‘Rechts primeert in Sint-Truiden:’ Resultaten van onze zomerpeiling

Partners

10 zetels voor Vlaams Belang en een nieuwe populairste burgemeesterskandidaat, dat is het resultaat van onze Truiense zomerpeiling. Niet alleen worden de tendensen uit onze vorige opiniepeiling bevestigd. We zien ook nieuwe patronen opduiken die inspelen op de Truiense politieke actualiteit.

Voor onze zomerpeiling stelden we twee vragen aan de Truienaren:

  • Indien het vandaag gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn, welke partij krijgt dan jouw stem?
  • Indien het vandaag gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn, wie mag van jou dan burgemeester worden?

Voor de tweede vraag konden kiezers zelf een naam opgeven indien zij zich niet konden vinden met de burgemeesterskandidaten die wij opsomden.

Hoe we te werk zijn gegaan om onderstaande resultaten te bekomen kan je lezen op deze pagina. Hier kan je ook lezen waarom we voor bepaalde namen hebben gekozen in de lijst voor kandidaat-burgemeester.

Rechts primeert en werkt nieuwe coalities in de hand

Net zoals in onze vorige peiling blijft Vlaams Belang de grootste partij van onze stad met 24,11% van de stemmen. Op enige afstand worden ze gevolgd door N-VA met 17,63% van de stemmen. CD&V en Vooruit zitten N-VA op de hielen met respectievelijk 16,67% en 15,95%. Met deze resultaten zijn de drie partijen aan elkaar gewaagd. Al is het resultaat van N-VA wel noemenswaardig omdat zij een significante comeback hebben gemaakt.

“Het resultaat van deze peiling komt niet als een verrassing voor het Vlaams Belang Sint-Truiden. Wanneer ik door de stad wandel of huisbezoeken afleg voel ik enorme steun van de Truiense bevolking. Het is heel duidelijk dat de Truienaar de oude politieke recepten niet meer lust en radicaal gaat voor echte verandering.”

Roosmarijn Beckers, Vlaams Belang

De groei van N-VA kan aan verschillende factoren gekoppeld worden. Onze vorige peiling werd afgenomen op een moment dat voormalig schepen en kandidaat-burgemeester Jelle Engelbosch sterk in opspraak kwam. Na zijn vertrek en het ontslag van Jo François kwamen er nieuwe spelers binnen de partij aan zet. De partij heeft de afgelopen maanden intern weer wat rust en focus kunnen vinden en dat lijkt hen geen windeieren te hebben gelegd.
CD&V en Vooruit volgen de Vlaams-Nationalisten op de voet op. Ondanks de strubbelingen onder elkaar, lijken de twee partijen elkaar nooit los te kunnen laten. In elke peiling die onze redactie al uitvoerde staan de twee steeds naast elkaar. Vaak als grootste partijen van onze stad als je Vlaams Belang buiten beschouwing houdt. Thans heeft Vooruit de laatste jaren een enorm bitse en scherpe oppositie gevoerd die zich vooral op CD&V heeft gefocust. De Christendemocraten van Sint-Truiden lijken die storm te hebben doorstaan. Zij hebben van alle partijen in onze peiling de grootste kiesloyaliteit. Ruim 96% van de stemmen voor de CD&V als partij gaan ook naar een naam die geassocieerd wordt met die partij. Ter vergelijking, Vlaams Belang scoort in dit opzicht 85%. Mensen die op Vlaams Belang stemmen kiezen dus nog geregeld voor een politicus die niet tot hun partij behoort zoals bijvoorbeeld Ludwig Vandenhove.

Open VLD is in onze peiling de kleinste partij van de huidige coalitie met 10,5%. Thans kan de partij rekenen op een schepen als Hilde Vautmans die zich sterk op de voorgrond van de Truiense politiek profileert. Iets wat in de wandelgangen van de coalitie niet steeds positief wordt onthaald.

In de marge van onze peiling vinden we PVDA en Groen terug met respectievelijk 5,37% en 2,56%. Ondanks het feit dat PVDA geen prominent kopstuk heeft in onze stad, weten ze toch boven Groen Sint-Truiden te springen. Met dit resultaat zou PVDA dan ook de zetel van Groen inpikken in de gemeenteraad. Al zien we ook bij PVDA een lage kiesloyaliteit. Mensen die op hun partij stemden, vonden bekendere politici uit Sint-Truiden beter geschikt als burgemeester.

De 7,21% in de categorie ‘Andere’ zijn kiezers die hun vertrouwen leggen in kleinere stadslijsten, onafhankelijke kandidaten, of helemaal het vertrouwen in de politiek zijn verloren. Zij lieten dan ook geregeld namen achter als “niemand van deze,…”.

Geen meerderheid meer voor het huidig bestuur

Mochten het vandaag gemeenteraadsverkiezingen zijn, dan zou het huidige bestuur in onze stad zijn meerderheid verliezen.
Vlaams Belang verliest een zetel ten opzichte van onze vorige peiling, al is ze met 10 zetels nog steeds de grootste partij in de gemeenteraad. N-VA maakt een sterke comeback en haalt 7 zetels binnen. Een rechts bastion zal er waarschijnlijk niet komen in onze stad. Vlaams Belang en N-VA hebben in onze peiling samen 17 zetels. Voor een comfortabele meerderheid binnen een gemeenteraad met 35 zetels zijn meer dan 18 zetels nodig. Officieel is de helft genoeg, maar de meeste besturen hebben liever een paar zetels extra om blokkades te voorkomen.

© Sintruin Begot

N-VA en Vlaams Belang zouden een meerderheid kunnen vormen als ze partners vinden binnen de categorie ‘Andere’ (2 zetels). De Truiense afdeling van N-VA heeft echter weinig voeling met Vlaams Belang als partij. Dat melden interne partijbronnen ons. Het is ook onwaarschijnlijk dat de andere traditionele partijen met Vlaams Belang in zee willen gaan gezien het extreme karakter van de partij en het cordon sanitair. Zo vertelde burgemeester Ingrid Kempeneers ons het volgende:

“Het resultaat van Vlaams Belang in onze stad is heel spijtig. Ik kan alleen maar hopen dat het om proteststemmen gaat en dat bij de verkiezingen zelf mensen een andere keuze zullen maken.”

Ingrid Kempeneers, CD&V

Zoals de kaarten nu zijn geschud in onze peiling is een coalitie tussen N-VA, CD&V en Vooruit een optie. Open VLD zou in dat scenario voor het eerst sinds 1988 kunnen verdwijnen uit het Truiense gemeentebestuur.
Mocht het water te diep blijken tussen Vooruit en CD&V na de verkiezingen in 2024, dan kan een van deze twee partijen ook ingewisseld worden door alle kleinere partijen in de coalitie op te nemen. Zo’n coalitie met veel partijen is nooit wenselijk. Als bestuur moet je dan met vele partners rekening houden. Zeker als het gaat om nieuwe stadslijsten waar vaak onervaren mensen zitten, is dit moeilijk. De politieke strubbelingen in de federale regering die we de afgelopen jaren hebben gekend, zijn daar een goed voorbeeld van. Moeilijke beslissingen blijven onder zulke besturen bovendien vaak uit. Iets wat Sint-Truiden als stad momenteel niet kan gebruiken gezien de staat van de begroting. Het is niet overdreven om te stellen dat onze stad na de volgende verkiezingen een beleidsploeg moet hebben die een visie voor verschillende jaren en legislaturen kan neerleggen. Zij zullen een stad moeten besturen die er financieel niet goed voor staat. Aan de andere kant moeten ze wel keuzes maken die Sint-Truiden verder naar voren duwen als een moderne, leefbare stad met beleving en een sterke economie. Het beste scenario is dan een coalitie die sterk aan elkaar hangt.

De resultaten in onze peilingen tonen vooral aan dat de twee oudste beleidspartijen van onze stad, CD&V en Vooruit, werk zullen moeten maken van hun onderlinge banden om beleidsverantwoordelijkheid op te nemen. Het constante gekibbel, de schandaal sfeer en de toon waarop aan politiek wordt gedaan in onze stad, hebben duidelijk de antipolitiek gevoed. Het wordt tijd dat dat besef bij elke beleidsmaker doordringt.

Veld open voor nieuw talent

Het feit dat de antipolitiek in onze stad sterk wordt aangewakkerd zien we ook terug in onze lijst met populairste politici/ burgemeesterskandidaten. Roosmarijn Beckers, het kopstuk van de lokale Vlaams Belang afdeling schiet naar de top van de lijst. Zij was de meest populaire naam uit onze bevraging en wordt gevolgd door Ingrid Kempeneers en Ludwig Vandenhove. Ook Mieke Claes komt onze top 5 binnen. Hilde Vautmans sluit de ranking af.

© Sintruin Begot

In tegenstelling tot onze vorige peiling krijgt Beckers meer steun dan ooit tevoren, ook binnen de kring van de Vlaams Belang kiezer. 85% van de mensen die op Vlaams Belang stemden, kozen haar uit als burgemeester. De overige Vlaams Belang stemmen vloeiden grotendeels weg naar Ludwig Vandenhove. (Lees ook ons artikel over het sluimerende succes van rechts in onze stad.)
De tweede plek wordt ingepalmd door Ingrid Kempeneers. Zij geniet een grote steun van de CD&V kiezer.

We gaven de Truienaren ook de keuze om zelf een naam in te geven voor een burgemeesterskandidaat. Het is in dit element dat we de drang naar vernieuwing sterk naar voren zien komen.
Ondanks dat N-VA de tweede plek heeft op vlak van partij-stemmen, landt Mieke Claes op plek vier van de burgemeesterskandidaten. Ze krijgt concurrentie vanuit haar eigen partij in de personen van Peter Deltour en Günther Dauw. Deze spreiding van stemmen binnen N-VA kunnen we verklaren doordat de partij nog geen uitgesproken kopstuk heeft gevonden na het vertrek van Jelle Engelbosch en het aftreden van Jo François.

“Bij N-VA Sint-Truiden staan we voor een no-nonsense politiek en dat slaat duidelijk aan bij mensen. We zijn blij met de resultaten van de peiling en willen zeker in een positieve ploeg, constructief samenwerken. Er is nog zoveel dat wij willen doen voor de Truienaren.”

Mieke Claes, N-VA

Hilde Vautmans haalt persoonlijk een beter resultaat dan haar partij. Ondanks dat vele kiezers niet warm lijken te lopen voor de liberale familie in onze stad, lijkt Hilde Vautmans wel steun te vinden uit verschillende politieke hoeken.
Hetzelfde geldt ook voor Peter Van Dam van Groen. Hij wordt breed gedragen door kiezers uit alle politieke kringen.

Carl Nijssens is de tweede naam die vaak werd opgegeven door de kiezers. Uit onze cijfers blijkt dat deze stemmen niet alleen komen van mensen die op de partij-categorie ‘Andere’ hebben gestemd. Een significant deel van de stemmen komen ook van mensen die op Vooruit stemmen. Wat Ludwig Vandenhove is voor een aantal Vlaams Belang kiezers, is Carl Nijssens dus voor een aantal kiezers van Vooruit. In deze is het belangrijk om te melden dat andere Vooruit-mandatarissen nauwelijks vernoemd worden in onze vraag ‘Wie mag van jou burgemeester worden?’ Het gebrek aan vernieuwing van het politiek personeel bij Vooruit wordt hierdoor onderstreept.

© Sintruin Begot

Over mensen

Dat mensen kiezen voor personen die niet geassocieerd worden met een oude politieke cultuur, is duidelijk uit onze peiling. Roosmarijn Beckers bijvoorbeeld laat zich al jaren opmerken door haar genuanceerde mening zowel lokaal als in haar mandaat in het Vlaams Parlement. Ze springt zelden op de waan van de dag en houdt zich bezig met dossiers die mensen aangaan. Hetzelfde verhaal zien we bij Peter Deltour. Deltour zetelt in de gemeenteraad en ook de provincieraad. Het raadslid laat hij zich zelden opvallen in de gemeenteraad. Waar hij wel opvalt is in het straatbeeld waar hij zich actief inzet voor verschillende goede doelen. Achter de schermen geeft hij ook vaak advies en steun bij evenementen.

Zelf reageerde Deltour verbaasd maar tevreden op de resultaten van onze peiling.

“Het is geweldig om te horen dat ik zoveel steun heb gekregen. Het toont naar mijn gevoel aan dat mensen waarderen dat ik mij inzet voor de Truiense bevolking en ver erbuiten. Onze fractie werkt ook dagelijks voor een goed bestuur. Wij denken aan de toekomst en zullen ons blijven inzetten.”

Peter Deltour, N-VA

Eenzelfde soort reactie horen we bij Carl Nijssens. Hij benadrukt dat politieke kleur volgens hem steeds minder uitmaakt in de lokale politiek. 

“Het is natuurlijk motiverend vast te stellen dat de Truienaren mijn werk in de gemeenteraad appreciëren. Je ziet dat vandaag politieke kleuren lokaal steeds minder belangrijk worden en engagement, visie en daadkracht  voor de toekomst van onze stad des te meer!”

Carl Nijssens, Onafhankelijke

De laatste maanden gonst het natuurlijk in de politieke wandelgangen van Sint-Truiden over de richting die Nijssens zal uitgaan. Het feit dat hij benadrukt dat politieke kleur niet uitmaakt, versterkt het idee dat een verhuis naar een andere partij zeker een mogelijkheid is. Nijssens zelf ontkent niet dat hij al met verschillende mensen heeft gesproken maar dat er nog niets vaststaat. Hij zegt in het najaar zijn beslissing bekend te zullen maken.

Lees ook

Al meer dan 20.000 bezoekers. Vrijstaat A gaat laatste week van...

Vrijstaat A, de creatieve zomerbar van Sint-Truiden, gaat zijn laatste week in. In vijf weken tijd zijn er al zo’n 20.000 bezoekers afgezakt naar...
hilde vautmans- onderzoek - fraude- europees parlement - sint truiden - sintruin begot

Onderzoek naar Europarlementslid Hilde Vautmans voor mogelijk misbruik Europese middelen

De federale politie is bezig met een onderzoek naar Europarlementslid Hilde Vautmans, zo meldde weekblad Knack gisterenavond. Vautmans zelf zei gisterenavond niet op de...

Verkiezingsaffiche of reclame voor een schoenwinkel? Campagnebeeld Truiense CD&V zaait verwarring

Wie de afgelopen dagen door Sint-Truiden reed, kon misschien een opvallend beeld van een cowboylaars en een hoge hak tegenkomen. Het beeld maakt deel...

Instagram

{{content:words:20}}

Advertentie

Nieuwsbrief