Gemeenteraad 31 januari 2022

Op 31 januari 2022 kwam de eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar samen. Op de agenda stonden onder andere verschuivingen in de raad zelf. Ook werden er een paar hete hangijzers besproken zoals de mobiliteitsvisie.

De raad begon met een moment stilte voor de overleden Jef Cleeren waarna onmiddellijk de schorsing van Veerle Heeren aan de orde was. Zij wordt voor 6 maanden geschorst door Minister Bart Somers naar aanleiding van haar vroege vaccinatie. Heeren zal de komende maanden haar ambt en het daarbij behorende loon niet uitoefenen. Partijgenoot Ingrid Kempeneers vervangt haar terwijl Heeren in de gemeenteraad zal zetelen als gewoon raadslid.
Oppositiepartij Vooruit nam het woord en herhaalde waarom de sancties tegen Heeren nodig waren. Na de bekendmaking van de sanctie waren op sociale media vooral reacties tegen Somers en de sanctie op te merken. Gert Stas wou benadrukken waarom deze straf wel terecht was waarna fractieleider CD&V en voorzitter van de gemeenteraad Bert Stippelmans het woord nam. Hij meent dat de politieke poppenkast wel mag stoppen en er de laatste maanden op een lelijke manier op de vrouw Veerle Heeren is gespeeld.
Heeren zelf wenste haar opvolgster Ingrid Kempeneers veel succes toe en benadrukte dat zij haar taken als gemeenteraadslid met 100% toewijding zal opnemen.

Eveline Kevers legde de eed af als gemeenteraadslid en vervangt daarbij Jef Cleeren.

Lees ook: Verschuivingen in de Truiense gemeenteraad: nieuwe tijdelijke burgemeester en een nieuw gemeenteraadslid.

Mobiliteitsvisie

De mobiliteitsvisie van 2014 is helemaal herzien en aangepast aan de hedendaagse normen qua ecologie en ‘groene’ mobiliteit. Via een bevraging bij de Truienaar ondekte het Stadsbestuur dat Truienaren zich nog voor een groot deel met de auto doorheen onze brede gemeente bewegen. In hun vrije tijd nemen ze al sneller de fiets en gaan ze wandelen.
Hier wil de stad op inzetten door fietsen centraal te stellen in het plan en oa hun plan van de fietsring/fietssnelweg uit te rollen. Het Europaplein zal worden heraangelegd en er komen plannen voor het herinrichten van de dorpskernen zoals in Brustem en Groot-Gelmen.
Via Trupark wordt het parkeerbeleid vormgegeven zodat er voldoende parkeermogelijkheden zullen komen in het Truiense stadscentrum.

Oppositiepartij Groen vond het plan weinig concreet. Zowel zij als Vooruit haalden de recente zware verkeersongevallen aan in onze stad als bewijs dat de mobiliteitsvisie concreter moet. Groen was wel tevreden dat er werk gemaakt zal worden van oa een autoloze zondag.

Beveiligingscamera’s

Het netwerk aan beveiligingscamera’s in Sint-Truiden is verouderd. Omdat het stadsbestuur het netwerk wil vernieuwen en uitbreiden, wordt er gekozen voor een leasingcontract. Het contract kent een looptijd van 8 jaar. In het totaal worden de kosten geraamd op 1.115.715,59 euro, inclusief 21% btw.
Het gaat hier niet alleen over beveiligingscamera’s maar ook parkeersensoren in kader van Trupark, het autonoom gemeentebedrijf dat de stadseigen parkings zal uitbaten.
Oppositiepartijen Groen en Vooruit spraken zich uit tegen de camera’s. Zij haalden een recent geval aan van camerabeelden uit de cel van de lokale politie die zouden zijn verspreid in een whatsappgroep van het korps. De partijen vrezen voor de privacy van de Truienaar.
Verschillende leden van de meerderheid kwamen tussen. Zij vonden het ongepast dat de oppositie een lopend onderzoek bij het lokale korps aanhaalt.

Lees ook: Sint-Truiden vernieuwt en breidt cameranetwerk uit via leasing

Belasting op Eroshuizen

Zoals eerder werd gecommuniceerd zal Stad Sint-Truiden een nieuwe belasting invoeren op de bordelen. Hierbij zullen de eigenaars belast worden op het geraamd kadastraal huurinkomen van de panden waarin de activiteiten worden ondergebracht. Het zou gaan om een belasting van jaarlijks tussen de 10.000 en 15.000 euro. Op deze manier hoopt het Stadsbestuur dat de eigenaars van de eroshuizen de taks niet meer kunnen ontwijken. Met de oude belasting die ingevoerd werd door Vandenhove was dit namelijk wel het geval.

De verwachte discussie kwam er niet. Vooruit had de laatste weken via politieke blogs namelijk aangeklaagd dat de belasting al jaren niet werd geïnd. De oppositie is voorstander van het idee maar neemt een afwachtende houding aan. Zij hopen dat het zal lukken om de huizen te belasten.

Picknicktafels

In een toegevoegd punt haalde raadslid Marleen Thijs aan dat de picknicktafels in Sint-Truiden niet zijn aangepast aan rolstoelen of buggy’s. Ze stelt voor dat deze worden aangepast en/ of vervangen waar nodig.
Schepen Jelle Engelbosch is blij met het voorstel en meldt dat de stad hiervoor al de eerste stappen had gezet. Het voorstel wordt goedgekeurd door heel de gemeenteraad.


Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!