Ontharding Veemarkt in nieuwe fase

De stad Sint-Truiden werd de voorbije jaren geselecteerd als proeftuin in het kader van het project ‘Vlaanderen breekt uit’. 13.000m² grijze betonnen vlakte van de Veemarkt wordt onthard. De werken gaan een volgende fase in al zorgen ze ook voor overlast bij de buurtbewoners.

In een eerste fase van dit project organiseerde het lokaal bestuur onder inwoners en ondernemers een bevraging om zo een inzicht te krijgen in wat de Veemarkt voor hen betekent. De Veemarkt is doorheen de jaren ontwikkelt tot een uitvalsbasis voor veel Truienaren. Niet alleen gaat de populaire Sunday Market er door, de hal wordt ook gebruikt voor fuiven en andere activiteiten. De grote parking is voor veel Truienaren en niet-Truienaren een belangrijk element gezien ze op wandelafstand van het stadscentrum ligt. De Veemarkt is ook de locatie van de Trudo Sporthal waar verschillende sportclubs hun thuisbasis hebben. Al deze elementen werden onderstreept in de bevraging die Stad Sint-Truiden organiseerde bij de inwoners.

‘De Veemarkt is een belangrijke uitvalsbasis voor een bezoek aan de binnenstad en het Speelhof. Dat je er gratis kan parkeren, is doorslaggevend. De resultaten tonen aan dat het merendeel van de bevraagden meer groene ruimte verkiest op voorwaarde dat de parkeercapaciteit behouden blijft. Uit de enquête bleek verder dat een overdekte ruimte op de site een meerwaarde kan betekenen voor evenementen zoals de Sunday Market.’

Ingrid Kempeneers, waarnemend burgemeester

Met deze elementen in het achterhoofd kon Stad Sint-Truiden een subsidie binnenhalen van de Vlaamse Overheid in kader van een groot onthardingsproject. De Veemarkt site wordt een groene long waar parkeren (via een parkeertoren en andere elementen) samen zal gaan met een groene zone waar ook water een belangrijke rol krijgt. De site wordt zo de groenblauwe link tussen de stad en het Speelhof. Meer informatie over het project kan je hier vinden.

Oude plan voor ontharding Veemarkt.

Eerste Veemarkthal wordt afgebroken

Om de plannen te realiseren wordt de eerste hal op de Veemarkt afgebroken. Een logische keuze gezien de hal in het verleden al werd afgesloten wegens instortingsgevaar. Deze afbraak verloopt in verschillende fases omdat de hal asbestplaten bevat.

‘In een eerste fase wordt het dak van asbestplaten op een veilige manier verwijderd. De asbestplaten worden tijdens het verwijderen altijd natgespoten om stof te vermijden. Daarnaast spant de aannemer netten onder het dak om te voorkomen dat er platen naar beneden vallen. Vervolgens zal de aannemer ook de draagstructuur van de hal afbreken. Na deze afbraakwerken, wordt nog een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Wanneer die werkzaamheden zijn afgerond, voert de aannemer het laatste deel puin af en vult hij dit stuk van de site ook op met zand.’

Johan Mas, schepen van openbare werken

Klachten van bewoners

Ondanks het feit dat de aannemer gebruik moet maken van vernevelaars tegen het asbeststof, hebben buurtbewoners al enkele keren overlast gemeld. In een bericht aan de Truiense stadssecretaris meldde Marijke Claes (bewoner van de Slachthuisstraat) dat er in de buurt wel degelijk overlast is qua stof. Iets wat gezien de aard van de asbestplaten schadelijk kan zijn voor de gezondheid van de buurtbewoners.
De klacht werd ernstig genomen. Leden van de stadsdiensten gingen ter plaatsen controleren of de aannemer van de werken zich aan de regels hield. De controles waren echter gunstig.
Omdat de buurtbewoners nog steeds last hebben van het stof hebben ze opnieuw contact opgenomen met de Stad. Deze zal nu in overleg gaan met de aannemer.

Voor meer informatie over het project ‘Veemarkt breekt uit’ kan je terecht bij de dienst Infrastructuur via info.infrastructuur@sint-truiden.be of 011 70 14 61.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!