Dossier stort van Melveren weer in opspraak.

Afgelopen week kwam de Truiense gemeenteraad samen. Door een korte agenda werd vooral in het onderdeel varia. Opvallend was dat het dossier rond het stort van Melveren weer werd opgerakeld. Het dossier sleept al jaren aan en werd al door elke bestuurspartij die ooit in de meerderheid zat, behandeld. Het lijkt een dossier zonder oplossing.

Het stort van Melveren is deze legislatuur verschillende keren in de aandacht van de gemeenteraad gekomen. Via schriftelijke vragen in het Vlaams Parlement vroeg parlementslid Ludwig Vandenhove aan minister Zuhal Demir wat de stand van zaken was over het dossier rond het stort van Melveren. Uit het antwoord van de minister bleek dat OVAM het Truiense stadsbestuur tot januari 2024 uitstel had gegeven om met een nieuw plan te komen om de bodem van het stort te saneren. OVAM zegt nu dat Stad Sint-Truiden nog tot 31 april de tijd heeft om een saneringsplan voor te stellen. Doen ze dit niet dan zullen er pv’s en boetes worden opgesteld.

Dossier van minstens 5 schepenen

Het stort van Melveren werd in 1985 gesloten en zorgt al sinds toen voor problemen voor zowat elke partij die ooit in het Truiense bestuur heeft gezeten. In 2021, toen Ingrid Kempeneers nog bevoegd schepen was voor het dossier, meldde ze in de Truiense gemeenteraad na een vraag van Peter Van Dam dat ze in gesprek zou gaan met Minister Demir of de Vlaamse Overheid niet kon helpen met het dossier. De stadsdiensten hadden immers berekend dat het saneren van het stort zo’n 25 miljoen euro zou kosten. Demir zegt echter dat het dragen van de kost geen Vlaamse zaak is.
Dat het net Filip Moers is die nu het dossier weer naar vore schuift is ironisch, aangezien ook hij verantwoordelijk was voor het dossier en hier geen oplossing voor vond. Zijn plan waarbij het stort zou worden ingekapseld in een sarcofaag van plastiek was niet goed genoeg volgens experten (Moers op gemeenteraad juni 2021). De eisen van OVAM evolueerden immers doorheen de jaren, iets wat het dossier nog complexer maakt. Ook Hilde Vautmans kreeg ooit het dossier in handen en wou het stort toen aanpakken via Landfill Mining. Vautmans ging op Vlaams en Europees nivieu met partners in gesprek hierover.

“De essentie van Landfill Mining is niet dat het stort wordt ingekapseld. Dit kan naar de toekomst toe immers voor lekken zorgen waardoor stoffen van het vuilnis alsnog in de bodem terecht komen. Via het project van Landfill Mining wordt het afval letterlijk opgegraven. Hierdoor wordt het risico weggenomen dat afval dat ingekapseld is, gaat lekken.”

Hilde, Vautmans, schepen city marketing

Volgens Vautmans vroeg OVAM bij het voorstellen van haar oplossing zelf voor uitstel omdat de organisatie extra boringen en onderzoeken wou uitvoeren om na te gaan of deze methode structureel kon worden toegepast in heel Vlaanderen. Hierna viel het dossier volgens Vautmans stil.
Het dossier bleef inderdaad liggen en dit maakt het natuurlijk veel complexer, aldus schepen Peter Deltour.

“Het dossier rond het stort is complex. Niet alleen omdat het al zolang aansleept ondanks de verschillende contacten en initiatieven die er zijn geweest met OVAM, maar ook omdat de grond waarop het stort ligt, geen eigendom is van Stad Sint-Truiden. Bovendien zijn er doorheen de jaren verschillende plannen ingediend en gebeurde er niets. Het probleem nu op de nek van deze bestuursploeg leggen, is vrij zwak. Elke partij in de Truiense gemeenteraad buiten Groen heeft dit dossier al in handen gehad en proberen oplossen.’

Peter Deltour, schepen leefmilieu

Deltour zegt nu de komende weken gesprekken te voeren met OVAM om na te gaan wat de mogelijkheden zijn. De schepen stelt wel dat er zeker voor de deadline een oplossing zal worden ingediend.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!