Ludwig Vandenhove: “Stoppen? Neen, politiek is mijn leven.” – Sint-Truiden kiest ’24

Partners

Een jaar voor de verkiezingen blikt Sintruin Begot vooruit en gaat onze redactie in gesprek met verschillende lokale kopstukken. Ingrid Kempeneers was de eerste en wordt opgevolgd door iemand die de burgemeesterssjerp maar al te goed kent, Ludwig Vandenhove.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 geraakte Ludwig Vandenhove voor het eerst verkozen in de Truiense gemeenteraad. Een politieke carrière van 35 jaar die de Truienaar heeft geleid naar het burgemeesterschap, de Senaat, het federaal parlement, de provincieraad en het Vlaams parlement. Vandenhove kent de Truiense en Limburgse politiek dan ook vanbinnen en vanbuiten en heeft deze ook aanzienlijk zien veranderen doorheen de jaren.

Sintruin Begot: “We beginnen met een algemene vraag: Hoe gaat het met je?

Ludwig Vandenhove: “Met mij gaat het goed. Wel druk sinds we als VOORUIT-volksvertegenwoordigers geen persoonlijke medewerker meer hebben. Alle personeel is centraal gepoold. Dus moet ik alles zelf doen, ook administratief.”

Vandenhove doelt op een van de veranderingen die voorzitter Conner Rousseau doorvoerde waarbij de persoonlijke medewerkers van parlementsleden allemaal ten diensten werden gesteld van de centrale partij. Ook in Limburg werd de provinciale afdeling nagenoeg uitgekleed, thans stond Vandenhove mee aan de wieg van het uitbouwen van het provinciale partijbestuur. Zo was hij in 1982 een van de eerste medewerkers van het studiecentrum Willy Claes, een centrum waar de Limburgse socialisten de inhoudelijke dossiers rond onze provincie vorm gaven. Hier werd Vandenhove gevormd totdat hij in de Truiense gemeenteraad terecht kwam en in 1995 uiteindelijk ook burgemeester werd van onze stad. Maar als we hem ernaar vragen was dit voor hem niet zijn politieke hoogtepunt. Dat is weggelegd voor de eerste keer dat Vandenhove in het federaal parlement terecht kwam.

LV: “Ik ben de eerste keer opgekomen voor het federaal parlement in 1995. In december 1999 kwam ik het federaal parlement binnen als opvolger van Eddy Baldewijns. Ik wou altijd al federaal volksvertegenwoordiger worden. Vandaar mijn mooiste mandaat.”

Buiten het Europees parlement en een ministerpost, heeft Ludwig Vandenhove elk politiek niveau bewandeld de afgelopen 35 jaar. Een wereld die enorm is veranderd van de cafédebatten van vroeger naar de online klaviergevechten die vandaag de norm zijn geworden.

© Ludwig Vadenhove

SB: “Hoe heb jij als politicus de stiel zien veranderen de laatste jaren?”

LV: “Enorm, politici hebben steeds minder en minder te zeggen. Nochtans willen burgers terecht dat de politiek beslist, dat is nu éénmaal democratie. Vandaar onder andere de kloof met de burger.
In Vlaanderen en de gemeenten, die onder Vlaanderen vallen, heeft de administratie steeds meer te zeggen ten koste van de politiek. Ik betreur dat, ik ben voor de prerogatieven van de politiek.

Besparen is prioriteit

De laatste jaren heeft Vandenhove zich met zijn lokale partij gericht op de toestand van de stadskas. Die is, volgens hen, ver beneden het rood en kan alleen gered worden door strenge besparingen en het terugplooien naar de basistaken van een stadsbestuur. Het feit dat het stadsbestuur de kas weer gezond wil maken door hun patrimonium te verkopen, krijgt niet veel sympathie van Vooruit. Zij menen namelijk dat de verkoop van deze onroerende goederen wordt overschat. Bovendien menen ze dat het stadsbestuur beter zijn eigendommen kan houden om projecten uit te voeren. Zo was er lang het idee om het Oud Atheneum om te vormen tot verenigingshuis. De meerderheid counterde dit door te wijzen op de enorme renovatiekosten van de site.

Het grootste verwijt dat Vandenhove de meerderheid voor de voeten werpt is dat ze zich de laatste jaren hebben gericht op luxeprojecten.

LV: “De heraanleg van de Grote Markt is nauwelijks 20 jaar na de vorige heraanleg. GAZO. Aankoop ondergrondse parking Sluisberg, het nieuw subtropisch zwembad LAGO Bloesembad in plaats van louter een zwembad voor personen, die zwemmen of aanverwante activiteiten doen en/of die zwemmen voor hun gezondheid. Het zijn allemaal voorbeelden van de luxeprojecten van het stadsbestuur.”

SB: “Hoe wil Vooruit de stadskas weer gezond maken als zij het voor het zeggen hebben na de volgende verkiezingen? Vooruit sprak al van soberheid en terugplooien op de basistaken, maar de laatste jaren is duidelijk geworden dat een stad en zijn economie pas kunnen leven als er beleving is. Hoe wil Vooruit die balans vinden tussen soberheid en het verder laten groeien van Sint-Truiden?

LV: “Sint-Truiden moet besparen en terugvallen op de basistaken, geen luxeprojecten meer. De Autonome Gemeentebedrijven (AGB’s) moeten we saneren, dus opnieuw onder de stad Sint-Truiden brengen. Bovendien moeten we de ondergrondse parkings proberen te verkopen en stoppen met private bureaus in te schakelen en opnieuw meer verantwoordelijkheden aan het eigen personeel geven. Daarnaast moeten we als stad voor beleving zorgen met onze natuurlijke sterktes: fruit, natuur en monumenten. Daarrond kunnen we ook evenementen organiseren zonder ‘vedetten’ veel te betalen en in te huren. Als we toch commerciële evenementen doen, moeten we proberen afspraken te maken met de private sector in de zin dat elk partner dan de helft bijdraagt in de kosten.”

Sint-Truiden: De sociale stad

Sint-Truiden is een sociale stad maar zeker ook een zorgstad. Niet alleen hebben we een groot ziekenhuis op ons grondgebied maar we hebben ook verschillende woonzorgcentra en het grote psychiatrisch ziekenhuis De Asster.
De laatste jaren is dit een groot discussiepunt geworden. Het psychiatrisch centrum wordt gezien als een last door sommige beleidsmakers omdat het voor problemen zou zorgen. Mensen met psychische problemen worden van over heel het land naar De Asster gestuurd omdat ze goed werk leveren, maar de mensen die in het centrum terecht komen, blijven meestal ook in onze Trudostad wonen. Niet vreemd aangezien ze vaak nog voor opvolging naar het centrum moeten. Verschillende beleidsmakers menen echter dat deze mensen voor overlast zorgen door op openbare plaatsen drank en drugs te gebruiken etc…Vandenhove ziet echter vooral mogelijkheden in de zorgelementen van onze stad.

LV: “Ik ben fier op het feit dat onze stad zoveel zorginstellingen heeft, dat biedt onze stad opportuniteiten. Onder andere tewerkstelling, veel bestedingen bij de lokale middenstand en in de lokale economie en het geeft ons een imago als sociale stad. Er wordt veel te veel gepraat over ‘de lasten’ van die instellingen, veel te weinig over ‘de lusten’. Iedereen heeft recht op een goede opvang en op basisvoorzieningen.”

De nadruk op het sociale aspect komt ook terug in de prioriteiten die Vooruit Sint-Truiden wil leggen in het sociale beleid. Zij vinden namelijk dat de laatste 12 jaar er onvoldoende sociale woningen zijn bijgebouwd in onze stad. De meerderheidspartijen hielden altijd vol dat onze stad aan de Vlaamse percentages voldeed. Maar voor Vooruit was dit niet voldoende. Daarbij kwam nog eens dat de sociale woonmaatschappijen van Limburg sinds kort zijn gefuseerd tot Wonen in Limburg. Een entiteit waar Sint-Truiden geen bestuurders heeft.

LV: “De laatste jaren heeft de Open VLD – CD&V – N-VA meerderheid nagelaten om sociale woningen bij te bouwen. Daarom moeten we de mogelijkheden bekijken en gronden zoeken om deze dan aan te bieden aan de sociale woonmaatschappij Wonen In Limburg (WIL) om zo snel mogelijk onze achterstand te kunnen inhalen.”

“Politiek is mijn leven.”

Ludwig Vandenhove heeft ongetwijfeld de langste politieke loopbaan van alle actieve politici in onze Trudostad. Ondanks het feit dat hij nooit een ministerpost heeft aangenomen, blijft zijn carrière imposant. De oud-burgemeester blinkt uit in het feit dat hij doorheen de jaren nooit op de voorgrond is gaan staan bijvoorbeeld door partijvoorzitter te worden, maar achter de schermen wist hij wel altijd een sterk netwerk op te bouwen. Hij is vaak de hoeksteen waarop een netwerk is gebouwd. Neem hem weg en het wordt al veel moeilijker om als partij sterk te blijven staan. Dit zien we vooral binnen de lokale Vooruit-afdeling waar Vandenhove nog steeds de grote sterkhouder is. Niemand, nieuw of oud op de Vooruitlijst kan hem schaken op inhoudelijk vlak of als stemmentrekker. Dit is de formule van een een loopbaan die (inclusief de periode achter de schermen) al bijna 45 jaar duurt.

De lijstvorming van Vooruit Sint-Truiden is nog steeds aan de gang en ook op Limburgs niveau buigt Vandenhove zich samen met andere prominente socialisten (Alain Yzermans en Willy Claes) over de Limburgse lijst. Met 4.084 voorkeursstemmen bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen en 13.167 stemmen voor de Vlaamse verkiezingen, wordt Vandenhove nog steeds gezien als een stemmenkanon. (bron) Al moet hij zijn eerste plaats in onze peilingen steeds afstaan aan anderen, onder andere de huidig burgemeester Ingrid Kempeneers en recent ook Roosmarijn Beckers die meevaart op de populariteit van haar partij Vlaams Belang.

Het aantal voorkeursstemmen is meer dan ooit van belang voor de machtsverdelingen binnen de lokale gemeenteraad. De persoon met de meeste voorkeursstemmen van de grootste fractie binnen de meerderheid, wordt immers automatisch burgemeester. Een belangrijk feit voor Vandenhove tijdens de onderhandelingen die nu momenteel al in volle gang zijn maar die ook het vormen van een voorakkoord in de weg staat. Met de burgemeesterssjerp kan immers niet onderhandeld worden. In haar interview bij onze redactie meldde Ingrid Kempeneers dat een meerderheid met haar als schepen en Vandenhove als burgemeester geen taboe was. Het is echter twijfelachtig of Vandenhove het zo fijn zou vinden als Kempeneers uiteindelijk meer stemmen haalt en alsnog burgemeester wordt.


Zijn ambitie voor de volgende verkiezingen is dan ook duidelijk: Ludwig Vandenhove wil de grootste partij binnen onze Trudostad worden.

SB: Wat zou je nog graag willen bereiken?

LV: “Dat wij als socialisten de grootste partij in Sint-Truiden zouden worden nadat ik meer dan 45 jaar actief ben. Ja, dat zou de bekroning van mijn loopbaan zijn.”

In 2024 zal de Truiense politieke nestor 65 jaar oud zijn. Aan stoppen denkt hij niet. De kans dat we net als bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen Vandenhove als lijsttrekker zien opduiken is dus groot.

LV: “Stoppen? Neen, politiek is mijn leven. Of ik nog mandaten ga opnemen: dat beslissen VOORUIT en mijn echtgenote Sonja.”

Vandenhove houdt de lippen stijf op elkaar over de lokale en bovenlokale lijstvorming. Al heeft onze redactie al verschillende geruchten ontvangen. Zo beweren sterkhouders binnen Vooruit en andere partijen dat Carl Nijssens op plaats 4 zou staan van de lijst. Al is dit feit nog nooit bevestigd door Nijssens zelf. Nijssens blijft bij zijn punt dat er verschillende gesprekken hebben plaatsgevonden maar er nog geen beslissing is gemaakt.
Een anonieme bron binnen Vooruit zegt dat zij momenteel wachten tot alle onderzoeken van Audit Vlaanderen rond het Truiense bestuur zijn afgerond. Daarna is het tijd om de lijsten bekend te maken.
Ook Vandenhove is plots zeer stil over zijn eigen plaats. Waar hij een jaar geleden nog duidelijk zei dat hij sowieso de lijst ging trekken, stelt hij nu steeds dat deze beslissing nog moet vallen.
Feit blijft dat als Vooruit Sint-Truiden de grootste wil worden in 2024 ze het best ten strijde kunnen trekken met hun eeuwige kopman Vandenhove vooraan.

Lees ook

Truienaar is kandidaat voorzitter Open VLD

Truienaar Maxime Natus is kandidaat voorzitter bij Open VLD. De jonge Truienaar is momenteel actief als lid van de studiedienst van de partij.

Onderzoek naar voormalig Truiens schepen Jelle Engelbosch afgerond en geseponeerd

Na een uitgebreid onderzoek van meer dan anderhalf jaar heeft het parket besloten om geen vervolging in te stellen tegen Jelle Engelbosch met betrekking...

Cinema Cameo komt terug

Na de sluiting van Cinema Cameo komt Trudo Carlier met leuk nieuws: de cinema zal opnieuw zijn deuren openen, en dat in samenwerking met...

Instagram

Goed nieuws voor de Truiense filmliefhebbers!🎥

Cinema Cameo gaat weer open en dat in samenwerking met de Lumière Group. Deze baten
Breaking! Cinema Cameo zal opnieuw openen! 🎥

Cinema Cameo zal rond kerst of begin 2025 opnieuw openen. Dat maakten ze vandaag
Truiense handelaar denkt aan verdere stappen tegen stadsbestuur na weigering evenement in Minderbroederskerk.⛪️

Peter Landerloos, eigenaar van Hooch Sint-Truiden, denkt aan
Marleen Thys, gemeenteraadslid voor Vooruit, stopt met de lokale politiek. 📰

Marleen Thys, Truiens gemeenteraadslid, stopt met de gemeentelijke politiek. Dat
Vandaag 4 juli gaan de Parkies van start met L’Adele. 🎤

Ga jij kijken naar een van de voorstellingen in ‘t
Nieuw speelpleintje geopend aan de Burcht van Brustem! 🦄

Aan de Burcht van Brustem werd vandaag een nieuw speelpleintje geopend! Het
Maison Folie, de nieuwe zomerbar aan het Truiense Speelhof, is open! 😎☀️

De zomerbar biedt een mooie rustplek in het midden
𝗧𝗿𝘂𝗶𝗲𝗻𝘀𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗸𝗶𝗲𝘇𝗶𝗻𝗴𝘀𝗸𝗼𝗼𝗿𝘁𝘀 𝗻𝗲𝗲𝗺𝘁 𝘁𝗼𝗲.🌡

Ludwig Vandenhove, voormalig burgemeester en parlementslid, maakte bekend dat hij lijsttrekker is voor de lokale verkiezingen van
Truienaar opgepakt op de Grote Markt na conflict over onbetaalde rekening. ⛓️‍💥

Een 29-jarige man werd op woensdag 26 juni opgepakt

Advertentie

Nieuwsbrief