Witte rook in Sint-Truiden, Jelle Engelbosch dan toch burgemeester

Jelle Engelbosch wordt officieel de nieuwe burgemeester van Sint-Truiden. Dat is gisteren na een lange dag onderhandelen beslist.

Engelbosch was, na het ontslag van Veerle Heeren op 16 september, waarnemend burgemeester. En had deze rol al eerder ingenomen bij de afwezigheid van Heeren nadat ze haar vroege vaccinatie toegaf.

Moeilijk, maar verwacht resultaat

De aanstelling van Engelbosch is volgens vele politieke insiders niet verbazingwekkend. In eerste instantie werd hij weggezet als kandidaat omdat hij genoemd werd in een schandaal rond vastgoed. Engelbosch zou met voorkennis kerkgrond hebben opgekocht. Iets wat hij steeds is blijven ontkennen. Het onderzoek van Audit Vlaanderen zou binnenkort uitkomen. Het dossier, waar de Truiense oppositie via politieke blogs zo vaak mee zwaaide, bleek onvoldoende om Engelbosch echt te schaden als kandidaat.

Een burgemeester van CD&V lag moeilijk. De partij is de laatste jaren betrokken geweest in heel wat schandalen. Hun voornaamste kandidaat, Ingrid Kempeneers wordt ook geassocieerd in het dossier rond de lening aan voormalig burgemeester Jef Cleeren. Ook al moet het onderzoek hiernaar nog starten. De coalitiepartners hielden dit keer dus voet bij stuk. Als de meerderheid zou blijven zitten dan moest CD&V inbinden. Ingrid Kempeneers als nieuwe burgemeester werd dus snel van tafel geveegd. De politica wordt wel weer schepen. Maar moet ook Hilde Vautmans van Open VLD voor laten gaan. Deze wordt de nieuwe eerste schepen.

“Voor de inwoners van Sint-Truiden en de medewerkers van de verschillende stadsdiensten is het belangrijk dat de rust in de organisatie en onze stad terugkeert. Als schepen zal ik opnieuw mijn schouders zetten onder de vele projecten én de dagdagelijkse bekommernissen van de Truienaren behartigen.” schepen Ingrid Kempeneers.

Rust

Opvallend is de boodschap van rust die Engelbosch verkondigt. Deze is namelijk dezelfde als die die hij gaf toen Heeren na haar vaccinatie even uit de picture was. Rust voor de Truienaar en de stadsdiensten, maar vooral rust om wat nog op tafel ligt van het coalitieakkoord uit te voeren.

“In het belang van onze stad en haar inwoners kiezen we ervoor om de inhoud te laten primeren. De verderzetting van heel wat projecten en strategische dossiers wordt hiermee gegarandeerd. Onze organisatie en de voltallige beleidsploeg nemen hun verantwoordelijkheid opdat de politieke rust zal weerkeren.” burgemeester Jelle Engelbosch

“Er is véél werk aan de winkel. We moeten ondersteuning bieden daar waar mogelijk en zorgen voor een goed sociaal en economisch beleid.Dat is wat nu primeert.” Hilde Vautmans, eerste schepen.

Dat het coalitieakkoord primeerde in de onderhandelingen hoeft niet te verbazen. De huidige Truiense meerderheid legde aan het begin van de legislatuur een ambitieus project op tafel met veel zware dossiers van oa renovatie, ontharding, mobiliteit etc. Projecten waarvan de oppositie ze vaak afdoet als luxe maar wel acties die Sint-Truiden als stad helemaal veranderen. Bovendien staan er heel wat dossiers op waarbij elke partij van de meerderheid zijn stempel op het beleid kan bewijzen. Iets wat nuttig is met de verkiezingen aan de horizon.

Reactie oppositie

Ludwig Vandenhove, Vooruit, kijkt met verbazing naar de nieuwe/oude bestuursploeg. Hij benadrukt dat Vooruit nooit betrokken is geweest bij de gesprekken. Al zouden ze wel benadert zijn geweest door individuen van verschillende partijen. Dat Engelbosch nu burgemeester wordt vindt het Vlaams parlementslid vreemd.

“Misschien had de meerderheidsploeg beter gewacht tot na de uitspraak van Audit Vlaanderen over de zaak van Jelle Engelbosch. Maar deze neemt duidelijk de vlucht vooruit.” Ludwig Vandenhove, Vlaams Parlementslid.

Vandenhove doelt op het onderzoek van Audit Vlaanderen over de aankoop van de kerkgrond in Velm. Wat hem nog meer verbaast is de positie van CD&V nu. De partij heeft evenveel zetels als Vooruit en is procentueel zelfs groter.

“De CD&V geeft blijkbaar alles weg.
Eerst heeft Veerle Heeren dat al gedaan bij haar aantreden om absoluut burgemeester te blijven. Nu als grootste partij de burgemeester afstaan om als grootse partij tevreden te zijn met twee schepenen.”
Ludwig Vandenhove, Vlaams Parlementslid.

Vandenhove begrijpt niet dat de CD&V niet voor oppositie kiest. Tussen de lijnen hoorde onze redactie ook een zekere teleurstelling. Vooruit werd niet uitgenodigd aan de onderhandelingstafel.

En zo keert de rust (voorlopig) terug.

Instagram