Bodemsaneringsplan stort van Melveren afgerond. Stort wordt landschapspark

Het bodemsaneringsplan voor het stort van Melveren is afgerond en zal uiterlijk 1 april 2024 ingediend worden bij de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM). Het plan voorziet in de sanering van het historisch vervuilde terrein in de oksel van de N718. Het stort zal afgedekt worden conform Vlarem.

Het stort van Melveren werd deze legislatuur onder andere door de actuele debatten rond PFOS en PFAS plots weer een hot item voor het Truiense bestuur. Het dossier sleepte lang aan. Het stort werd in 1985 gesloten en zorgt al sinds toen voor problemen voor zowat elke partij die ooit in het Truiense bestuur heeft gezeten. Zowel Filip Moers, Hilde Vautmans, Ingrid Kempeneers en nu Peter Deltour, zochten een oplossing voor het stort. De kostprijs voor de sanering van het geheel zou immers oplopen tot 25 miljoen euro. Burgemeester Kempeneers had in 2021 al aan minister Zuhal Demir hulp gevraagd voor de financiëring van de sanering. Maar deze wees al snel op het feit dat het om gemeentelijke materie ging.
In februari vertelde schepen Peter Deltour nog in de Truiense gemeenteraad dat hij in gesprek zou gaan met OVAM om tot een oplossing te komen. Het plan tot sanering zal 1 april worden ingediend bij OVAM. Als OVAM het bodemsaneringsplan goedkeurt, zal in 2025 de aanbesteding voor de sanering in de markt gezet worden.  De realisatie van de sanering conform Vlarem wordt geraamd op 4.279.825 exclusief BTW.

Bodemsaneringsplan

Group Van Vooren leidde de opmaak van het bodemsaneringsplan voor het stort van Melveren. In het plan zijn alle gedetailleerde processtappen, inclusief resultaten van sleuvenonderzoek, voorstellen voor herprofilering binnen kadastrale grenzen en verschillende varianten voor sanering omschreven. De eigenaars zijn op de hoogte gebracht en konden het saneringsproject inzien.
Het lokaal bestuur Sint-Truiden keurde tijdens het college van burgemeester en schepenen van vrijdag 29 maart 2024 het bodemsaneringsplan goed.

“We kiezen ervoor om beide stortplaatsen te saneren volgens de VLAREM-normen. Daardoor kunnen we voorkomen dat verontreinigende stoffen in de bodem en het grondwater verspreiden, waardoor milieueffecten worden geminimaliseerd en de volksgezondheid gewaarborgd blijft. Deze keuze is de meest zekere keuze voor de toekomst. Op beide locaties zal na de sanering een landschapspark gecreëerd worden.”

Peter Deltour, schepen van Leefmilieu en natuur.

Het is nu hopen dat het plan wordt goedgekeurd door OVAM. Dit leidde in het verleden al tot een vertraging van het dossier.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!