Begroeting Roger Clerinx woensdag op Truiense stadhuis, Grote Markt

De Truienaren zullen de kans krijgen om een laatste groet te brengen aan Roger Clerinx op het Truiense stadhuis (Grote Markt).

Bekend Truiens politicus en carnavalist, Roger Clerinx, overleed op 22 april op 74-jarige leeftijd. Clerinx leed al enige tijd aan kanker maar bleef gedurende zijn behandeling actief in zijn verschillende mandaten. Op de gemeenteraad van maart 2023 was hij nog aanwezig.

Begroeting op Stadhuis

Truienaren die Roger wensen te begroeten kunnen dit doen op woensdag 26 april van 18.30 u tot 19.30 u aan het Stadhuis op de Grote Markt te Sint-Truiden.
De afscheidsviering zal plaatshebben in de aula van Uitvaartzorg Eraerts, Kazelstraat 31 te Sint-Truiden, op donderdag 27 april om 11.45 uur.
De familie vraagt aan de rouwden om geen bloemen of kransen te schenken. Als eerbetoon aan Roger vraagt de familie om een gift op rek.nr. BE50 4536 2214 1118 van Wiric vzw, vermelding : ter nagedachtenis van Roger Clerinx.

© Eraerts

Meer informatie en digitale steunbetuigingen via deze link.

Wij wensen de familie en naasten sterkte toe en hopen dat zij troost kunnen putten uit de steunberichten van de Truienaren.

Lees hier ons portret over Roger Clerinx.

Je kan een boodschap voor de nabestaanden van Roger neerschrijven in het rouwregister van Stad Sint-Truiden. Je kan op volgende dagen een boodschap gaan schrijven in het register op het stadhuis op de Grote Markt: dinsdag 25 april, van 9u tot 12u en van 14u tot 17u en op woensdag 26 april, van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.

Instagram