Burcht van Brustem uit de stellingen

Brustem ontwaakte dit weekend met een burcht.. die niet meer in de steigers stond.

Het dossier van de burcht lag al 40 jaar te wachten op een oplossing. Vorig jaar werden de plannen bekend gemaakt om met de restauratie van start te gaan. De burcht zelf blijft in zijn huidige staat staan maar oa het metselwerk etc wordt gerestaureerd zodat het stuk erfgoed niet verder verkommerd.

Lees ook: Start restauratie Burcht van Brustem

Het stabiliseren van de burcht en het wegnemen van de stellingen maakt deel uit van een totaalrestauratie met een prijskaartje van 1.200.000 euro. Dit bedrag wordt voor 80% gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De volledige plannen van de herbestemming kan hier lezen.
Het is namelijk niet alleen de burcht die een facelift krijgt maar ook het gebied errond. Zo zal er aandacht zijn voor inheemse bomen en de picknickweide.

Tijdens de restauratie aan de ruïne wordt de verzwakte middenkern verstevigd door middel van injecties van mortelspecies. De plantengroei en de vogelnesten worden zorgvuldig verwijderd. Loszittende stenen worden opnieuw bevestigd en het verweerde voegwerk wordt hersteld. Alle puin in de binnencirkel wordt weggenomen. Bovenaan worden de muurresten afgedicht met slabben om vochtinsijpeling in het onderliggend muurwerk te voorkomen.
Om de bezoeker dichter bij de ruïne van de burcht te brengen, worden er trappen en een brug gebouwd. De trappen zijn elementen uit prefabbeton die de helling van de heuvel
volgen. De brug zelf bestaat uit een metalen rooster die aan de zijde van de kerk steunt op de restanten van het historisch bruggenhoofd en aan de kant van de torenruïne op twee nieuwe betonnen steunen. De trappen en de brug vormen samen de vaste verbinding over de walgracht, als barrière tussen de voormotte en de motte, tussen het opperhof en het neerhof. De trappen leiden uiteindelijk naar de voet van de ruïne waar er een wandelpad gecreëerd wordt.

Uit brochure over restauratie en herbestemming burcht van Brustem.


Momenteel worden de stenen van de oude brug vrijgemaakt. Bedoeling is om op termijn de trappen en de brug opnieuw aan te leggen. Inwoners van Brustem moeten ook niet schrikken als er bomen worden gerooid. Uitheemse soorten zullen worden verwijderd tvv inheemse hoogstambomen.

Instagram