Lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken gaat over tot tuchtprocedures

De lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken werd de laatste maanden doorgelicht door het Vast comité P. Reden van het onderzoek waren enkele incidenten waarbij beelden van gedetineerden werden verspreid onder het korps.

Oppositiepartij Vooruit bracht via monde van oud-burgemeester Ludwig Vandenhove aan het licht dat er beelden van een gedetineerde waren verspreid in whatsapps van het korps. De beelden die de meeste aandacht kregen waren deze van een transpersoon die zichzelf bevredigde in de cel. Al zou dit niet het eerste incident zijn waar beelden van burgers of gedetineerden werden verspreid onder het korps.

Nadat de situatie aan het licht kwam beloofden hoofdcommissaris politie Steven Provost en burgemeester Veerle Heeren dat de situatie zou onderzocht worden door het comité P.
De audit concludeert dat er geen structurele integriteitsschendingen werden vastgesteld binnen de politiezone. De schendingen die optraden zouden, volgens de leiding van het korps en de audit, door één individu zijn gepleegd. Deze persoon zou al meermaals over de schreef zijn gegaan. Zo zou hij de voorzieningen van het korps hebben gebruikt voor privédoeleinden en zou hij gevoelige beelden van zowel gedetineerden als situaties hebben doorgestuurd onder het korps en naar burgers. Het onderzoek naar hem is nog steeds lopende.

Tuchtprocedures en integriteitscoaches

Op 26 oktober voerde het Truiense politiekorps nog actie door een Wall of Shame te vormen voor de politieraad. Dat het korps malcontent was, is nog zacht uitgedrukt. Nadat het nieuws uit kwam over de beelden volgde de ene na de andere beschuldiging aan het adres van de korpsleden. Beelden van hun (fout) geparkeerde wagens werden verspreid op politieke blogs en er kwamen verschillende beschuldigingen aan het adres van het gehele korps. Zo zouden sommige van hen illegaal bijverdienen in de bouw. Deze beschuldiging bleek achteraf niet correct. En waren slechts enkele leden van het korps die na hun uren ook in de bouw werkten. Zij waren administratief volledig in orde.

Om hun collega’s en chef te steunen organiseerden de korpsleden een Wall of Shame. Lees er meer over hier. Verschillende raadsleden. Waaronder Carl Nijssens, begrepen de actie van het politiekorps maar stelden ook dat de politieraad het recht had hun vragen te stellen over de situatie binnen het korps.
Korpschef Steven Provost steunde de actie en kreeg ook van de vakbond steun. Hij meldde tevens dat er een klacht zou komen tegen de personen die roddels verspreid hadden over het korps. Of de politie uiteindelijk klacht heeft ingediend is niet duidelijk.

Integriteitscoaches en opleidingen

De persoon die het beeldmateriaal verspreidde zal aan tuchtprocedures worden onderworpen. Korpschef Provost meldt ook in zijn persmededeling dat onder advies van het Vast Comité P. er een integriteitsanalyse zal komen. Deze studie moet blootleggen of er binnen het politiekorps nog mensen zijn die op onethische wijze met burgers, gedetineerden en of gevoelige informatie zouden omgaan. Bovendien zet het korps ook in op integriteitscoaches om leden van de de lokale politie Sint-Truiden- Gingelom-Nieuwerlerken bewuster te maken van hun positie als politieagent en de verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken.

Raad mag rapport niet inkijken

De politieraad van Sint-Truiden kreeg deze informatie ook mee op hun raadszitting. Het volledige rapport inkijken mochten ze niet. Dit zou te maken hebben met het feit dat het dossier eerst behandeld moet worden door een parlementaire begeleidingscommissie. Wanneer zij het rapport vrijgeven kunnen ook de leden van de politieraad het volledige rapport inkijken. Dat de drie burgemeesters van de politiezone en de korpsleiding het rapport al konden lezen heeft alles te maken met tuchtprocedures. Deze worden genomen tegen de agent die de beelden van de transgender heeft verspreid.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!