraagd rekening te houden met het feit dat tijdens de werkuren de toegang tot de woning soms moeilijk kan zijn.

Parkeerverbod
Om een vlotte en veilige uitvoering van de geplande werken te garanderen zal er per fase een parkeerverbod worden ingesteld. Tijdens deze fase van de werken zal er ook een parkeerverbod van kracht zijn in de Hamelstraat. De Hamelstraat zal immers tijdelijk doodlopend zijn met plaatselijk dubbelrichtingsverkeer tot gevolg.
De wagens moeten buiten de werfzone geplaatst worden.
Sommige garages zullen tijdens één of meerdere fasen van de geplande werken mogelijk niet meer bereikbaar en/of toegankelijk zijn. Wie een vergunde parkeerplaats of garage huurt of in eigendom heeft binnen de werfzone kan een voorbehouden parkeerplaats op de parking van de Veemarkt aanvragen.

Voor meer informatie over de werken en voor het aanvragen van de voorbehouden parkeersplaats, kan je klikken op deze link.

Instagram