Hommeles in de Truiense gemeenteraad. “Jullie voeden antipolitiek!”

De laatste paar weken was er veel geroezemoes over de gronden van de Velmse kerkfabriek en de rol van Schepen Jelle Engelbosch in dit verhaal. Tijdens de bespreking van de meerjarenplannen van de kerkfabrieken, brak de discussie los.

Volgens Vooruit is er belangenvermenging gebeurd bij de verkoop van een grond van de kerkfabriek van Velm. Deze werd opgekocht door schepen van ruimtelijke ordening, Jelle Engelbosch. Een verdachte transactie volgens Vooruit. Zij menen immers dat de schepen zelf aan het Ruimtelijk Uitvoeringsplan heeft geschreven die de invulling van de grond bepaald.
Ook over de woonst van Engelbosch werd de laatste weken veel geschreven. Dit punt is echter niet verder ter sprake gekomen.

Grond in Velm

Vooruit begon zijn betoog bij het punt over de aanpassing van de meerjarenrekening van de kerkfabriek van Velm. Een plan waarin de kerkfabriek, die instaat voor het beheer van het patrimonium van de kerk, zijn begroting en plannen voorstelt en aanpassingen doorgeeft.
Volgens Stas is één bepaalde transactie niet opgenomen in het geheel, de verkoop van een grond. Het gaat om een bedrag van 89.000 euro. Deze grond werd verkocht aan Jelle Engelbosch.
Schepen Jo François, die verantwoordelijk is voor kerkfabrieken, noemde de commentaren van Stas naast de kwestie. Volgens hem behoort de verkoop van de grond toe aan het private patrimonium.
Volgens Engelbosch heeft hij de invulling van de grond ook niet zelf bepaald. Deze was al decennia ingedeeld als woongrond en werd alleen maar bevestigd tijdens het uitschrijven van het RUP. Vergaderingen waar hij naar eigen zeggen niet op aanwezig was als het over deze grond en Velm ging.

Audit Vlaanderen

Er werden zware woorden heen en weer gegooid. Schepen Engelbosch verweet Vooruit dat zij aan antipolitiek doen. De partij zou volgens hem de laatste maanden enorm op de man/ vrouw spelen en met onwaarheden politiek voeren. Verschillende keren werd er ook gealludeerd op de verregaande samenwerking die er bestaat tussen Vooruit en een lokale nieuwswebsite.
Nadat Bert Stippelmans, voorzitter van de gemeenteraad, de vergadering even sloot, bedaarden de gemoederen. Al was dit voor wederom geen positief schouwspel van de Truiense politiek.
Gezien Gert Stas een klacht heeft neergelegd bij Audit Vlaanderen, zal dit dossier nader onderzocht worden. Jelle Engelbosch meldde blij te zijn met het onderzoek van de externe organisatie en hoopt dat de geruchten snel worden doorbroken.

Het meningsverschil is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Kort na het einde van de gemeenteraad waren op sociale media al verschillende reacties te lezen over hoe het debat werd gevoerd.
Een debat zonder winnaars maar veel teleurstelling.


Instagram