Meerderheidspartijen N-VA en Open VLD eisen transparantie over audit

De meerderheidspartijen NV-A en Open VLD eisen dat de forensische audit over de werking van het Truiense vaccinatiecentrum in alle transparantie wordt behandeld op een openbare gemeenteraad.

Gisteren roerde oppositiepartij Vooruit zich al over het feit dat ze het rapport nog niet hadden ontvangen. Voorzitter van de gemeenteraad Bert Stippelmans stuurde later een mail door waarin hij bevestigde dat alle gemeenteraadsleden het rapport zouden kunnen inkijken maar dat er strikte discretie en geheimhouding werd gevraagd. Het leek er dan ook op dat het rapport in een gesloten gemeenteraadszitting zou worden besproken.
Uiteraard was dit niet naar de zin van Vooruit die de inhoud van de mail vlot communiceerden aan de pers. Oud-burgemeester en huidig Vlaams Parlementslid Ludwig Vandenhove verklaarde vandaag in HBVL dat hij in geen geval zal zwijgen over de inhoudt van het rapport. Hij haalt aan dat hij een verantwoording heeft af te leggen tov zijn kiezers.

Privacy

Een forensisch onderzoek van Audit Vlaanderen wordt door de organisatie nooit publiekelijk ontsloten. In dit soort rapport staat namelijk vaak persoonlijke informatie van niet-publieke personen. Bovendien vormen deze onderzoeken soms de basis van een fraude onderzoek bij het parket. Het is dus normaal dat Audit Vlaanderen zelf deze rapporten niet in de openbaarheid brengt.
Ook in Sint-Truiden beroepen Veerle Heeren en Bert Stippelmans zich op de privacy van genoemde personen in het verslag om het niet openbaar te maken.

Meerderheidspartijen eisen transparantie

De meerderheidspartijen N-VA en Open VLD eisen nu via monde van voorzitter Jan Vochten (N-VA) en voorzitter Jean-Paul Lavigne (VLD) dat het rapport zo snel mogelijk aan alle gemeenteraadsleden wordt bezorgd en dat het verslag op een openbare gemeenteraad wordt behandeld. Over de privacy van externen zeggen zij het volgende:

“Indien dit (het openbaar maken van het rapport) decretaal niet kan om de privacy van extern betrokkenen niet te schenden, moeten minstens de conclusies van het rapport in bespreking worden gebracht.”

Jan Vochten en Jea-Paul Lavigne

Verandering van de wet

De communicatie van de meerderheidspartijen komt misschien niet toevallig. Vanaf dit weekend gaat immers een nieuwe wetgeving in werking waardoor een gemeentebestuur via een constructieve motie van wantrouwen een burgemeester, schepen of een heel schepencollege kan vervangen.
Een constructieve motie van wantrouwen moet ondertekend worden door een meerderheid van de gemeenteraadsleden en tweederde van de verkozenen van de indienende fracties. Zij die de motie indienen moeten meteen een alternatief voorstellen bij hun motie of dit nu gaat over één individu zoals een schepen of burgemeester of een hele coalitie. (Bron)
Het is niet onwaarschijnlijk dat een oppositiepartij als Vooruit gebruik zal maken van deze nieuwe wetgeving om zichzelf naar vore te schuiven als nieuwe coalitiepartner.

Voorstander van openheid

Vanuit CD&V Sint-Truiden kwam ondertussen de reactie dat zij voorstander zijn van openheid. Zij wouden slechts de privacy van betrokken personen beschermen zoals dat ook decretaal is bepaald. Dat zegt partijvoorzitter Peter Borgs in een persbericht.

‘Ons standpunt is dus duidelijk: we staan voor 100% openheid en transparantie. Voor de rest hopen we dat alle betrokken partijen dit dossier sereen behandelen, met respect voor de wetgeving en privacyregels. ‘

Peter Borgs, voorzitter CD&V Sint-Truiden

De eerst volgende gemeenteraad staat geagendeerd voor 30 augustus. CD&V Sint-Truiden meldt dat indien in de gemeenteraad een meerderheid is m, ze het rapport in een open zitting zullen bespreken. Bovendien zal op de vergadering een onderzoeker van Audit Vlaanderen aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.

CD&V Sint-Truiden zegt haar meerderheidspartijen te steunen in hun eis om de conclusies van de audit publiekelijk bekend te maken. Dit wel indien Audit Vlaanderen hier een positief effect advies over geeft.

Lees hier meer over wat we al weten over het rapport.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!