Rapport Audit Vlaanderen niet mals voor Jelle Engelbosch

Deze week werd het onderzoek van Audit Vlaanderen afgerond rond de aankoop van vastgoed door burgemeester Jelle Engelbosch. Het rapport is niet mals voor Engelbosch en spreekt van inbreuken op de deontologische code.

Vooruit vroeg aan Audit Vlaanderen om een onderzoek te starten naar de aankoop van een stuk vastgoed van de kerkfabriek van Velm door Jelle Engelbosch in 2020. Volgens Vooruit kocht Engelbosch de grond aan met voorkennis van het feit dat deze grond zou ingekleurd worden als bouwgrond. Hierdoor kon Engelbosch de grond tegen een voordeliger tarief aankopen.
Het onderzoek van Audit Vlaanderen is nu afgerond. Volgens het controleorgaan is er mogelijke aanwijzing tot belangenvermenging. Iets waardoor de deontologische code van het gemeentebestuur werd geschonden.
Omdat Audit Vlaanderen aanwijzingen zag van een mogelijk belangenvermenging werd het rapport op 12 oktober overgemaakt aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC). Deze zal de aanwijzingen verder onderzoeken. (link)
Volgens Engelbosch gaat het om een schijn van belangenvermenging en werd het onderzoek doorgestuurd naar de CDBC omdat dit gangbaar is in de procedure.

Burgemeesterschap on hold?

Door het rapport van Audit Vlaanderen zal de aanstelling van Engelbosch tot burgemeester waarschijnlijk on hold worden gezet. Het kabinet van gouverneur Jos Lantmeeters vertelde onze redactie dat het dossier voor de aanstelling van Engelbosch sinds vorige week wordt onderzocht door het kabinet van Minister Bart Somers. Het gaat om het normale onderzoek dat plaatsvindt wanneer iemand burgemeester wordt. Volgens het kabinet van de gouverneur zullen de recente feiten wel invloed hebben op dit onderzoek. Onze redactie nam contact op met het kabinet Somers daar wachten ze de adviezen van de procureur en gouverneur af.

Reactie oppositie

Oppositiepartij Vooruit was eerst zeer stil rond het rapport. In de avond deelde Gert Stas de eerste vaststellingen van zijn partij over het dossier. Vooruit leest in het dossier dat Engelbosch voor zichzelf een unieke positie creëerde om het betrokken perceel met de inherente ontwikkelingsmogelijkheden aan te kopen.

“Voorts stelt Audit Vlaanderen “minstens een schijn van belangenvermenging” vast en een gebrek aan “integer en transparant” gedrag.  De organisatie stelt dat de schepen zo de deontologische code op maar liefst drie plaatsen heeft geschonden. Bovendien heeft AV het auditrapport aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) bezorgd. Zij doen dat enkel als zij vaststellen dat er mogelijk strafbare misdrijven zijn gepleegd. Verder onderzoek is dus nog steeds nodig.”

Gert Stas, fractieleider Vooruit

Audit Vlaanderen laat weten dat zij geregeld dossiers doorgeven bij twijfel aan het CDBC. In welke maten dit iets zegt over de ernst van de feiten is dus niet duidelijk.

Raadslid Carl Nijssens trok eerder al aan de alarmbel omdat het Truiense schepencollege het rapport al eerder in handen had . Zij zouden dit niet onmiddellijk hebben overgemaakt aan de raadsleden. iets wat wettelijk gezien verplicht is. Het raadslid zegt gechoqueerd te zijn door wat hij in het rapport las.

Recht in de schoenen

Onze redactie vroeg een reactie aan burgemeester Jelle Engelbosch. De politicus verwelkomt een verder onderzoek. Hij stelt dat hij recht in zijn schoenen staat. Op zijn persoonlijke facebook deelde hij volgende reactie:

Na tien maanden onderzoek stelt Audit Vlaanderen duidelijk dat er nergens aanwijzingen zijn gevonden van enige beïnvloeding, niet op de prijs, noch over de aankoopprocedure.

De doorverwijzing omwille van mogelijke “schijn van belangenvermenging” is een gangbare passage die in dit soort kwesties wordt opgenomen om het onderzoek verder te kunnen laten lopen. Ik kijk die eventuele verdere onderzoeken met veel vertrouwen tegemoet. Ik sta recht in mijn schoenen. Ook het rapport noemt geen enkel feit waaruit zou blijken dat ik mijn politieke functie zou hebben misbruikt voor een private aankoop. Ik ben ook steeds te rade gegaan bij een notaris, die mij er altijd van verzekerd heeft dat alles correct verliep.

Ik voer verder voorlopig geen communicatie hieromtrent. Eventuele andere vragen zal ik met plezier beantwoorden aan mijn collega’s in het schepencollege, aan de gemeenteraadsleden en aan de onderzoekers. Ik hoop dat dit onderzoek snel voorbij is, zodat de onterechte reputatieschade die ik hierdoor lijd kan stoppen.

Jelle Engelbosch, burgemeester Sint-Truiden

Engelbosch doelt in zijn reactie naar eerdere uitspraken tegen zijn persoon die werden gemaakt door oppositieleden en door een lokale politieke blog. Hij trok oa naar de raad van journalisten en kreeg toen gelijk over verschillende uitspraken die tegen hem waren geuit.

De kleine week rust die onze Trudostad kende na de aanstelling van Engelbosch lijkt doorbroken.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!