Bitse discussie op gemeenteraad over parking LAGO

Op de gemeenteraad van 25 april ontstond een bitse discussie over de parking van LAGO Bloesembad. Serge Gumienny nam het woord en verweet de Vooruit-fractie van het verspreiden van fake news.

Vorige week meldde raadslid Eddy El Herbouti aan verschillende nieuwsmedia dat de Truiense boksclub voor hun gala op 30 april de parking zouden moeten betalen voor hun evenement. Onze redactie vroeg dit na bij Trupark, bevoegd schepen Stijn Vanoirbeek, de Truiense boksclub en een anonieme bron bij LAGO. Zij bevestigden allemaal dat er onduidelijkheid was over de betaalparking maar dat het boksgala niet moest betalen voor de parkeerplaatsen die ze zouden innemen voor het gala.

Tegen het begin van de zomer moet de infrastructuur op de parking bij LAGO in orde zijn om het betalend parkeren toe te laten. Omdat deze voorzieningen (parkeermeters etc) nog niet op punt staan, is betalend parkeren nog niet mogelijk. Het was deze twijfel over de infrastructuur die onduidelijkheid veroorzaakte. Volgens schepen Vanoirbeek werd bovendien op het schepencollege van de week van 11 april beslist dat de organisatie van het boksgala geen parking moest betalen.

Lees ook: Boksgala zal parking niet moeten betalen.

Bitse discussie door foute informatie

Ook nadat de officiële informatie van Trupark bekend werd, bleef in verschillende media het idee hangen dat de Truiense boksclub ging moeten betalen voor het gebruik van de parking. Serge Gumienny, die het woord nam namens het directiecomité van Trupark, reageerde scherp. Hij noemde de informatie fake news en verweet oppositiepartij Vooruit van sensatiemakerij.

“Ik wil bij deze een regelrechte leugen de wereld uithelpen. De Trudo Boksclub moet niet betalen voor de parkeerplaatsen die ze zullen opnemen voor hun evenement. Ook hier is Eddy (El Herbouti) slecht ingelicht en wordt de informatie als pure sensatiemakerij voorgesteld aan de Truienaar. Fake News zou Trump zeggen…. Als Trupark beloven we snel met een oplossing te komen. Niet alleen voor de LAGO sporters maar voor alle sporters.”

Serge Gumienny, raadslid

Vooruit maakten in hun betoog geen verwijzing naar de boksclub. Wel zeiden ze dat ze geen voorstander zijn van het gratis parkeren maar wel dat gebruikers van het sportpark een degelijke tegemoetkoming moeten krijgen.
Hun voorstel werd weggestemd. Volgens Gumienny omdat in de eigenlijke tekst alleen gesproken werd over de sporters van LAGO met een abonnement. Trupark is momenteel in overleg met LAGO om een constructief voorstel neer te leggen waarbij alle sporters op een betaalbare wijze gebruik kunnen maken van de parking aan LAGO.

Ook andere parkings bekijken

Carl Nijssens verwees in zijn betoog dan weer naar de culturele organisaties van Sint-Truiden. Het nieuws over de vermeende parkeerkosten van het boksgala zorgde namelijk voor ongerustheid bij andere groepen in Sint-Truiden. Onze stad kent een rijk en gevarieerd vrijwilligersleven. Deze organiseren op regelmatige basis eetdagen en andere activiteiten. Zij stelden zich na de heisa vragen over eventuele parkeerkosten voor hun evenementen. Het was met deze verenigingen in het achterhoofd dat Nijssens verwees naar de parking aan de GAZO. Deze site werd bij de constructie al gekaderd als de plaats waar culturele verenigingen uit Sint-Truiden evenementen zouden kunnen organiseren. Ook de parking daar wordt betalend waardoor ook hier voor verenigingen een aparte regeling moet komen volgens Nijssens.

Vorig jaar, toen bekend werd gemaakt dat de parking van LAGO betalend zou worden, was Nijssens het eerste raadslid dat vroeg om een aanpassing van het retributiereglement. Voor het parkeerterrein aan LAGO zouden bezoekers een uur gratis mogen parkeren waarna er een tarief van 1 euro per uur wordt aangehouden. Nijssens stelde toen al voor om niet één maar twee uur gratis parking aan te bieden.

Serge Gumienny beloofde aan het einde van de discussie dat de onderhandelingen bijna zijn afgerond. De timeline van betalend parkeren voor de zomer zal dus aangehouden worden. Het lijkt er echter wel op dat het tarief van 1 euro per uur en 1 uur gratis parkeren, zal worden aangehouden. Deze regeling zou voor een proefperiode van 6 maanden worden aangehouden waarna een revaluatie volgt. Al lijkt nu wel dat er voor de sporters en sportclubs andere tarieven zullen gelden.
Het punt over de GAZO werd meegenomen.

Instagram