Gemeenteraad Sint-Truiden 29 november 2021 samengevat

De gemeenteraad van 29 november 2021 draaide vooral rond technische dossiers. Niet alleen werden de extra kosten van de Gazo-site besproken maar kregen we ook zicht op een minder leuk dossier betreft onteigeningen. Wij brengen je even een overzicht.

Meerkost Gazo-site

Da Gazo-site was het project waarmee het Truiense stadsbestuur de zone rond het station wou ontwikkelen. Dit braakliggend terrein waar vroeger onder andere de Coca-Cola fabriek was, maakte plaats voor een scholencampus waar onder andere het Huis van het Kind, een school, de muziekschool, een erfgoeddepot, multifunctionele evenementruimte en woongelegenheden in zijn ondergebracht.
Recentelijk bleek echter dat het stadsbestuur de kosten voor deze campus heeft onderschat en de inkomsten die vooral uit de huurgelden van de aanwezige school komen, heeft onderschat. Deze huurprijs was namelijk geschat op basis van een fictief aantal leerlingen in de school. Het stadsbestuur had verwacht dat de school elk jaar een 400 leerlingen zou huisvesten. Dat bleek niet het geval. De school geraakte niet aan dit aantal leerlingen en betaalde bijgevolg minder.

Lees ook “Kostprijs GAZO-site doorgerekend aan muziekacademie? Stadsbestuur nuanceert.”

Het stadsbestuur zal de huurprijzen van de muziekschool hierdoor moeten verhogen. Iets wat volgens hen een nul-operatie is gezien er een technische handeling genaamd vestzak-broekzakmethode werd toegepast.
Oppositiepartij Vooruit had deze discussie reeds in de media gevoerd maar kreeg op de gemeenteraad net als voorheen hetzelfde antwoord van Schepen Jo François.

Ontharding Veemarkt

Al in 2020 maakte Stad Sint-Truiden bekend dat zij de Veemarkt van Sint-Truiden wouden ontharden en omvormen tot een groene omgeving waar ook de Cicindria weer zou open komen te liggen.
Zij dienden een subsidiedossier in bij de Vlaamse Overheid die een subsidiebelofte deed van 250.000 euro. Op de gemeenteraad van 29 november werd een punt gestemd om de eerste fase van studie rond het project te laten uitvoeren.
Oppositiepartijen Vooruit en Groen waren hier niet over te spreken. Zij vinden dat deze studiefase te laat komt en menen dat de stad hierdoor de onthardingssubsidies van Vlaanderen dreigt mis te lopen.

Uitzendarbeid nu mogelijk bij Stad Sint-Truiden.

Interim-arbeid is voor werkgevers een makkelijke manier om bepaalde dipjes in hun organisatie, tijdelijk, op te vangen. Momenteel kan Stad Sint-Truiden geen interimarbeid inzetten. Indien ze tijdelijke gaten op diensten hebben kunnen ze die wel opvullen met personeel met tijdelijke contracten. Dit is echter strikt gebonden aan regels. Indien een tijdelijk contract namelijk lang duurt (bijvoorbeeld 6 maanden), dient het stadsbestuur openbare examens te houden. Deze regels zorgen ervoor dat het stadsbesturen op een ‘eerlijke’ manier aan personeelswerving doen.

De Truiense meerderheid voert nu de mogelijkheid in om interimarbeid uit te voeren voor Stad Sint-Truiden. Bepaalde taken binnen het bestuur, zoals het verzorgen van recepties, gebeuren nu allemaal door eigen personeel die een extraatje willen. Met interimarbeid hopen ze makkelijker voor kleine opdrachten en bij vervangingen van langdurig zieken, extra personeel aan te werven.

Vooruit ziet misbruik

Het socialistische Vooruit zo’n beslissing niet zitten. De partij diende op verschillende beleidsniveaus reeds voorstellen in om interim-arbeid aan banden te leggen. Het is namelijk al langer bewezen dat van dit systeem misbruik wordt gemaakt. Werknemers die wanhopig op zoek zijn naar werk worden soms gebonden aan dag of weekcontracten. Bovendien is de opbouw van rechten niet top.
De meerderheid keurde het voorstel goed.

Ontharden Voortuinen

Vooruit Sint-Truiden wil dat het Truiense stadsbestuur subsidies gaat toekennen aan huiseigenaars die hun voortuin ontharden. Sint-Truiden heeft reeds een project lopen rond geveltuinen. Hierbij kunnen bewoners een vergunning aanvragen om een paar stoeptegels voor hun woonst weg te halen om daar een aanplanting te doen.
De partij legde een voorstel rond onthardingssubsidies op tafel en vroeg aan de meerderheid dit principieel goed te keuren en een reglement uit te werken.
Schepen Ingrid Kempeneers en Schepen Jelle Engelbosch wezen allebei op het feit dat er een stedelijk reglement is dat verhardingen van voortuinen onder bepaalde omstandigheden verbiedt. Veel Truienaren zitten met hun verharde voortuin echter in overtreding omdat zij niet wisten dat hier een vergunning voor moest worden aangevraagd. De meerderheid ziet het niet zitten om mensen die in overtreding zijn te subsidiëren. Schepen Engelbosch meldt tevens dat er reglementen voor nieuwbouw en renovaties zijn die het ontharden van een voortuin opleggen.
De meerderheid sluit af met het wijzen op de klimaat-tuincoach. Dit is een project van Provincie Limburg waar Stad Sint-Truiden aan deelneemt. Zo’n coach kan bij je thuis langskomen om advies te geven over hoe je je tuin beter kan inrichten.

Oppositiepartijen Groen en Vooruit waren niet te spreken over de reactie van de meerderheid. Een denigrerende tirade volgde.

Actieplan Toegankelijkheid

Hilde Vissers van partij Vooruit vroeg de meerderheid om het Masterplan Toegankelijke Haltes van de Vlaamse Overheid te ondertekenen. Met het plan wil de Vlaamse Overheid dat alle haltes van het openbaar vervoer tegen 2030 volledig toegankelijk wil maken. Momenteel ondervinden nog teveel mensen met een handicap problemen met het gebruik van openbaar vervoer door toedoen van o.a. te lage stoepen.
Het stadsbestuur reageerde enthousiast op het voorstel van Vissers. Schepen Engelbosch voegde eraan toe dat er momenteel nog 15 haltes in Sint-Truiden moeten worden aangepast.

Feestzaal Aalst krijgt opknapbeurt

De gemeentelijke feestzaal van Aalst krijgt een opknapbeurt. Net als de zalen van Zepperen en Runkelen ervoor zal de zaal gerenoveerd worden.
De geplande renovatiewerken zijn geraamd op 599.592,60 euro exclusief btw. Het project zal de zaal voorzien van duurzame elementen zoals luchtkwaliteitsmeters, LED verlichting etc…

Varia

Corona communicatie

Gemeenteraadslid Carl Nijssens ondervroeg tijdens de Varia van de gemeenteraad het stadsbestuur over de communicatie omtrent het coronavirus in onze stad. Tijdens de eerste golven blonk onze stad namelijk uit in de communicatie rond het virus. Wekelijks meldde het stadsbestuur de cijfers over het aantal besmettingen en vaccinaties. Via de Facebookpagina van Sint-Truiden Solidair werd ook gecommuniceerd over maatregelen en goede doelen die gesteund konden worden. Die communicatie is na de pauze van burgemeester Veerle Heeren gestopt.
Raadslid Nijssens meldde dat veel mensen met vragen zitten over maatregelen, de boosterprik etc…. De burgemeester haalde aan dat er nog recentelijk op Facebook was gecommuniceerd. Het ging echter om een omslagfoto die 13 u voor de gemeenteraad was gepost. Hiervoor was er via de sociale media van de stad geen tot weinig communicatie.

Schepen Jelle Engelbosch nam het woord. Hij houdt momenteel het overzicht over het vaccinatiecentrum en bevestigde aan Nijssens dat de communicatie over het virus momenteel beduidend minder is dan in voorgaande periodes. Hij redeneert dat stad mensen niet wil overladen met informatie gezien de nationale overheid ook veel communiceert.

Rattenplaag

Raadslid Ann Knaepen meldt dat ze werd aangesproken door inwoners die last hebben van ratten en vroeg zich af of er een gemeentelijke rattenvanger was. Schepen Kempeneers bevestigde dat die er wel degelijk is en gaf informatie over hoe deze te bereiken is.
De schepen vertelde er wel bij dat de rattenvanger vaak slechts een adviserende rol kan opnemen. Bijvoorbeeld door te komen kijken waarom ratten naar die plek komen en advies te geven over hoe het probleem kan worden opgelost. De Vlaamse Overheid verbiedt immers het uitdelen van rattenvergif.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!