Vertrouwensbreuk leidt tot ontslag Financieel Directeur van Sint-Truiden

Een langlopende zaak heeft geresulteerd in het ontslag van de Financieel Directeur van Sint-Truiden, Luc Vandijck. Op maandag 26 september 2022 startte de gemeenteraad van Sint-Truiden een tuchtprocedure tegen Vandijck na vermeende schendingen van deontologische verplichtingen. Het besluit om tot ontslag over te gaan, werd genomen door een speciaal opgerichte Tuchtcommissie, die haar conclusie baseerde op uitgebreid onderzoek.

De zaak trok de aandacht van de nationale media toen het College van Burgemeester en Schepenen eerder al een strafklacht met burgerlijke partijstelling tegen Vandijck indiende bij de onderzoeksrechter. Oorzaak was een lening die werd uitgekeerd aan oud-burgemeester Jef Cleeren. Uit een onderzoek van Audit Vlaanderen bleek dat niet alleen de lening aan Cleeren was toegekend maar ook dat er gebruik werd gemaakt van een bankkaart die eigenlijk al lang moest zijn ingediend. Naast een juridische klacht tegen de financieel directeur werd in de schoot van de Truiense gemeenteraad een tuchtcommissie opgericht die een parallel onderzoek voerde naar de daden van de financieel directeur.

Ontslag

Na het onderzoek concludeerde de commissie van de Truiense gemeenteraad dat een samenwerking niet meer mogelijk was met Luc Vandijck. Hij wordt met terugwerkende kracht ontslagen vanaf het moment dat de verlenging van zijn preventieve schorsing inging op 25 april 2023.
De Tuchtcommissie benadrukte dat Vandijck verschillende beroepsplichten had geschonden en dat er verzwarende factoren aanwezig waren bij de verweten feiten. De ernst van de schendingen resulteerde volgens de commissie in een vertrouwensbreuk.

“Als gemeenteraadsleden zich voortdurend moeten afvragen of er geen verborgen malversaties
zijn, dan is het onmogelijk nog langer vertrouwen te hebben in de werking van de door hun
aangestelde financieel directeur. Deze functie behandelt publieke gelden en is dermate cruciaal
in een gemeente dat het geloof in de correctheid en onkreukbaarheid van de uitoefening ervan,
evident en onwankelbaar moet zijn. Deze voorwaarde is niet meer vervuld.”

Persbericht Truiense tuchtcommissie

De zaak van Luc Vandijck benadrukt het belang van integriteit en verantwoording binnen de publieke sector.
Het is niet duidelijk of het stadsbestuur ook zal proberen om eventueel loon terug te recupereren. Ondertussen loopt de gerechtelijke procedure tegen Vandijck verder. Het stadsbestuur zal binnenkort op zoek gaan naar een nieuwe financieel directeur gezien de tijdelijke directeur van Gingelom aan het einde van zijn opdracht zit.

Ondertussen heeft Luc Vandijck via monde van zijn advocaat aangegeven dat hij beroep zal intekenen tegen zijn ontslag. Hij deed dit ook al tegen zijn eerste schorsing.

Instagram