Bijkomende metingen na vaststelling van PFAS onder het stort van Melveren

Het lokaal bestuur Sint-Truiden heeft op vraag van OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, op verschillende locaties onderzoek laten doen naar eventuele PFAS-vervuiling. De meetlocaties bevinden zich ter hoogte van de Melsterbeek, de grootste waterloop van Sint-Truiden, en het stort van Melveren.

De resultaten zijn binnen en de recente metingen leren dat de PFAS-waarden voor de Melsterbeek, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts, voor zowel het slib als het water, geruststellend zijn en de toetsingsnorm niet overschrijden. De chemische stof PFAS tekent zich wel af in enkele stamnamen van het grondwater onder het stort van Melveren. Er zullen bijkomende metingen gebeuren om de omvang te bepalen.
Schepen van leefmilieu en natuur, Nina Kvikvinia, benadrukt dat de waarden de toetsingsnorm niet overschrijden worden in het slib en op verschillende plaatsen in de waterstroom. Wel zijn er problemen met het grondwater waar in een peilingsbuis de toetsingswaardesterk werd overschreden. Die toetsingswaarde is 120 nanogram per liter. In de peilingsbuis, die zes meter onder het maaiveld stak, werd meer dan 800 nanogram aangetroffen in het grondwater.

Extra onderzoek

Van 1958 tot 1983 werd huishoudelijk afval gestort in Melveren. In drie van de elf peilbuizen op zes meter onder het maaiveld op het stort zelf, zijn er nu PFAS-waarden waargenomen. Maandagmiddag is OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, op de hoogte gebracht. Langs die weg wordt ook het Agentschap Zorg en Gezondheid ingelicht.

“We nemen geen enkel risico en laten bijkomende metingen uitvoeren. De resultaten daarvan zullen ons eind volgende week al bereiken. De OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid zullen het lokaal bestuur Sint-Truiden bijstaan met deskundig advies en de onderzoeken mee opvolgen. Ook zal het Agentschap Zorg en Gezondheid nagaan of er aanleiding is om onmiddellijke ‘no-regret’-maatregelen te nemen voor de bevolking.  Gezien het gaat om een plaatselijke verhoging, de lokalisatie op een diepte van zes meter en het feit dat de verontreiniging niet in de beek terug te vinden is, is geruststellend maar ik wil en zal geen enkel risico nemen.” 

Nina Kvikvinia, scheepen van Leefmilieu en Natuur

Stort van Melveren

Het stort van Melveren is deze legislatuur al vaak een punt van discussie geweest. Verschillende schepenen hebben doorheen de jaren het dossier in handen gehad. Door de steeds veranderende normen en de toenemende kostprijs van het dossier laat de sanering echter op zich wachten.
Plaatsvervangend burgemeester Ingrid Kempeneers vertelde in juni 2021 nog aan HBVL dat een sanering van het stort 17 miljoen euro zou kosten. In oktober werd er dan weer gesproken over 20 miljoen. Toen kreeg Stad Sint-Truiden ook de boodschap van OVAM dat een sanering aan de orde was.

Lees er meer over in: “OVAM wil sanering van stort van Melveren.”

Schepen Kvikvinia vreest nu dat de kostprijs van de sanering nog zal toenemen nu er PFAS is aangetroffen onder het stort. Zij wacht de resultaten en adviezen van de agentschappen af.
Tegen eind april moet Stad Sint-Truiden een plan voor sanering kunnen voorleggen aan OVAM. Doen ze dit niet kan de organisatie de stad in gebreken stellen.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!